Maatregelen coronavirus voor pgb

Mocht u niet uitkomen met uw huidige pgb-budget dan kunt u nog steeds een toeslag extra kosten corona aanvragen bij ons Zorgkantoor. Het ministerie van VWS heeft ook een nieuwe regeling voor het doorbetalen van niet geleverde zorg aan uw zorgverlener. In deze regeling staat omschreven dat u zelf beslist of u de niet geleverde zorg doorbetaald. 

Informatie doorgeven niet-geleverde zorg - 9 juni 2021 

Zoals eerder bekend gemaakt mag u niet geleverde zorg die zou zijn gegeven tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021, onder bepaalde voorwaarden, doorbetalen uit uw pgb. Het zorgkantoor kan u op een later moment vragen de registratie van niet-geleverde zorg aan te leveren. Houd daarom goed bij welke niet-geleverde zorg u heeft doorbetaald.

Lees het volledige bericht

Andere berichten 

Placeholder

Niet-geleverde zorg betalen en bijhouden

Zorg ervoor dat u de niet-geleverde zorg goed registreert in uw administratie en neem ook een schriftelijke bevestiging van de besmetting op. Wij zullen u nog informeren wanneer en hoe u dit doorgeeft aan de SVB. U kunt de niet-geleverde zorg bijhouden met onderstaand formulier.  Let op: lees hier de uitleg voor het correct invullen van het formulier.

 

Niet-geleverde zorg administreren 1 maart 2020 tot 1 juli 2020

 Wilt u de niet-geleverde zorg corona voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juli 2020 administreren? Maak dan gebruik van het registratie-formulier. Let op, het is niet meer mogelijk om de niet-geleverde zorg tussen 1 maart 2020 en 1 juli 2020 te declareren. 
Placeholder

Toeslag extra kosten als gevolg van het coronavirus

Vraag de toeslag aan in 5 stappen

Heeft u extra kosten moeten maken vanwege corona en de corona maatregelen en komt u er niet uit met uw budget? Dan kunt u hiervoor een Extra Kosten Corona (EKC) aanvraag doen bij ons Zorgkantoor. Het zorgkantoor toetst of het aangevraagde budget noodzakelijk is. Deze toeslag is voor budgethouders die thuis vervangende of extra zorg nodig hebben als gevolg van de coronacrisis. 


Stap 1: Download het formulier


Aanvraagformulier Extra kosten corona VANAF 1 oktober 2020

Formulier verklaring dagbesteding

Stap 2: Vul het formulier in

 

Vul het formulier volledig en juist in. Doet u dat niet, dan krijgt u het formulier van ons terug met de vraag gegevens aan te vullen en te corrigeren. Pas nadat u het formulier opnieuw naar ons heeft gestuurd, kunnen we uw aanvraag beoordelen. Het duurt dan dus langer voor u hoort of u de toeslag krijgt. Hieronder ziet u:
 • Tips voor het invullen van het formulier
 • Top 7 veel gemaakte fouten bij invullen formulier
 • In te zetten zorgverleners

  U mag professionele en niet-professionele zorgverleners inzetten.
 • Maximumtarieven

 • Werktijden

  Niet-professionele zorgverleners mogen maximaal 40 uur per week werken.
 • Te leveren zorg (functies)

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding individueel
  • Huishoudelijke hulp
 • Wat is zorg op een andere manier dan u gewend was?

  Voorbeeld:
  De dagbesteding is dicht. Wel krijgt de budgethouder een uur begeleiding via beeldbellen. Dit is dan zorg die op een andere manier wordt geleverd door dezelfde zorgverlener. Voor het beeldbellen kunt u geen toeslag aanvragen, omdat deze al valt onder de dagbesteding die u blijft betalen.

   
 • Wie ondertekent het afgedrukte formulier?

  Meestal ondertekent de budgethouder of de wettelijk vertegenwoordiger het formulier. 
  • Heeft de budgethouder geen wettelijk vertegenwoordiger? Dan ondertekent de budgethouder het formulier zelf.
  • Heeft de budgethouder een wettelijk vertegenwoordiger? Dan ondertekent de wettelijk vertegenwoordiger het formulier.

   

  In twee situaties kan de gewaarborgde hulp ondertekenen:

  • Als de gewaarborgde hulp óók de rol van wettelijk vertegenwoordiger vervult.
  • Als de gewaarborgde hulp van de budgethouder of de wettelijk vertegenwoordiger een volmacht heeft gekregen om te ondertekenen.
 • Is een digitale handtekening toegestaan?

