Maatregelen coronavirus voor pgb

Voor veel budgethouders heeft het coronavirus een grote invloed op het dagelijks leven en op de zorg die nodig is. Bijvoorbeeld omdat zorg niet altijd door kan gaan zoals u gewend was. Of omdat u tijdelijk een andere zorgverlener heeft. Het is belangrijk dat de zorg doorgaat. Het ministerie van VWS heeft daarom een regeling opengesteld: u betaalt niet-geleverde zorg door en kunt extra/vervangende zorg inkopen met een toeslag voor extra kosten als gevolg van het coronavirus. Hieronder leest u hoe u deze toeslag aanvraagt. 
Periode maatregelen pgb verlengd tot en met 30 juni 2020

De overheid heeft de maatregelen voor pgb vanwege het coronavirus met een maand verlengd. Eerder kon u er al gebruik van maken tot en met 31 mei 2020. Nu kan dat tot en met 30 juni 2020.

U leest binnenkort meer op deze pagina over wat dit betekent. 

Maatregelen voor budgethouders in de langdurige zorg

 • 1. Meer uren zorg inkopen bij een zorgverlener waar de budgethouder al een contract mee heeft

  Budgethouders kunnen bij het zorgkantoor een toeslag aanvragen voor de extra kosten als gevolg van het coronavirus. Dit geldt voor de inzet van professionele en niet-professionele zorgverleners. Het zorgkantoor beoordeelt het aangevraagde extra budget en laat u weten of het bedrag wordt toegekend. Vanaf dat moment kan u deze zorg inzetten. Als u het uurtarief wijzigt, vult u het wijzigingsformulier van de SVB in.

  Lees hieronder verder over het aanvragen van de toeslag Extra Kosten als gevolg van Corona.

 • 2. Vervangende zorg inzetten

  Budgethouders kunnen bij het zorgkantoor nieuwe of vervangende zorg aanvragen. Wordt deze aanvraag toegekend, dan start het administratieve traject met betrekking tot de zorgovereenkomst parallel aan de zorgverlening. De financiering wordt met terugwerkende kracht geregeld.

  Dagbesteding
  Zorgkantoren roepen instellingen op om op creatieve wijze te zoeken naar alternatieven voor de budgethouders die niet zonder dagbesteding kunnen. Denk hierbij ook aan nieuwe vormen van communicatie (beeldbellen of Skype). Mogelijk zijn er in er het mantelzorgnetwerk ook nog opties.

  Lees hieronder verder over het aanvragen van de toeslag Extra Kosten als gevolg van Corona.

 • 3. Zorgverlener betalen en daarmee behouden, ook als deze tijdelijk geen zorg kan leveren
  Het wordt mogelijk om niet-geleverde zorg door te betalen. Hierdoor behoudt u de zorgverlener voor het moment dat deze de zorg wel weer kan leveren. Een voorwaarde is dat u als budgethouder zelf bijhoudt welke zorg niet geleverd wordt, maar wél betaald is. U leest hieronder meer over dit onderwerp. 
 • 4. Gecoördineerde aanvraag voor beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en mondkapjes
  In het geval van een corona-besmetting heeft het RIVM richtlijnen opgesteld voor de zorg die buiten het ziekenhuis plaatsvindt, zoals bij de zorgverlening aan budgethouders. Deze zijn leidend in de aanvraag en verdeling van middelen. Lees hierover verder op de website van het RIVM.
 • Meer informatie over de maatregelen en nieuws
Placeholder

Niet-geleverde zorg betalen en bijhouden

In uw eigen belang

Landelijke afspraak: betaal uw zorgverleners door

Het ministerie van VWS en de Nza hebben afgesproken dat u zorgverleners blijft betalen, ook als deze nu tijdelijk geen zorg kunnen leveren.Bijvoorbeeld omdat de dagbesteding vanwege het coronavirus gesloten is. Of omdat u niet op de logeeropvang terecht kunt. U betaalt deze zorgverleners gewoon met uw pgb. 

 • Voor zorgverleners betekent dit dat zij inkomsten houden en daardoor niet in financiële moeilijkheden komen.
 • Zorg aan budgethouders kan dan tijdens en ook na de crisis door blijven gaan. U kunt bijvoorbeeld weer terecht op de dagbesteding of bij de logeeropvang.
 • Door de zorgverleners te blijven betalen voorkomt u bovendien dat u op een wachtlijst terecht komt of op zoek moet naar een andere zorgverlener.

Deze continuïteit van zorg is een belangrijk uitgangspunt bij de maatregelen die zijn genomen voor budgethouders en zorgverleners.

Voor het bijhouden van deze declaraties gebruikt u onderstaand formulier.Meer over het bijhouden van declaraties van niet-geleverde zorg

 • Tips bij invullen formulier
  • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van 1 maart tot 1 juni 2020. In het geval van verlenging van de maatregel, worden budgethouders geïnformeerd via de bekende kanalen.
  • Elke zorgverlener heeft een eigen formulier.
  • Verleent de zorgverlener zorg vanuit de Zvw én Wlz, Wmo en/of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener.
  • Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen.
  • U kiest zelf wat handig is om de uren te registreren: per uur, dagdeel, dag of maand. Zolang het totaalaantal uren maar klopt met de declaraties. 
 • Uren geregistreerd, en dan?

  Het is belangrijk dat u de niet-geleverde zorg goed bijhoudt. Verstrekkers (zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars) gaan deze informatie bij budgethouders opvragen. Hoe en wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Hoe beter de registratie nu, hoe makkelijker het straks is de totaaluren te verantwoorden. 

  Let op! Houden budgethouders de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het overzicht na de crisis niet aangeleverd? Dan gaat de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit consequenties hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat budgethouders:

  • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhouden in de registratieformulieren.
  • de registratieformulieren goed bewaren, óók nadat de gegevens met gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.  
 • Welke niet-geleverde zorg betaalt u door? En hoe berekent u dat?

  U vraagt aan uw zorgverlener om op de factuur of declaratie aan te geven hoeveel uren zorg gewerkt is en hoeveel uren zorg er niet gewerkt is. Het kabinet doet een moreel beroep op de zorgverlener om eerlijk en rechtmatig te declareren. Als de zorgverlener een vervangende inkomstenbron heeft gevonden, declareert hij of zij de niet-geleverde zorg niet óók bij u. De uren zorg die niet geleverd  zijn, noteert u als niet geleverde zorg in uw eigen administratie en later op het daarvoor bestemde formulier.

  Ontvangt u geen declaratie van uw zorgverlener? Dan berekent u welke zorg u in een normale situatie zou inkopen bij de zorgverlener. Dat kan per periode verschillen. Om een goede inschatting te kunnen maken, rekent u daarom een gemiddelde uit op basis van de maanden januari, februari en maart. Bijvoorbeeld: U heeft in januari 45 uur zorg gehad, in februari 60 uur en in maart 55 uur. De zorg die u per maand nodig heeft is dan afgerond 54 uur ((45+60+55)/3). 

   
 • Mijn dagbesteding is gestopt. Deze betaal ik door. Mag ik mijn vervoerder ook blijven betalen?
  Ja, dat kan als u een overeenkomst met deze vervoerder heeft gesloten. 
 • Komt u hierdoor niet meer uit met uw pgb?
  Dan kunt u een beroep doen op de regeling voor extra kosten corona regeling. U vraagt dit aan met het formulier voor de toeslag Extra Kosten als gevolg van Corona. Hieronder leest u hoe u dat doet.
 • Registreer welke zorg u niet ontvangen heeft 
  Voor een goede verantwoording achteraf, is het nodig dat u bijhoudt welke zorg niet geleverd wordt, maar wél betaald is.
  • Houd dit alvast bij in uw administratie.
  • Geef aan uw zorgverlener door dat deze niet-geleverde zorg op de factuur zet. Laat daarbij duidelijk maken dat het gaat om zorg die niet geleverd is. 
   
 • Waarom moeten budgethouders de registratie bijhouden van niet-geleverde zorg?

  De tijdelijke pgb-maatregelen veranderen niets aan het declaratieproces. In het reguliere declaratieproces kunnen budgetverstrekkers niet zien of vervangende of extra zorg wel of niet geleverd is. De budgethouder kan dit onderscheid wel maken, omdat u weet welke zorg u wel en niet heeft ontvangen. Daarom vragen wij u dit bij te houden. Er is een formulier ontwikkeld waarmee de budgethouder de niet-geleverde uren kan bijhouden. We vragen u het alvast te registeren in uw eigen administratie. Uw zorgkantoor kan hier achteraf om vragen.

Placeholder

Toeslag extra kosten als gevolg van het coronavirus 

Vraag de toeslag aan in 5 stappen

Deze toeslag is voor budgethouders die thuis vervangende of extra zorg nodig hebben als gevolg van de coronacrisis. Het gaat om kosten die u maakt tot 1 juni 2020.

