Zorgkantoren Coöperatie VGZ
  Zoeken
print deze pagina     
Wet langdurige zorg
Wat is een zorgkantoor
Soorten Wlz-zorg
ADL
Geestelijke gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Gespecialiseerde behandeling
Hulpmiddelen
Logeeropvang
Palliatief terminale zorg
Partneropname
Tandarts
Verblijf met zorg
Vervoer
Zorg thuis
Mantelzorg
 

Partneropname

Met uw partner meeverhuizen naar een zorginstelling is mogelijk. Als u moet worden opgenomen in een Wlz-instelling voor verpleging en verzorging (bijvoorbeeld een verpleeghuis) of gehandicaptenzorg, dan kan uw partner ervoor kiezen om met u mee te verhuizen naar deze instelling. Meeverhuizen kan ook als uw partner zelf geen indicatie heeft voor Wlz-zorg.

Welke kosten er als mijn partner mee verhuist?

De kosten hiervoor worden vergoed vanuit de Wlz. Uw partner krijgt met deze regeling recht om samen met u te wonen in een zorginstelling. Uw partner krijgt hiermee echter geen recht op zorg. Als uw partner toch zorg nodig heeft, dan zal dit apart geregeld moeten worden volgens de gebruikelijke procedures van bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente) of de Zorgverzekeringswet (zorgverzekeraar). Uw partner kan ook zelf een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen bij het CIZ.

Hoe kunnen mijn partner en ik samen opgenomen worden?

Als u samen naar een zorginstelling wilt verhuizen is het belangrijk dat u kiest voor een zorgaanbieder die partnerplekken aanbiedt. Niet elke zorgaanbieder doet dit en zorgaanbieders zijn dit ook niet verplicht. Als er woonruimte voor u en uw partner beschikbaar is, dan kunt u samen verhuizen. 

Wat als er nog geen woonruimte voor ons samen beschikbaar is?

Is er (nog) geen woonruimte voor u samen beschikbaar bij de zorgaanbieder waarnaar uw voorkeur uitgaat? Dan zijn er twee opties. 
1. Als uw gezondheid het toelaat kunt u ervoor kiezen om samen met uw partner op de wachtlijst van de voorkeursaanbieder geplaatst te worden. Zodra er plek is kunt u samen opgenomen worden. Tot die tijd kunt u eventueel thuis de benodigde zorg ontvangen. 
2. Als opname niet kan wachten, dan kunt u opgenomen worden bij een andere zorgaanbieder dan uw voorkeursaanbieder. De opname bij een andere zorgaanbieder kan tijdelijk of langdurig zijn en met of zonder uw partner. Dit is afhankelijk van uw (zorg)situatie, uw voorkeur voor een specifieke zorgaanbieder en de beschikbaarheid. 

Vragen?

Hebt u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.