  Nee, dat mag niet. Om het formulier te ondertekenen, drukt u het formulier af en zet de handtekening.

  Wilt u het daarna digitaal opsturen? Dan maakt u een scan of foto van het formulier en stuurt u dat bestand naar ons op. Het liefst via MijnVGZzorgkantoor

 • Mag overgebleven budget gebruikt worden om andere (reguliere) zorg in te zetten? 

  Nee, het EKC-budget is bedoeld voor corona gerelateerde zorg. Het toegekende EKC-budget blijft heel 2021 geldig en kan, als het nodig is, heel 2021 ingezet worden voor corona gerelateerde zorg. De voorwaarden zijn eind 2020 aangescherpt. Bekijk deze goed. 

  Mocht u extra zorg nodig hebben om andere redenen (bijvoorbeeld de zorg is zwaarder geworden) dan kunt u een herindicatie aanvragen of gebruik maken van de bestaande mogelijkheden voor extra budget (EKT/meerzorg). Dit zijn blijvende toeslagen. Extra kosten Corona is een tijdelijke regeling.

Top 7 - Veel gemaakte fouten bij invullen formulier

 

 1. Naam budgethouder ontbreekt
 2. Geen juiste ingangsdatum vermeld
 3. Geen originele handtekening gezet (maar een digitale of geen handtekening)
 4. Burgerservicenummer/ relatienummer ontbreekt
 5. Geen zorgverlener ingevuld
 6. Nummer Kamer van Koophandel van professionele zorgverlener ontbreekt
 7. Uurtarief overschrijdt het toegestane maximumtarief

 

 

Stap 3: Stuur het formulier op


 • Snelle reactie? Stuur het formulier digitaal op via MijnVGZzorgkantoor

   

 • Verzendmogelijkheden met een langere reactietermijn

  • Kunt u het formulier niet versturen via MijnVGZzorgkantoor? Dan mag het per post of e-mail
  • Het duurt dan echter langer voordat u een reactie krijgt
  • E-mailadres: PGBcorona@vgz.nl. Let op: uw e-mail wordt niet via een beveiligde omgeving opgestuurd.
  • Postadres:
   Zorgkantoren Coöperatie VGZ 
   T.a.v. PGB-afdeling 
   Postbus 676 
   5600 AR Eindhoven  
 • Weet u niet zeker of VGZ het zorgkantoor in uw regio is?

   

  Controleer dan het zorgkantoor in uw regio.

  Na het invoeren van uw gemeente verschijnt het zorgkantoor waar u terecht kunt. U ziet dan ook de contactgegevens en website. Daar kunt u vervolgens opzoeken waar u het aanvraagformulier heen stuurt.

   Stap 4: Beslissing  

Na ontvangst van uw formulier beoordelen we uw aanvraag. Als we daar vragen over hebben, nemen we contact met u op. U ontvangt van ons schriftelijk bericht of u deze extra toeslag als gevolg van het coronavirus krijgt. Krijgt u de toeslag? Lees dan verder bij stap 5 welke aanvullende gegevens we van u nodig hebben.  
 • Hoe lang duurt het voor ik een reactie krijg?

  Het zorgvuldig beoordelen van een aanvraag kost tijd. Veel budgethouders hebben deze toeslag aangevraagd en we doen ons uiterste best deze aanvragen snel te beoordelen. 
  • In de meeste gevallen ontvangt u binnen 3 weken een reactie. De termijn verschilt echter per aanvraag.
 
 

Stap 5: Invullen en opsturen aanvullende formulieren

Voor elke zorgverlener die u betaalt met uw pgb heeft u een goedgekeurde zorgbeschrijving en zorgovereenkomst nodig. Dat geldt ook voor zorgverleners die u betaalt met de toeslag. Wat u moet doen hangt samen met welke zorgverlener de zorg levert:  
 • Bestaande zorgverlener verleent extra uren zorg

  Een bestaande zorgverlener is een zorgverlener waarvoor u al een goedgekeurde zorgovereenkomst en zorgbeschrijving heeft.

  • Heeft u met deze zorgverlener een zorgovereenkomst op basis van variabele uren en declareert u achteraf?  Dan hoeft u niets te doen.
  • Heeft u met deze zorgverlener een vast maandloon afgesproken en gaat uw zorgverlener meer uren zorg leveren? Of verandert het uurtarief van uw zorgverlener? Vul dan een wijzigingsformulier in en stuur deze naar de SVB. Dit wijzigingsformulier vindt u op de website van de SVB.

  Let op: Na afloop van de maatregelen vanwege het coronavirus stuurt u de SVB opnieuw een wijzigingsformulier. Daarin stelt u de zorg bij naar de situatie zoals deze was voordat de maatregelen ingingen. Hiermee voorkomt u dat u volgend jaar een budgettekort krijgt. Dan ontvangt u de extra toeslag namelijk niet meer. 

 • Nieuwe of bestaande zorgverlener verleent de extra zorgfunctie

  • Zet u een nieuwe of bestaande zorgverlener in voor het leveren van de extra zorgfunctie?
  • Dan stuurt u ons een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving.
  • Doe dit uiterlijk binnen 2 weken nadat u van ons de toekenningsbeschikking heeft ontvangen. In de toekenningsbeschikking staat dat u de de toeslag voor extra kosten als gevolg van corona krijgt.

   

  Zorgbeschrijving en zorgovereenkomst downloaden en invullen

  • Lees hier meer over het invullen en verzenden van een zorgbeschrijving en zorgovereenkomst.
     

  Stoppen de maatregelen?

  Dan doet u het volgende:

  • Overeenkomst met nieuwe zorgverlener: In de overeenkomst met een nieuwe zorgverlener heeft u een einddatum opgenomen. De overeenkomst stopt op die datum. U hoeft niets te doen.
  • Overeenkomst met bestaande zorgverlener: Na afloop van de maatregelen vanwege het coronavirus stuurt u de SVB een wijzigingsformulier. Daarin stelt u de zorg bij naar de situatie zoals deze was voordat de maatregelen ingingen. Hiermee voorkomt u dat u volgend jaar een budgettekort krijgt. Dan ontvangt u de extra toeslag namelijk niet meer. 
   

Tot wanneer kunt u een EKC aanvraag doen?

2020

 • Voor extra kosten corona van 1 maart tot en met 30 september 2020 dient u de aanvraag vóór 31 januari 2021 in
 • Voor extra kosten corona van 1 oktober tot en met 31 december 2020 dient u de aanvraag vóór 15 maart 2021 in

Latere aanvragen kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

 

2021

 • Aanvraag indienen tot en met 31 december 2021
Placeholder

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Mijn zorgverlener is ziek, ik heb wel zorg nodig wat kan ik doen? Wat kan het zorgkantoor hierin betekenen?

  U kunt zelf een vervangende zorgverlener inzetten. Heeft u geen vervanger en heeft u toch zorg nodig? Neem dan contact op met een cliëntondersteuner. Mogelijk kunnen zij hierin iets betekenen. Zorgkantoren kunnen niet bemiddelen naar een vervangende pgb-zorgverlener. 

  Wilt u een nieuwe zorgverlener inhuren?

  Dan moet u een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving opstellen.

   

  Wilt u een bestaande zorgverlener extra uren laten werken?

  Controleer dan of de huidige zorgovereenkomst al voldoet. Ontvangt uw bestaande zorgverlener nu een maandloon voor vaste uren, dan moet u een wijziging zorgovereenkomst indienen om overuren te laten uitbetalen. 
  Let op! Een zorgverlenend familielid mag niet meer dan 40 uur per week werken.

 • Mijn zorgverlener is ziek. Wanneer mag ik niet-geleverde zorg doorbetalen?

  Ook als zorgverleners ziek zijn kan het zijn dat de zorg niet kan worden geleverd. Voor zorgverleners die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, bestaat reeds de mogelijkheid om te worden doorbetaald gedurende het ziek-zijn. Meld u dit “ziek-zijn” tijdig bij de SVB. Voor zorgverleners die werkzaam zijn op basis van een overeenkomst van opdracht bestaat die mogelijkheid niet. Deze zorgverleners kunnen op grond van de EKC-regeling worden doorbetaald. In geval van een verplichte quarantaine van zowel de budgethouder of zorgverlener (zowel  zorgverleners werkzaam op basis van overeenkomst van opdracht als een arbeidsovereenkomst) kan de niet-geleverde zorg worden doorbetaald.

 • Mijn zorgverlener is verkouden, maar heeft geen koorts. Kan ik de zorgverlener verplichten toch te komen?

  Wij verwijzen u naar het advies van het RIVM. Hierin roept de overheid zorgverleners op om toch aan het werk te blijven zolang zij geen koorts hebben. Weigert uw zorgverlener dit, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SVB. Zij hebben een rechtsbijstandsverzekering waar u gebruik van kunt maken.
 • Mijn zorgverlener wil niet komen. Kan ik de zorgverlener verplichten toch te komen? Kan het zorgkantoor hier in bemiddelen?

  Wij kunnen hierin niet bemiddelen. Als u geen klachten heeft zoals bedoeld in het advies van het RIVM en de zorgverlener ook niet, dan roept de overheid zorgverleners op om toch aan het werk te blijven. Weigert uw zorgverlener dit, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SVB. Zij hebben een rechtsbijstandsverzekering waar u gebruik van kunt maken. Meer informatie kunt u vinden op https://www.svb.nl/nl/pgb/nieuws-coronavirus/nieuws

   

   

  Heeft u acute zorg nodig en kunt u geen zorgverlener vinden die zorg aan u kan verlenen? 

  Neem dan contact op met het zorgkantoor. Wij kunnen dan eventueel bemiddelen naar een zorg in natura aanbieder. 

   
 • De budgethouder kan niet naar de dagbesteding/dagbehandeling/school, want die is gesloten. Maar thuis is thuis extra zorg nodig, wat kan ik doen?

  Probeer een beroep te doen op uw mantelzorgnetwerk. Ook kunt u een vervangende zorgverlener inzetten. 

   

  Heeft u geen vervanger en heeft u toch zorg nodig?

  Neem dan contact op met een cliëntondersteuner. Mogelijk kunnen zij hierin iets betekenen. Zorgkantoren kunnen niet bemiddelen naar een vervangende pgb-zorgverlener. Wel kunt u bij grote zorgen over de acute invulling van uw zorgvraag, contact met ons opnemen. 

   

  Wilt u een bestaande zorgverlener extra uren laten werken?

  Controleer of de huidige zorgovereenkomst al voldoet. Ontvangt uw bestaande zorgverlener nu een maandloon voor vaste uren, dan moet u een wijziging zorgovereenkomst indienen om overuren te laten uitbetalen. 
  Let op! Een zorgverlenend familielid mag niet meer dan 40 uur per week werken. 

 • De dagbesteding is nog niet volledig open. Wat kan ik doen als budgethouder?

  Uitgangspunt is dat de budgethouder/diens vertegenwoordiger altijd eerst het gesprek aan gaat met de zorgverlener om te bepalen of de zorg op een alternatieve manier (bijv. via beeldbellen of individuele begeleiding op locatie) toch kan worden geleverd.

 • De dagbesteding is dicht. Mag ik mijn dagbesteding in natura omzetten in pgb en hiervoor hulp op het wooninitiatief inhuren?

  Probeer een beroep te doen op uw mantelzorgnetwerk. Ook kan u overleggen met de aanbieder van dagbesteding of er andere oplossingen mogelijk zijn. Soms kan het zijn dat er inzet van formele zorgverleners nodig is, neem dan contact op met het zorgkantoor. 
 • Door de corona-situatie kan ik geen geldige handtekening voor mijn pgb-formulieren krijgen (quarantaine, instelling dicht etc.). Wat nu?

  Vraag de zorgverlenende instelling om hulp. Probeer de documenten af te geven en ondertekend weer op te halen of stuur ze digitaal naar de zorgverlener zodat hij ervoor kan zorgen dat de budgethouder de stukken ondertekent.
 • Mogen zorgverleners meer dan 40 uur werken? In ziekenhuizen etc. wordt verwacht dat men overwerkt.

  Zorgverleners met een arbeidsovereenkomst en zzp’ers mogen meer dan 40 uur werken, maar niet meer dan is toegestaan in de Arbeidstijdenwet. Informele zorgverleners mogen niet meer dan 40 uur werken.
 • Mag het meerzorg budget ook gebruikt worden om andere zorgverleners in te zetten, nu de dagbesteding gesloten is? (Het meerzorg budget is toegekend om bepaalde doelen te bepalen, het meerzorg budget wordt anders besteed als de kosten gaan naar alternatieven voor de dagbesteding.)

  We verwachten dat budgethouders veranderingen van de inzet van zorg met het zorgkantoor bespreken. U dient tijdig contact op te nemen met het zorgkantoor en niet achteraf. Aangezien dit een uitzonderlijke situatie betreft denken wij graag met u mee!
 • Mijn dagbesteding verplicht mij om in plaats van 4 dagen nu 1 dag te komen, mag dat?

  Ja, dit mag. Wij volgen de richtlijnen die het RIVM hanteert om volksgezondheid te beschermen.
 • Heeft afwijkend betalingsgedrag effect op de toewijzing EKT/ Meerzorg voor volgend jaar? Dus wanneer er nu minder ingezet wordt door gebrek aan zorgverleners een verlaging van het budget voor volgend jaar.

  Bij het aanvragen van extra budget wordt gekeken naar welke zorg nodig is in de huidige situatie. Indien het nu niet mogelijk is voldoende zorg in te kopen door gebrek aan zorgverleners, is dit geen reden het bedrag later hierop naar beneden bij te stellen. Geef dit ook aan bij uw zorgkantoor en houdt uw administratie goed bij wat betreft ingezette zorg. 
 • Hebben ZEVMB gezinnen net als gezinnen met ouders in vitale beroepen recht op kinderopvang?

  Het Ministerie van Volksgezondheid stelt de lijst met vitale beroepen vast. De lijst is te vinden via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
 • Tot wanneer kan ik de toeslag extra kosten als gevolg van het coronavirus aanvragen?

  2020

  • Voor extra kosten corona van 1 maart tot en met 30 september 2020 dient u de aanvraag vóór 31 januari 2021 in
  • Voor extra kosten corona van 1 oktober tot en met 31 december 2020 dient u de aanvraag vóór 15 maart 2021 in

  Latere aanvragen kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

   

  2021

  • Aanvraag indienen tot en met 31 december 2021
 • Tot wanneer kan ik facturen indienen voor extra of vervangende zorg?

  • Voor het jaar 2020 kan gefactureerd worden tot en met 31 januari 2021
  • Voor het jaar 2021 kan gefactureerd worden tot en met 31 december 2021
Vervoer
 • Kan ik veilig gebruik maken van vervoer?

  Vervoerders hebben eigen protocollen opgesteld, zodat zij mensen veilig kunnen vervoeren. Deze protocollen zijn gemaakt in samenwerking met het RIVM. Als u twijfelt over uw veiligheid, bespreek dit dat met uw vervoersaanbieder.
 • Rijdt mijn vervoer naar de dagbesteding?

  In vervoer van en naar de dagbesteding wordt weer zoveel mogelijk voorzien. Deze ritten die op vaste momenten in de week zijn, kunnen door de vervoerder worden ingepland. 
Testbeleid en persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • Ik ben budgethouder en heb klachten die lijken op corona (hoesten, niezen, koorts, kortademigheid). Kan ik me laten testen?

  Ja, u kunt telefonisch of digitaal een afspraak maken voor een gratis test. Kijk voor meer informatie op de website van de overheid
 • Ik ben zorgverlener van een budgethouder. Kan ik mij laten testen? 

  Zorgverleners met klachten die op corona kunnen duiden (hoesten, niezen, koorts, kortademigheid), kunnen zich gratis laten testen bij de GGD.

 • Hoe gebruiken zorgverleners de beschermingsmiddelen?

  Het RIVM heeft instructievideo’s gemaakt over het juiste gebruik van mondmaskers en handschoenen:

   
 • U heeft persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Hoe kunt u deze krijgen?

  Als u getest bent op corona krijgt u via uw huisarts of de GGD beschermingsmiddelen (handschoenen, mondkapjes) die uw zorgverleners kunnen dragen. Uw huisarts of de GGD kan op uw naam een elektronisch recept uitschrijven voor een ‘korte termijn-pakket PBM’. Uw zorgverlener kan gratis een pakket ophalen bij de apotheek of laten bezorgen. Uw zorgverleners kunnen de beschermingsmiddelen gebruiken totdat de testuitslag bekend is. Heeft u geen corona? Dan zijn de beschermingsmiddelen niet meer nodig. Heeft u wél corona, dan krijgt u van de apotheek een uitgebreider pakket beschermingsmiddelen voor uw zorgverleners.

  Heeft u om andere redenen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig? De inkoop en verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is centraal georganiseerd via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Dit geldt voor alle soorten zorg.

Staat uw vraag er niet bij?

 • We werken continu aan het uitbreiden van de informatie op deze pagina. Mogelijk staat uw vraag er op een later moment wel bij.
 • De Sociale Verzekeringsbank heeft een aantal vragen en antwoorden op de website staan.
 • Veel vragen gaan over persoonlijke situatie en behoeftes. Vaak zullen antwoorden dan ook verschillen. Belt u ons gerust via 040-2975155.