Maatregelen coronavirus voor pgb

Mocht u niet uitkomen met uw huidige pgb-budget dan kunt u in 2022 nog steeds extra kosten corona (EKC) aanvragen bij ons Zorgkantoor.

Extra kosten door corona (EKC) 2022

Heeft u extra kosten moeten maken vanwege corona en de corona maatregelen en komt u er niet uit met uw budget? Dan kunt u hiervoor ook in 2022 een Extra Kosten Corona (EKC) aanvraag doen bij ons Zorgkantoor. Het zorgkantoor toetst of het aangevraagde budget noodzakelijk is. Deze regeling is voor budgethouders die vervangende zorg nodig hebben als gevolg van corona. Bijvoorbeeld als uw huidige zorgverlener ziek is door corona en vervangen moet worden door een zorgverlener die meer kost. En u heeft geen ruimte in uw huidige budget. U kunt nog tot 17 maart 2023 een aanvraag indienen voor de EKC-regeling voor het jaar 2022. Voor het jaar 2023 is er geen EKC-regeling meer. Dit is besloten door de overheid. 

Niet-geleverde zorg betalen, bijhouden en doorgeven

Zoals eerder bekend gemaakt, mocht u niet geleverde zorg over de periode 1 oktober 2020 en 31 december 2021 doorbetalen uit uw pgb. Het ministerie van VWS heeft besloten dat er in 2022 geen regeling komt voor zorg die niet geleverd is door uw zorgverlener vanwege corona. Dat betekent dat u uw zorgverleners niet hoeft door te betalen als zij vanwege corona u geen zorg kunnen verlenen.

Beschermingsmiddelen via de apotheek

Om budgethouders en mantelzorgers in risicosituaties te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen bestaat een aparte voorziening die via de apothekers wordt uitgevoerd.