Langdurige zorg nodig: zo werkt het!

Heeft u of uw naaste langdurig zorg nodig? Dan kunnen we ons voorstellen dat u  wilt weten hoe u de zorg regelt en waar u terecht kunt met vragen. Wij helpen u graag. Komt u er niet goed uit, bel ons dan gerust. We hebben veel kennis over de langdurige zorg, geven advies bij het vinden van de juiste zorg en helpen u graag op weg.

Bekijk de video

U krijgt heldere uitleg over:

 • Wat is de Wet langdurige zorg?
 • Voor wie is het?
 • Welke keuzes kunt u maken?

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Is er recht op langdurige zorg?

Heeft u of uw naaste langdurige zorg nodig? Voor zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) is het nodig dat wordt vastgesteld of u daar inderdaad recht op hebt. Dat doet het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ stelt aan de hand van landelijke regels vast of de zorg die nodig is onder deze wet valt en of deze wordt vergoed.

> Valt de zorg die nodig is onder de Wlz?
> Lees verder over het aanvragen van een indicatie voor langdurige zorg bij het CIZ

 

Zorg thuis of in een instelling?

Kunt en wilt u nog thuis blijven wonen? Wat is er nodig om thuis te blijven wonen en toch goede zorg te krijgen? Of is verhuizen naar een instelling nodig? Het is belangrijk dat u goed nadenkt over wat u wilt, zodat u de zorg krijgt die past bij het leven dat u wilt leiden. Wilt u weten wat er kan? Neem dan contact met ons op, zodat u een goede keuze kunt maken.

 

Uw wensen bespreken en advies nodig?

U kunt uw wensen met ons bespreken en advies vragen. We hebben over allerlei vormen van langdurige zorg afspraken gemaakt met zorgverleners die zorg thuis bieden en met instellingen voor verblijf. Wilt u iets anders, dan kunt u dat misschien zelf regelen met een persoonsgebonden budget. We bespreken dan met u of dat aansluit bij uw wensen en wat u daarvoor moet doen. Neem contact met ons op, zodat we uw wensen kunnen bespreken.

Nu al voorbereiden op zorg in de toekomst?

U woont nog thuis en krijgt zorg en ondersteuning van uw naasten en misschien maakt u gebruik van voorzieningen in uw gemeente en/of krijgt u wijkverpleging vanuit uw zorgverzekering. Dit bevalt u goed. Toch denkt u dat u over een tijdje naar een zorginstelling zult verhuizen. Nu hoeft dat nog niet.

 

Vraagt u zich af of het al nodig is iets te regelen voor een verblijf in een zorginstelling? Of wat er gebeurt als die zorg onverwachts sneller nodig is? Overweegt u vast op een wachtlijst te gaan staan? 

 

Wij leggen u graag uit:

 • hoe het werkt
 • welke mogelijkheden er zijn voor zorg thuis
 • wat er gebeurt als u nu al een indicatie aanvraagt voor Wlz-zorg, terwijl u die nu zorg nog niet nodig hebt
 • wat er gebeurt als u niets doet en onverwachts meer zorg nodig hebt

Neemt u contact met ons op? We adviseren u graag over uw persoonlijke situatie en beantwoorden vragen die u erover heeft.


Mantelzorg
Zorgt u voor een familielid, vriend of goede kennis? En heeft deze persoon psychische problemen, ouderdomsklachten, een chronische ziekte of handicap? Dan bent u mantelzorger.

Goed om te weten

 • Wat is langdurige zorg?

  Bij langdurige zorg gaat het om zorg voor mensen die blijvend 24 uur per dag toezicht moeten hebben en altijd zorg moeten kunnen krijgen.
  De zorg is bijvoorbeeld bestemd voor:

  • ouderen met ernstige dementie
  • mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
  • mensen met een ernstige psychische stoornis

  Deze langdurige zorg is geregeld in een wet: de Wet langdurige zorg. 

  Lees om welke zorgsoorten het gaat. 

   
 • Waar kunt u nog meer terecht voor zorg en ondersteuning? 
  Ook uw gemeente en uw zorgverzekeraar regelen zorg en ondersteuning. Vaak gaat het om zorg die tijdelijk nodig is. 
 • Wat is een zorgkantoor?

  Heeft u langdurige zorg nodig? Het zorgkantoor regelt de zorg of het pgb (persoonsgebonden budget) voor mensen met die recht hebben op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een zorgkantoor werkt in een regio voor alle inwoners die langdurige zorg nodig hebben. Woont u in één van de regio’s waar wij het zorgkantoor zijn? Lees verder over Zorgkantoren Coöperatie VGZ.
'Dementie zet je leven op z'n kop'
Dementie zet je leven op zn kop

Paul Kuijpers (70) heeft al drieëntwintig jaar Parkinson. ‘Mensen denken dan vaak alleen maar aan traagheid, stijfheid en het beven, maar de ziekte tast je hele lichaam aan’, vertelt zijn vrouw Bernadette Kuijpers-Bakker (67). ‘Soms gaat hij ineens achteruit, op andere dagen gaat het weer iets beter. Ruim een jaar geleden is dementie vastgesteld’. Ook dat hoort bij de ziekte van Parkinson.

'Iedereen zegt dat het zo goed met mij gaat sinds ik hier woon'
KwartiermakerMonique Bosma (49) kreeg in 2012 een hersenbloeding. Ze woont nu bij Volckaert. “Iedereen zegt dat het zo goed met me gaat sinds ik hier woon.” Bij de zorgorganisatie staat ‘eigenaarschap’ centraal. Daarom zijn enkele bewoners gevraagd in het Management Team. Ook Monique praat mee.