Vervangende zorg die u heeft ingezet sinds de landelijke coronamaatregelen van 1 maart wordt uitbetaald en wordt niet teruggevorderd. Vervangende of extra zorg vraagt u aan met onderstaand formulier. Ook met terugwerkende kracht.

 

Stap 1: Download het formulier

 

 

 

Stap 2: Vul het formulier in

Vul het formulier volledig en juist in. Doet u dat niet, dan krijgt u het formulier van ons terug met de vraag gegevens aan te vullen en te corrigeren. Pas nadat u het formulier opnieuw naar ons heeft gestuurd, kunnen we uw aanvraag beoordelen. Het duurt dan dus langer voor u hoort of u de toeslag krijgt. Hieronder ziet u:
 • Tips voor het invullen van het formulier
 • Top 7 veel gemaakte fouten bij invullen formulier
 • In te zetten zorgverleners
  U mag professionele en niet-professionele zorgverleners inzetten.
 • Maximumtarieven
  • Voor professionele zorgverleners geldt een maximumtarief van € 63,- euro per uur of €58,- per dagdeel
  • Voor niet-professionele zorgverleners geldt een maximumtarief van € 20,- per uur
 • Werktijden
  Niet-professionele zorgverleners mogen maximaal 40 uur per week werken.
 • Te leveren zorg (functies)
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding individueel
  • Huishoudelijke hulp
 • Wat is zorg op een andere manier dan u gewend was?

  Voorbeeld:
  De dagbesteding is dicht. Wel krijgt de budgethouder een uur begeleiding via beeldbellen. Dit is dan zorg die op een andere manier wordt geleverd door dezelfde zorgverlener. Voor het beeldbellen kunt u geen toeslag aanvragen, omdat deze al valt onder de dagbesteding die u blijft betalen.

   
 • Voorbeeld van vervangende zorg
  Bewoners van een wooninitiatief kunnen niet naar de externe dagbesteding. Ter vervanging hiervan gaat het wooninitiatief zelf een vorm van dagbesteding verzorgen. De budgethouder kan deze vervangende zorg aanvragen met het formulier Extra kosten als gevolg van Corona. Vermeld dan de functie Begeleiding groep. Voor elke budgethouder is een afzonderlijk formulier nodig.
 • Wie ondertekent het afgedrukte formulier?
  Meestal ondertekent de budgethouder of de wettelijk vertegenwoordiger het formulier. 
  • Heeft de budgethouder geen wettelijk vertegenwoordiger? Dan ondertekent de budgethouder het formulier zelf.
  • Heeft de budgethouder een wettelijk vertegenwoordiger? Dan ondertekent de wettelijk vertegenwoordiger het formulier.

   

  In twee situaties kan de gewaarborgde hulp ondertekenen:

  • Als de gewaarborgde hulp óók de rol van wettelijk vertegenwoordiger vervult.
  • Als de gewaarborgde hulp van de budgethouder of de wettelijk vertegenwoordiger een volmacht heeft gekregen om te ondertekenen.
 • Is een digitale handtekening toegestaan?

  Nee, dat mag niet. Om het formulier te ondertekenen, drukt u het formulier af en zet de handtekening.

  Wilt u het daarna digitaal opsturen? Dan maakt u een scan of foto van het formulier en stuurt u dat bestand naar ons op. Het liefst via MijnVGZzorgkantoor

Top 7 - Veel gemaakte fouten bij invullen formulier

 

 1. Naam budgethouder ontbreekt
 2. Geen juiste ingangsdatum vermeld
 3. Geen originele handtekening gezet (maar een digitale of geen handtekening)
 4. Burgerservicenummer/ relatienummer ontbreekt
 5. Geen zorgverlener ingevuld
 6. Nummer Kamer van Koophandel van professionele zorgverlener ontbreekt
 7. Uurtarief overschrijdt het toegestane maximumtarief

 

 

Stap 3: Stuur het formulier op


 • Snelle reactie? Stuur het formulier digitaal op via MijnVGZzorgkantoor

   

 • Verzendmogelijkheden met een langere reactietermijn
  • Kunt u het formulier niet versturen via MijnVGZzorgkantoor? Dan mag het per post of e-mail
  • Het duurt dan echter langer voordat u een reactie krijgt
  • E-mailadres: PGBcorona@vgz.nl. Let op: uw e-mail wordt niet via een beveiligde omgeving opgestuurd.
  • Postadres:
   Zorgkantoren Coöperatie VGZ 
   T.a.v. PGB-afdeling 
   Postbus 676 
   5600 AR Eindhoven  
 • Weet u niet zeker of VGZ het zorgkantoor in uw regio is?

   

  Controleer dan het zorgkantoor in uw regio.

  Na het invoeren van uw gemeente verschijnt het zorgkantoor waar u terecht kunt. U ziet dan ook de contactgegevens en website. Daar kunt u vervolgens opzoeken waar u het aanvraagformulier heen stuurt.

   Stap 4: Beslissing  

Na ontvangst van uw formulier beoordelen we uw aanvraag. Als we daar vragen over hebben, nemen we contact met u op. U ontvangt van ons schriftelijk bericht of u deze extra toeslag als gevolg van het coronavirus krijgt. Krijgt u de toeslag? Lees dan verder bij stap 5 welke aanvullende gegevens we van u nodig hebben.  
 • Hoe lang duurt het voor ik een reactie krijg?
  Het zorgvuldig beoordelen van een aanvraag kost tijd. Veel budgethouders hebben deze toeslag aangevraagd en we doen ons uiterste best deze aanvragen snel te beoordelen. 
  • In de meeste gevallen ontvangt u binnen 3 weken een reactie. De termijn verschilt echter per aanvraag.
  • Krijgt u de toeslag niet of niet volledig? En heeft u al wel vervangende zorg ingezet sinds de landelijke coronamaatregelen van 1 maart? Dan wordt deze zorg in ieder geval vergoed tot het moment dat u bericht van ons krijgt en u hoeft deze niet terug te betalen. 
 
 

Stap 5: Invullen en opsturen aanvullende formulieren

Voor elke zorgverlener die u betaalt met uw pgb heeft u een goedgekeurde zorgbeschrijving en zorgovereenkomst nodig. Dat geldt ook voor zorgverleners die u betaalt met de toeslag. Wat u moet doen hangt samen met welke zorgverlener de zorg levert:  
 • Bestaande zorgverlener verleent extra uren zorg

  Een bestaande zorgverlener is een zorgverlener waarvoor u al een goedgekeurde zorgovereenkomst en zorgbeschrijving heeft.

  • Heeft u met deze zorgverlener een zorgovereenkomst op basis van variabele uren en declareert u achteraf?  Dan hoeft u niets te doen.
  • Heeft u met deze zorgverlener een vast maandloon afgesproken en gaat uw zorgverlener meer uren zorg leveren? Of verandert het uurtarief van uw zorgverlener? Vul dan een wijzigingsformulier in en stuur deze naar de SVB. Dit wijzigingsformulier vindt u op de website van de SVB.

  Let op: Na afloop van de maatregelen vanwege het coronavirus stuurt u de SVB opnieuw een wijzigingsformulier. Daarin stelt u de zorg bij naar de situatie zoals deze was voordat de maatregelen ingingen. Hiermee voorkomt u dat u volgend jaar een budgettekort krijgt. Dan ontvangt u de extra toeslag namelijk niet meer. 

 • Nieuwe of bestaande zorgverlener verleent de extra zorgfunctie

  Zet u een nieuwe of bestaande zorgverlener in voor het leveren van de extra zorgfunctie?

  • Dan stuurt u ons een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving.
  • Doe dit uiterlijk binnen 2 weken nadat u van ons de toekenningsbeschikking heeft ontvangen. In de toekenningsbeschikking staat dat u de de toeslag voor extra kosten als gevolg van corona krijgt.

   

  Zorgbeschrijving en zorgovereenkomst downloaden en invullen

   

  Snelle reactie? Stuur het formulier digitaal op via MijnVGZzorgkantoor  

  • Log in op MijnVGZzorgkantoor en verstuur een scan of foto van de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving digitaal naar ons op
  • U krijgt dan het snelst een reactie
  • Heeft u nog geen account voor MijnVGZzorgkantoor? Vraag dan een account aan.

