Opinie: de clientenraad als partner namens onze klanten

Elk signaal kan het begin zijn van een mooie verandering. Dat is mijn motto. Neem het signaal dat we kregen van een cliëntenraad in Dordrecht: ‘Er zijn te weinig woningen beschikbaar voor licht verstandelijk beperkte jongvolwassenen, waardoor zij te lang in de instelling wonen’. We namen contact op met de gemeenten en inventariseerden de beschikbare woningen. Het leidde tot verbetering. Jongeren kunnen nu eerder uit een instelling doorstromen naar een woonsituatie met meer zelfstandigheid, eigen regie en de noodzakelijke zorg op de achtergrond.

Impact

Dankzij cliëntenraden hebben klanten inspraak in de manier waarop een zorgaanbieder werkt. Als zorgkantoor vinden we dat belangrijk. Het heeft immers grote impact op iemands leven als hij of zij afhankelijk is van langdurige zorg. Wat eerder vanzelfsprekend was, is dat opeens niet meer.

 

Zorg en leven

De afspraken tussen zorgaanbieder en klant gaan over de invulling van de zorg én van hun leven. Daarom contracteren wij aanbieders die oog hebben voor kwaliteit van leven. En is de inspraak van de cliëntenraden én de klanten opgenomen in onze werkwijze. Dat vinden wij een vanzelfsprekende ontwikkeling.

 

Belangrijke rol

Cliëntenraden weten wat er speelt bij onze klanten in de instelling en leveren actief input voor verbetering. Bij onze jaarlijkse inkoop van langdurige zorg betrekken we cliëntenraden steeds intensiever. Zo kunnen zij hun invloed uitoefenen en bijdragen aan zinnige zorg. Cliëntenraden beslissen mee welke verbeterinitiatieven de zorgaanbieders uitvoeren. Ook geven ze advies over speerpunten in de inkoop. Wij nemen het initiatief om bijeenkomsten met cliëntenraden te organiseren. Het is goed te zien dat ook cliëntenraden ons opzoeken om vragen te stellen en ervaringen of ideeën met ons te delen.

 

Uitnodiging aan cliëntenraden

Ik ervaar de samenwerking met cliëntenraden als heel waardevol. Daarom nodig ik onze cliëntenraden van harte uit: laten we samen verder onderzoeken welke kansen we zien. Kom met ideeën, spreek uw zorgen en uw wensen uit. Elk signaal is welkom en kan verandering in gang zetten. Ik weet zeker dat de zorg voor onze klanten hierdoor nog verder verbetert.

 

Met vriendelijke groet,


Marieke Braks
Directeur Langdurige zorg
Coöperatie VGZ

 
Oudere man
Meer verhalen lezen?
Hoe ervaren anderen de zorg en hoe past dat binnen het leven dat zij leiden? Lees de interviews en bekijk de video's waarin klanten aan het woord zijn.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord