Zorgkantoor
 
PGB kies bewust
Rechten en plichten
PGB aanvragen
Meer zorg nodig
Voorlichtingsbijeenkomsten
Uw PGB ontvangen
PGB administratie
Zorg inkopen
Wat betaalt u met een PGB?
PGB verantwoorden
Huisbezoeken
Jaarafrekening
Wanneer eindigt een PGB
Trekkingsrecht
Bezwaarschrift
Formulieren en brochures
Veelgestelde vragen
Contact PGB
 

Pgb-administratie

 

Pgb-administratie

Het is belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt. Zo weet u precies welk bedrag u nog kunt uitgeven en kunt u ons laten zien hoe u uw pgb hebt besteed. Betaalbewijzen en andere documenten, zoals zorgovereenkomsten en facturen moet u vijf jaar bewaren. Daarnaast gelden er regels voor uw betalingen. Dat leggen we hieronder verder uit.
 

Zorgverleners betalen: via een overschrijving

Contant betalen mag niet. U moet uw zorgverlener(s) altijd via een overschrijving of automatische afschrijving betalen.
 

Aparte bankrekening openen
Als u een pgb krijgt, adviseren wij u om een aparte rekening te openen voor uw pgb.
Het kan namelijk voorkomen dat we bij een controle uw bankafschriften opvragen. Wij kijken dan welke zorgverleners u hebt betaald.
Met een aparte bankrekening voorkomt u dat we daarbij uw privé-financiën inzien.
De rekening moet op uw naam staan, of op naam van uw wettelijk vertegenwoordiger.
Hebt u geen aparte rekening voor uw pgb? Ook dan moet deze rekening uw naam staan, of op naam van uw wettelijk vertegenwoordiger.
Bij de aanvraag van uw pgb moet u een kopie van uw bankovereenkomst of bankafschrift meesturen.

Waarom hebben wij een bankovereenkomst of bankafschrift nodig?
Op de bankovereenkomst of bankafschrift staat wie eigenaar is van de bankrekening. Zo weten wij zeker dat de juiste persoon het pgb ontvangt.

Wat moet er op de bankovereenkomst of het bankafschrift staan?
- het logo of de naam van de bank;
- naam, adres en woonplaats van de budgethouder of de wettelijk vertegenwoordiger;
Let op: heeft de wettelijk vertegenwoordiger de rekening geopend? Dan moet de naam, adres en woonplaats van de wettelijk vertegenwoordiger erop staan.
- rekeningnummer.

Opgaaf Belastingdienst

Aan het eind van elk jaar ontvangt u van ons een opgaafformulier voor de Belastingdienst. U vult per zorgverlener in wat u hem of haar dat jaar hebt betaald. Het ingevulde formulier stuurt u naar ons terug en wij sturen dit voor u door naar de Belastingdienst.
 

Links

Per Saldo: met onder andere cursussen over het bijhouden van een administratie.
Rijksoverheid
Zorginstituut Nederland

  
 
  Zoeken

print deze pagina     

Lees Voor

Handig voor zorg in natura