   

  Verzendmogelijkheden met een langere reactietermijn  

  • Kunt u de documenten niet versturen via MijnVGZzorgkantoor? Dan mag het per post of e-mail
  • Het duurt dan echter langer voordat u een reactie krijgt
  • E-mailadres: PGBcorona@vgz.nl. Let op: uw e-mail wordt niet via een beveiligde omgeving opgestuurd.
  • Postadres:
   Zorgkantoren Coöperatie VGZ 
   T.a.v. PGB-afdeling 
   Postbus 676 
   5600 AR Eindhoven  
   

  Let op: Vermeld in de zorgovereenkomst met de nieuwe zorgverlener de volgende einddatum: 31 mei 2020. Hiermee voorkomt u dat u volgend jaar een budgettekort krijgt. Dan ontvangt u de extra toeslag namelijk niet meer.

  Gelden de maatregelen ook nog na 1 juni 2020? Stuur dan een wijzigingsovereenkomst naar de SVB met een nieuwe einddatum.

  Stoppen de maatregelen? Dan doet u het volgende:

  • Overeenkomst met nieuwe zorgverlener: In de overeenkomst met een nieuwe zorgverlener heeft u een einddatum opgenomen. De overeenkomst stopt op die datum. U hoeft niets te doen.
  • Overeenkomst met bestaande zorgverlener: Na afloop van de maatregelen vanwege het coronavirus stuurt u de SVB een wijzigingsformulier. Daarin stelt u de zorg bij naar de situatie zoals deze was voordat de maatregelen ingingen. Hiermee voorkomt u dat u volgend jaar een budgettekort krijgt. Dan ontvangt u de extra toeslag namelijk niet meer. 
   
Placeholder

Veel gestelde vragen en antwoorden

 • Mijn zorgverlener is ziek, ik heb wel zorg nodig wat kan ik doen? Wat kan het zorgkantoor hierin betekenen?

  U kunt zelf een vervangende zorgverlener inzetten. Heeft u geen vervanger en heeft u toch zorg nodig? Neem dan contact op met een cliëntondersteuner. Mogelijk kunnen zij hierin iets betekenen. Zorgkantoren kunnen niet bemiddelen naar een vervangende pgb-zorgverlener. 

  Wilt u een nieuwe zorgverlener inhuren?

  Dan moet u een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving opstellen.

   

  Wilt u een bestaande zorgverlener extra uren laten werken?

  Controleer dan of de huidige zorgovereenkomst al voldoet. Ontvangt uw bestaande zorgverlener nu een maandloon voor vaste uren, dan moet u een wijziging zorgovereenkomst indienen om overuren te laten uitbetalen. 
  Let op! Een zorgverlenend familielid mag niet meer dan 40 uur per week werken.

 • Mijn zorgverlener wil niet komen. Kan ik de zorgverlener verplichten toch te komen? Kan het zorgkantoor hier in bemiddelen?

  Wij kunnen hierin niet bemiddelen. Als u geen klachten heeft zoals bedoeld in het advies van het RIVM en de zorgverlener ook niet, dan roept de overheid zorgverleners op om toch aan het werk te blijven. Weigert uw zorgverlener dit, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SVB. Zij hebben een rechtsbijstandsverzekering waar u gebruik van kunt maken. Meer informatie kunt u vinden op https://www.svb.nl/nl/pgb/nieuws-coronavirus/nieuws

   

   

  Heeft u acute zorg nodig en kunt u geen zorgverlener vinden die zorg aan u kan verlenen? 

  Neem dan contact op met het zorgkantoor. Wij kunnen dan eventueel bemiddelen naar een zorg in natura aanbieder. 

   
 • Mijn zorgverlener is verkouden, maar heeft geen koorts. Kan ik de zorgverlener verplichten toch te komen?
  Wij verwijzen u naar het advies van het RIVM. Hierin roept de overheid zorgverleners op om toch aan het werk te blijven zolang zij geen koorts hebben. Weigert uw zorgverlener dit, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SVB. Zij hebben een rechtsbijstandsverzekering waar u gebruik van kunt maken.
 • De budgethouder kan niet naar de dagbesteding/dagbehandeling/school, want die is gesloten. Maar thuis is thuis extra zorg nodig, wat kan ik doen?

  Probeer een beroep te doen op uw mantelzorgnetwerk. Ook kunt u een vervangende zorgverlener inzetten. 

   

  Heeft u geen vervanger en heeft u toch zorg nodig?

  Neem dan contact op met een cliëntondersteuner. Mogelijk kunnen zij hierin iets betekenen. Zorgkantoren kunnen niet bemiddelen naar een vervangende pgb-zorgverlener. Wel kunt u bij grote zorgen over de acute invulling van uw zorgvraag, contact met ons opnemen. 

