In gesprek met...


Hoe beleven anderen de zorg en hoe past dit bij het leven dat zij leiden? Regelmatig verschijnen hier nieuwe artikelen met ervaringen belicht vanuit klant, zorgaanbieder en zorgkantoor. Over hoe zorg impact heeft op het leven. Of hoe die impact zo klein mogelijk wordt gehouden. Klanten vertellen over hun leven. Met zorg.

Zinnige zorg

Initiatieven in de zorg die beter zijn voor de cliënt en de de zorg betaalbaar houden.
Is het iets voor u?

'Altijd voor anderen gezorgd'

VGZ Zusters in BoxmeerNa een leven in het klooster, wonen zuster Godefriede (95) en zuster Maria Antonia (86) nu in woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer. Ze hebben altijd klaar gestaan voor anderen, nu wordt er voor hen gezorgd. Hoe ziet hun leven er nu uit? En wat vonden ze ervan dat een team van Zorgkantoren Coöperatie VGZ een uitstapje voor de zusters organiseerde naar de St. Jan in Den Bosch, voor hen een betekenisvolle plek? 

'Toen ik een paar dingen vertelde, keken ze echt verbaasd'

CorNa een turbulent leven is Cor van Veen (54) in rustiger vaarwater terechtgekomen, nu hij sinds elf jaar bij zorgorganisatie ’s Heeren Loo in een groep woont. Vroeger was hij actief in de Cliëntenraad. Nu neemt hij deel aan de interne projectgroep ‘Samen werken aan kwaliteit van zorg’. Wat zou hij graag willen verbeteren? 


Een verhaal waarnaar geluisterd werd

JanouDe dochter van Karin Kuijpers en Dennis van Bogget, Janou (7), heeft het Dravetsyndroom Nu krijgen ze weer langdurige zorg. Ze moesten echter in een bezwaar- en beroepsprocedure afdwingen dat ze in de Wlz konden blijven. Karin vond het een pijnlijke ervaring. Ze vertelde erover in de zogenaamde spiegelgesprekken die Zorgkantoren Coöperatie VGZ organiseert om te leren van ervaringen van haar klanten.

'Indy kan elk moment een verlammingsaanval krijgen.'

Alternerende HemiplegieDochter Indy (11) van Elwin en Nienke Lentze heeft Alternerende Hemiplegie (AHC), een zeldzame neurologische afwijking. Om de paar dagen krijgt zij een aanval en raakt compleet verlamd. Voor de zorg voor Indy kunnen ze terugvallen op hun ‘gouden mensen’. Die betalen ze uit het PGB. Hoe zijn hun ervaringen in de langdurige zorg? 

'Mijn kleindochter zei: herkent opa ons niet meer?'

AlzheimerPeter (71) heeft al jaren Alzheimer. Zijn vrouw Marianne heeft zo lang mogelijk thuis voor hem gezorgd, maar het was niet meer te doen. Nu is hij liefdevol opgenomen in een verpleeghuis. Voordat hij daar terecht kwam, had Marianne vele slapeloze nachten over hoe de zorg betaald moest worden. Tot een medewerker van Zorgkantoren Coöperatie VGZ haar uitleg gaf. 

'Je moet ook brutaal durven zijn'

BartBart de Bruin (33) heeft een onbekende spierziekte en een gedeeltelijke dwarslaesie. Dankzij een pgb organiseert hij zelf zijn zorg thuis met een team van zo’n vijftien tot twintig medewerkers. Om goede zorg te krijgen, heeft hij de nodige gevechten (en rechtszaken) moeten leveren. Welke lessen kunnen we van hem leren?

'Als mantelzorger ga je maar door'
Frans en MirjamBegin 2016 werd bij Mirjam de diagnose frontotemporale dementie (FTD) vastgesteld.
Voor haar partner Frans de Jel een bevestiging van een vermoeden. Zijn rol als partner veranderde in die van mantelzorger. De zorg doet hij graag en goed, maar leert door eigen gezondheidsklachten gaandeweg zijn eigen grenzen kennen. 

Lees ook:

Dementie zet je leven op z'n kop

Paul (70) heeft al Parkinson en dementie. Zijn vrouw Bernadette vertelt.  

 

Ik ben zorgmanager

Anna (35) kan niet zelfstandig ademhalen. Ze woont zelfstandig en heeft haar zorg zelf georganiseerd. 

 

We gingen met zo'n smile naar buiten

De ouders van Tos (20) hebben een PGB en organiseren zelf de zorgverlening voor Tos. 

 

Het zonnetje in huis

De ouders van Daniël (bijna 14 jaar) hebben de taken thuis goed verdeeld. 

Zinnige zorg: 'Een droom komt uit'

Zinnige zorg gaat over initiatieven die de zorg beter en simpeler maken. 

Bijvoorbeeld:

  • intensieve verpleegzorg thuis, waardoor een cliënt langer thuis kan blijven wonen
  • een multidisciplinair team dat intensieve begeleiding biedt in de eigen omgeving 
  • meer zelfstandigheid bij intensieve zorgvraag

Klanten vertellen wat dit voor hen betekent. 

'Als ik het voor het zeggen had in de zorg...'

De klant aan het roer!


Klanten gaven hun persoonlijke mening in:

Bekijk de video's!

Betere service aan klanten
Zorgkantoren Coöperatie VGZ wil de service aan de klant verbeteren. Dit doet VGZ door écht naar klanten te luisteren en te ervaren wat zij van het zorgkantoor verwachten.
De spiegelgesprekken zijn een mooie manier om elkaar te ontmoeten en het gesprek aan te gaan.
 
'Uitgaan van kracht'
Annette Furnemont heeft een periode van verslaving en opnames achter zich gelaten. Nu helpt ze cliënten van GGZ Noord-Holland-Noord bij hun herstel. Als ervaringsdeskundige kent zij hun situatie. Iets betekenen voor anderen, bevorderde ook haar eigen herstel. Zij vertelt haar verhaal.
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Melding verbergen