Zorgkantoren Coöperatie VGZ
  Zoeken
print deze pagina     
Contact
 

Zorg in natura

Bij zorg in natura krijgt u zorg van een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben gemaakt. We betalen de kosten voor uw zorg direct aan uw zorgverlener. U hebt er zelf geen omkijken naar.


Zorg in een instelling

Zorgkantoren hebben plekken ingekocht voor klanten die Wlz-zorg krijgen in zorginstelling, zoals een verzorgingshuis, een verpleeghuis en een zorginstelling voor gehandicaptenzorg. 


Zorg in natura thuis

Soms kunnen en willen mensen liever thuis blijven wonen. Bijvoorbeeld omdat ze een partner of andere mantelzorgers hebben die toezicht houden. Wilt u liever thuis blijven wonen? Dan zijn er de volgende mogelijkheden om de zorg in natura te ontvangen:

- Volledig pakket thuis (vpt)
- Modulair pakket thuis (mpt)

- Combinatie van modulair pakket thuis en een persoonsgebonden budget

Volledig pakket thuis

Bij een volledig pakket thuis levert de zorginstelling de volledige zorg thuis, inclusief schoonmaak en maaltijdvoorziening.
Deze afbeelding geeft de informatie over het volledig pakket thuis eenvoudig weer.

Modulair pakket thuis


Bij een modulair pakket thuis ontvangt u een deel van de zorg thuis en kunt u zorg ontvangen van meerdere zorgverleners. U kunt een modulair pakket thuis combineren met een persoonsgebonden budget. Maaltijdvoorzieningen vallen niet onder het modulair pakket thuis.
Deze afbeelding geeft de informatie over het modulair pakket thuis eenvoudig weer. 

Overweegt u zorg thuis te ontvangen? Of wilt u meer weten over het persoonsgebonden budget? Neemt u dan contact op met onze afdeling Klantadvies.


Zorg in natura aanvragen

Hebt u interesse in zorg in natura? Dan hebt u een CIZ-indicatie nodig voor Wlz-zorg. U vraagt deze aan en geeft daarbij gelijk aan dat u de zorg in natura wil ontvangen. U kunt kiezen voor zorg thuis of zorg in een instelling (opname).

Het is belangrijk dat u de indicatiesteller duidelijk uitlegt wat u nodig hebt en waarom. Zorg dus dat u goed voorbereid het gesprek ingaat. Zet op een rijtje welke hulp u nodig hebt. Doet u zich niet beter, maar ook niet slechter voor dan u zich voelt. Uw zorgaanbieder kan u vaak helpen bij het aanvragen van een indicatie.


Zorgverlener vinden

In onze zorggids vindt u de zorgverleners waar u terecht kunt voor zorg in natura. Ook staat daar informatie over eventuele wachtlijsten en kwaliteitsinformatie.

Wilt u uw zorg ontvangen van een andere zorgverlener? Neem dan contact op met onze afdeling Klantadvies.


Zorgplan

In het zorgplan staat welke zorg u krijgt. Een zorgplan is er voor wie Wlz-zorg ontvangt. Dat kan gaan om zorg thuis of in een instelling. Het zorgplan is bedoeld om u zo veel mogelijk regie te geven over de zorg die u krijgt. Dat kan gaan over grote, maar ook over kleine dingen. In het zorgplan staat bijvoorbeeld:
- wat u zelf wilt doen
- waar u hulp bij wilt
- hoe u die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak)
- hoe de zorgverlener uw privacy kan respecteren
- welke hulp uw familie of anderen kunnen geven
In het zorgplan staat precies welke zorg de zorginstelling  gaat leveren/levert.

Als u nog geen zorgplan heeft, kunt u dit bespreken met uw behandelaar. Als voorbereiding van dit gesprek kunt u uw eigen persoonlijke plan opstellen. U kunt hierin beschrijven hoe u de zorg en begeleiding wilt op de gebieden van uw persoonlijke leefstijl, belangrijke contacten, activiteiten, gezondheid en omgeving. In de Wet langdurige zorg staat dat iedere klant recht heeft op een zorgplan. Onze afdeling Klantadvies kan u ondersteunen bij het opstellen van het zorgplan. Ook kunt u kijken op de site Uw eigen leefplan.


Niet tevreden over de zorg

Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, kunt u een klacht indienen bij de zorgverlener die u de zorg levert. Heeft u dit al gedaan of dient u de klacht liever niet direct bij de zorgverlener in, dan kunt u uw klacht ook indienen het zorgkantoor of ons vragen voor u te bemiddelen.


Contact

Wij vinden het belangrijk dat u goede zorg krijgt en dat u zich hierover geen zorgen hoeft te maken. Daarom helpen wij u graag. Samen met u bespreken wij de mogelijkheden die het beste bij uw situatie passen en ondersteunen u bij het maken van keuzes die voor u belangrijk zijn. Neem daarvoor contact met ons op.


Bent u aanvullend verzekerd?

Hebt u bij uw zorgverzekeraar een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat deze niet meer nodig is gedurende uw verblijf in een zorginstelling. Wij adviseren u dit te bespreken met een medewerker van de zorg instelling en uw zorgverzekeraar. 
Links

Factsheet leveringsvormen
Afbeelding met informatie over het modulair pakket thuis 
Afbeelding met informatie over het volledig pakket thuis