Zorgkantoren Coöperatie VGZ
  Zoeken
print deze pagina     
Pgb
Overige onderwerpen
 

Klachten


Bent u niet tevreden over geleverde zorg, een zorgaanbieder, een medewerker of de dienstverlening van het zorgkantoor? Dan kunt u een klacht indienen. Dat kan bij ons, maar ook bij de zorgaanbieder zelf. Hieronder staat waar u in welke gevallen terecht kunt. Op deze pagina leest u over het indienen van een klacht als u: 

- een klacht hebt over geleverde zorg, een zorgverlener of zorgaanbieder bij zorg in natura
- een pgb hebt
- als het gaat om de dienstverlening of een medewerker van het zorgkantoor 
- als u zorgaanbieder bent. 


Klachten over geleverde zorg, een zorgverlener of zorgaanbieder bij zorg in natura

1. Bespreek het met uw zorgaanbieder
Als u niet tevreden bent over uw zorgverlener of zorgaanbieder raden wij u aan dit eerst met hen te bespreken. Door een goed gesprek kan het probleem soms verhelderd of opgelost worden.

2. Schrijf een brief naar uw zorgaanbieder

Komt u er met een gesprek niet uit, dan kunt u een schriftelijke klacht bij de zorgaanbieder indienen. Deze wordt volgens een vaste klachtenprocedure behandeld. De procedure kunt u opvragen bij uw zorgaanbieder.

3.  Meld de klacht bij het zorgkantoor in uw regio 

U kunt deze klacht ook melden bij het zorgkantoor in uw regio. Wij houden dan in de gaten of de klacht op tijd wordt afgehandeld door de zorgaanbieder. Als het nodig is (of op verzoek) bemiddelen we bij de afhandeling van de klacht.


Klachten als u een pgb hebtHebt u een klacht over pgb?
Vul dan het pgb-contactformulier in. U krijgt binnen 15 werkdagen een reactie. Als dat niet lukt, ontvangt u hiervan bericht. 

Hebt u een pgb en een klacht over uw zorgverlener? Probeer dit dan eerst samen op te lossen. Lukt dat niet, dan adviseren wij u een andere zorgverlener te zoeken. In de pgb-hulpgids vindt u diverse zorgverleners.

  

Klachten over een medewerker en/of de dienstverlening van het zorgkantoor

1. Meld de klacht bij het zorgkantoor in uw regio. 

2. Uw klacht wordt afgehandeld.
3. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.


Een zorgaanbieder met een klacht?

Indien u als zorgaanbieder een klacht hebt over een medewerker en/of dienstverlening van het zorgkantoor dan kunt u hierover eveneens een klacht indienen. De klacht kunt u richten aan de klachtencoördinator of de manager van het zorgkantoor.


Klacht indienen via deze website

- Hebt u een pgb? Ga dan naar het pgb-contactformulier, waarmee u onder andere een klacht kunt indienen.
- Hebt u geen pgb, kies dan voor Overige onderwerpen.

Normaal gesproken wordt deze binnen 15 werkdagen afgehandeld. Mocht dat in uw situatie niet lukken, dan ontvangt u hiervan bericht.


Links

Klachtenfolder