   

  Wilt u een bestaande zorgverlener extra uren laten werken?

  Controleer of de huidige zorgovereenkomst al voldoet. Ontvangt uw bestaande zorgverlener nu een maandloon voor vaste uren, dan moet u een wijziging zorgovereenkomst indienen om overuren te laten uitbetalen. 
  Let op! Een zorgverlenend familielid mag niet meer dan 40 uur per week werken. 

 • Door de corona-situatie kan ik geen geldige handtekening voor mijn pgb-formulieren krijgen (quarantaine, instelling dicht etc.). Wat nu?
  Vraag de zorgverlenende instelling om hulp. Probeer de documenten af te geven en ondertekend weer op te halen of stuur ze digitaal naar de zorgverlener zodat hij ervoor kan zorgen dat de budgethouder de stukken ondertekent.
 • De dagbesteding is dicht. Mag ik mijn dagbesteding in natura omzetten in pgb en hiervoor hulp op het wooninitiatief inhuren?
  Probeer een beroep te doen op uw mantelzorgnetwerk. Ook kan u overleggen met de aanbieder van dagbesteding of er andere oplossingen mogelijk zijn. Soms kan het zijn dat er inzet van formele zorgverleners nodig is, neem dan contact op met het zorgkantoor. 
 • Mogen zorgverleners meer dan 40 uur werken? In ziekenhuizen etc. wordt verwacht dat men overwerkt.
  Zorgverleners met een arbeidsovereenkomst en zzp’ers mogen meer dan 40 uur werken, maar niet meer dan is toegestaan in de Arbeidstijdenwet. Informele zorgverleners mogen niet meer dan 40 uur werken.
 • Mag het meerzorg budget ook gebruikt worden om andere zorgverleners in te zetten, nu de dagbesteding gesloten is? (Het meerzorg budget is toegekend om bepaalde doelen te bepalen, het meerzorg budget wordt anders besteed als de kosten gaan naar alternatieven voor de dagbesteding.)
  We verwachten dat budgethouders veranderingen van de inzet van zorg met het zorgkantoor bespreken. U dient tijdig contact op te nemen met het zorgkantoor en niet achteraf. Aangezien dit een uitzonderlijke situatie betreft denken wij graag met u mee!
 • Mijn dagbesteding verplicht mij om in plaats van 4 dagen nu 1 dag te komen, mag dat?
  Ja, dit mag. Wij volgen de richtlijnen die het RIVM hanteert om volksgezondheid te beschermen.
 • Heeft afwijkend betalingsgedrag effect op de toewijzing EKT/ Meerzorg voor volgend jaar? Dus wanneer er nu minder ingezet wordt door gebrek aan zorgverleners een verlaging van het budget voor volgend jaar.
  Bij het aanvragen van extra budget wordt gekeken naar welke zorg nodig is in de huidige situatie. Indien het nu niet mogelijk is voldoende zorg in te kopen door gebrek aan zorgverleners, is dit geen reden het bedrag later hierop naar beneden bij te stellen. Geef dit ook aan bij uw zorgkantoor en houdt uw administratie goed bij wat betreft ingezette zorg. 
 • Hebben ZEVMB gezinnen net als gezinnen met ouders in vitale beroepen recht op kinderopvang?
  Het Ministerie van Volksgezondheid stelt de lijst met vitale beroepen vast. De lijst is te vinden via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
 • Tot wanneer kan ik de toeslag extra kosten als gevolg van het coronavirus aanvragen?
  Het ministerie van VWS neemt hierover een besluit. Zodra bekend is tot wanneer u deze toeslag kunt aanvragen, leest u dat op deze website.
   
 • Tot wanneer kan ik facturen indienen voor extra of vervangende zorg?
  Het ministerie van VWS neemt hierover een besluit. Zodra bekend is tot wanneer u facturen kunt indienen, leest u dat op deze website.

Staat uw vraag er niet bij?

 • We werken continu aan het uitbreiden van de informatie op deze pagina. Mogelijk staat uw vraag er op een later moment wel bij.
 • De Sociale Verzekeringsbank heeft een aantal vragen en antwoorden op de website staan.
 • Bekijk onze informatie over corona voor cliënten, waar het niet specifiek om pgb gaat. 
 • Veel vragen gaan over persoonlijke situatie en behoeftes. Vaak zullen antwoorden dan ook verschillen. Belt u ons gerust via 040-2975155.
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord