Gemeente en zorgverzekeraar

Zorg en ondersteuning zijn in verschillende wetten geregeld. U kunt daarvoor bij uw gemeente of uw zorgverzekeraar terecht. Dat hangt samen met de zorg of ondersteuning die nodig is. 

Gemeenten - Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis

Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze ondersteuning voor de burgers regelt.
Lees verder over de Wmo 2015 op de website van de rijksoverheid, of informeer bij uw gemeente.

Gemeenten - Jeugdwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, het uitvoeren van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Lees  verder over de Jeugdwet op de website van de rijksoverheid of informeer bij uw gemeente.

 

Zorgverzekeraars - Zorgverzekeringswet

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek en sinds 2015 ook de wijkverpleging. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt.
Lees verder over de zorgverzekering op de website van de rijksoverheid of informeer bij uw zorgverzekeraar.

 
Advies nodig?
We helpen u graag verder.
Bij wie moet u zijn voor welke zorg?

De overheid heeft een digitale wegwijzer voor wie zorg of ondersteuning zoekt. U brengt stap voor stap uw situatie in kaart. Daarna ziet u welke mogelijke oplossingen het beste bij u passen.

Zorgwetten in eenvoudig Nederlands
Wetten waarmee mensen met een (verstandelij ke) beperking te maken kunnen krijgen voor zorg en ondersteuning bij wonen, leven en werken.