Opinie: open voor zinnige zorg

Patty was tot nu toe volledig afhankelijk van intramurale zorg. Niet omdat ze het wilde, integendeel. Er was gewoon geen andere optie. Nu is zelfstandig wonen voor haar wél mogelijk ook al heeft ze een verstandelijke beperking. Ze vindt het heerlijk om haar eigen leven te leiden, in haar eigen huis, waar alleen zij de sleutel van heeft. Een van onze zorgaanbieders realiseerde een vorm van geclusterd wonen mét de intensieve zorg die Patty nodig heeft. En waarbij zij toch optimaal de regie over haar eigen leven voert, bijvoorbeeld over wie er (niet) binnen komt en wat zij wil eten. Het leverde bovendien een kostenbesparing op. We spraken met deze zorgaanbieder af dat zij aankomend jaar benutten om dit concept verder te ontwikkelen, zodat zelfstandig wonen voor meer mensen haalbaar is.

Oprecht betrokken

Zorg die uitgaat van de behoefte van de klant, beter betaalbaar en die ontwikkeld is op initiatief van de zorgaanbieder, dat vind ik een voorbeeld van zinnige zorg. Gelukkig zijn er al meer voorbeelden en nemen zorgaanbieders die van elkaar over. Als zorgkantoor hebben we de missie om samen vanuit oprechte betrokkenheid goed geregelde, zinnige zorg te bieden. Wat is daar voor nodig? Natuurlijk is het belangrijk om vanuit het perspectief van de klant te kunnen denken. Minstens zo belangrijk is het lef om de consequenties te aanvaarden: dat we als zorgsector onze dienstverlening moeten aanpassen, andere zorg moeten bieden of zelfs de organisatie beter en anders kunnen inrichten. En soms moeten we erkennen dat mínder zorg beter aansluit bij de behoefte van de klant dan méér zorg. Of dat de geijkte denkwijze over behandeling en vergoeding soms in de weg kan zitten.

 

Meedenken

Voor zinnige zorg is kennis en ervaring nodig. Natuurlijk is de zorgaanbieder wat dat betreft leidend. Het is ook een kwestie van vastgeroeste gedachten loslaten. Op dat gebied kunnen en willen we als Zorgkantoren Coöperatie VGZ een rol vervullen. Daarom blijven we vragen stellen en meedenken. Hoe kunnen we nog beter aansluiten bij wat past voor de klant? Wat houdt ons tegen om het meteen te doen? Hoe kunnen we het wél realiseren? Om tot zinnige zorg te komen is openheid nodig.

 

Openheid

Wij inspireren en faciliteren zorgaanbieders om gezamenlijk zinnige zorg te bieden. De openheid van de organisatie die zinnige zorg biedt voor Patty, Sjoerd en andere klanten, ontmoeten we gelukkig al meer en meer. Wie ook met goede ideeën komt, kan op onze openheid rekenen. Daar mag u ons aan houden!

 

Met vriendelijke groet,


Marieke Braks

Directeur Langdurige zorg
Coöperatie VGZ

 
Oudere man
Meer verhalen lezen?
Hoe ervaren anderen de zorg en hoe past dat binnen het leven dat zij leiden? Lees de interviews en bekijk de video's waarin klanten aan het woord zijn.

Zorg die uitgaat van de behoefte van de klant, beter betaalbaar en die ontwikkeld is op initiatief van de zorgaanbieder, dat vind ik een voorbeeld van zinnige zorg. Gelukkig zijn er al meer voorbeelden en nemen zorgaanbieders die van elkaar over. Als zorgkantoor hebben we de missie om samen vanuit oprechte betrokkenheid goed geregelde, zinnige zorg te bieden. Wat is daar voor nodig? Natuurlijk is het belangrijk om vanuit het perspectief van de klant te kunnen denken. Minstens zo belangrijk is het lef om de consequenties te aanvaarden: dat we als zorgsector onze dienstverlening moeten aanpassen, andere zorg moeten bieden of zelfs de organisatie beter en anders kunnen inrichten. En soms moeten we erkennen dat mínder zorg beter aansluit bij de behoefte van de klant dan méér zorg. Of dat de geijkte denkwijze over behandeling en vergoeding soms in de weg kan zitten.

Voor zinnige zorg is kennis en ervaring nodig. Natuurlijk is de zorgaanbieder wat dat betreft leidend. Het is ook een kwestie van vastgeroeste gedachten loslaten. Op dat gebied kunnen en willen we als Zorgkantoren Coöperatie VGZ een rol vervullen. Daarom blijven we vragen stellen en meedenken. Hoe kunnen we nog beter aansluiten bij wat past voor de klant? Wat houdt ons tegen om het meteen te doen? Hoe kunnen we het wél realiseren? Om tot zinnige zorg te komen is openheid nodig.
Wij inspireren en faciliteren zorgaanbieders om gezamenlijk zinnige zorg te bieden. De openheid van de organisatie die zinnige zorg biedt voor Patty, Sjoerd en andere klanten, ontmoeten we gelukkig al meer en meer. Wie ook met goede ideeën komt, kan op onze openheid rekenen. Daar mag u ons aan houden!

Met vriendelijke groet,
Marieke Braks

 

Directeur Langdurige zorg
Coöperatie VGZ

 
Zinnige zorg: 'Een droom komt uit'
Zinnige zorg gaat over initiatieven die de zorg beter en simpeler maken
Bijvoorbeeld:
Door intensieve verpleegzorg thuis, waardoor een cliënt langer thuis kan blijven wonen.
Een multidisciplinair team dat intensieve begeleiding biedt in de eigen omgeving.
Meer zelfstandigheid bij intensieve zorgvraag
Bekijk de video's waarin klanten vertellen wat dit voor hen betekent.
Meer verhalen lezen?
Oudere man
Hoe ervaren anderen de zorg en hoe past dat binnen het leven dat zij leiden? Lees de interviews en bekijk de video's waarin klanten aan het woord zijn.

Oudere man
Meer verhalen lezen?
Hoe ervaren anderen de zorg en hoe past dat binnen het leven dat zij leiden? Lees de interviews en bekijk de video's waarin klanten aan het woord zijn.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord