Zorg aanvragen

Heeft u langdurige zorg nodig voor uzelf of voor een naaste? Dan is het nodig dat u dat aanvraagt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of de zorg die nodig is onder de Wet langdurige zorg valt. Als dat zo is, dan betaalt deze wet de zorg.

 

Waar vraagt u zorg aan?

Vraagt u zelf de zorg aan, of wilt u dat doen voor iemand anders? In beide gevallen kunt u terecht bij het CIZ. Hieronder en op de website van het CIZ  leest u hoe u uw aanvraag voorbereidt en indient. In deze video legt het CIZ uit hoe u een indicatie aanvraagt.


Uw aanvraag voorbereiden

Bereid u voor

Het voorbereiden van uw aanvraag begint met nadenken over welke zorg u wilt. En waar, thuis of in een zorginstelling. En misschien heeft u ook al een voorkeur voor een zorgverlener. De keuzes die u heeft vindt u hier op een rij. Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact met ons op, zodat we u kunnen helpen. 

 

Verzamel de informatie

Heeft u bepaald hoe en waar u zorg wilt? En heeft u geen vragen meer? Dan is het belangrijk dat u alle informatie, documenten en gegevens gaat verzamelen voor de indicatie-aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ behandelt de aanvraag alleen als deze helemaal compleet is.


Heeft u nog wel vragen? Neem dan contact met ons op, zodat we u kunnen helpen. 

 • Documenten die u meestuurt naar het CIZ bij de aanvraag
  • Documenten (kopie) met de diagnose van een arts of behandelaar en op welke datum deze is gesteld
  • Een kopie document van de arts of behandelaar over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en de bijkomende problemen
  • Een kopie beschrijving van uw (lichamelijke en geestelijke) functioneren
  • Als u dat heeft, een kopie zorg- of behandelplan
  • Een machtigingsformulier als u iemand machtigt om de aanvraag voor u te doen (Indien van toepassing)
  • Het bewijs dat u wettelijk vertegenwoordiger bent (Indien van toepassing)
 • Informatie die het CIZ nodig heeft

  • Wilt u zorg thuis, in een instelling of een behandeling
  • Hoe wilt u de zorg thuis regelen? Het zorgkantoor regelt de zorg met de zorgverlener waarmee zij afspraken hebben. Of u regelt de zorg zelf met een persoonsgebonden budget (Indien van toepassing)
  • De instelling of zorgverlener van wie u zorg wilt ontvangen
  • De ziekte, aandoening of beperking die u heeft
  • De problemen die u hierdoor heeft

   


Langdurige zorg aanvragen

Heeft u alle documenten en informatie compleet? Dan kunt u nu een indicatie voor langdurige zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

 

 • Aanvraag indienen

  • Een Wlz-aanvraag doet u digitaal via www.ciz.nl of per post. Het aanvraagformulier staat op de website van het CIZ
  • Vult u de aanvraag voor iemand anders in? Stuur dan een ondertekende machtiging mee. Het machtigingsformulier staat op de website van het CIZ
  • Heeft u de aanvraag verstuurd? Dan ontvangt u een bevestiging van het CIZ
   
 • Reactie van het CIZ
  • Is uw aanvraag volledig? Dan ontvangt u een beslissing van het CIZ
  • Heeft het CIZ extra informatie nodig? Dan vragen zij dit bij u op. Dat kan schriftelijk, telefonisch of tijdens een gesprek. 
 • Tips voor het gesprek met het CIZ

  Heeft het CIZ u uitgenodigd voor een gesprek? Lees dan deze tips:

  • Zorg dat u het gesprek voert samen met iemand uit uw omgeving die goed bekend is met uw situatie. Of vraag een onafhankelijk cliëntondersteuner.
  • Bereid het gesprek goed voor. Geef duidelijk aan welke hulp u nodig heeft en waarom
  • Houd alle belangrijke zaken bij de hand tijdens het gesprek
  • Vraag goed door als onderwerpen niet duidelijk zijn
   
 • Beslissing van het CIZ
  • Het CIZ belt u en licht het besluit mondeling toe
  • Binnen 6 weken ontvangt u het besluit ook per brief. Daarin staat het zorgprofiel. Dit geeft aan hoeveel zorg u nodig heeft.
  • Wij ontvangen bericht van het CIZ als u recht heeft op de Wlz

  Bent u het niet eens met het besluit?
  Dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen bij het CIZ. U stuurt een brief waarin u schrijft waar u bezwaar tegen maakt en waarom u dat doet. U kunt de brief per mail of schriftelijk sturen naar het CIZ.

 

Heeft u recht op langdurige zorg?

Na een positieve beslissing van het CIZ, ontvangt u van het CIZ een indicatiebesluit. Daarin staat welke zorg u nodig heeft. Dat heet een zorgprofiel. Bekijk het overzicht met zorgprofielen.

 

Zó kunnen wij u helpen

Het CIZ stuurt ons een kopie van uw indicatiebesluit. Met deze informatie helpen we u de zorg te regelen die nodig is.
 • We bellen u op en leggen uit wat we voor u kunnen doen, geven u advies over zorg als u dat wenst en ondersteunen u bij het regelen van de zorg. Lukt het niet telefonisch met u in contact te komen, dan ontvangt u een brief;
 • Heeft u een zorgverlener gekozen, maar kan deze de zorg nog niet leveren? Dan zorgt hij voor een alternatief. Wij houden er toezicht op dat dit gebeurt;
 • Heeft u gekozen voor een persoonsgebonden budget? Daar is dan nog een aanvraag voor nodig. Lees verder over het aanvragen van een pgb
Advies nodig over zorg?
Wij helpen u graag. We nemen uw wensen door en bespreken met u welke zorg daar het beste bij past. U bereidt zich daardoor beter voor op de aanvraag.
Wat is zorg in natura?
Met allerlei zorgverleners in uw regio hebben we afspraken gemaakt voor het leveren van zorg. U krijgt deze zorg en wij betalen de rekening. Dit heet ‘zorg in natura’. 

 

Vragen over de indicatie

 • Wat is een indicatiebesluit?
  Dit is een besluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) waarin de soort- en de hoeveelheid zorg staat. Het bevat het recht op de beschreven zorg die het CIZ heeft vastgesteld. 
 • Wat staat er in uw indicatiebesluit?

  Hierop staan:

  • het vastgesteld zorgprofiel
  • de ingangsdatum en eventueel de einddatum van het besluit
  • de eventuele voorkeur voor een zorgaanbieder
  • de eventuele voorkeur voor een persoonsgebonden budget
 • Wie maakt een indicatiebesluit?
  Deze worden gemaakt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ werkt onafhankelijk van het zorgkantoor.
 • Hoe vraagt u een indicatie aan?
  U kunt een indicatie aanvragen bij het CIZ. U kunt hierover telefonisch of via de website contact zoeken met het CIZ. Ook kunt u de indicatie digitaal aanvragen via www.ciz.nl.
 • Hoe weet het zorgkantoor dat er een indicatie voor u  is?
  Het zorgkantoor ontvangt het indicatiebesluit digitaal van het CIZ. Op het moment dat een zorgaanbieder van voorkeur is aangegeven bij het CIZ, stuurt het zorgkantoor het indicatiebesluit direct door naar deze zorgaanbieder.
  Als er géén zorgaanbieder is doorgegeven aan het CIZ nemen wij contact met u op om te helpen bij uw keuze. U kunt ook zelf zoeken naar een zorgaanbieder. Wij adviseren u hiervoor onze zorggids te gebruiken.
   
 • Mijn situatie is veranderd en mijn indicatie voldoet niet meer. Wat moet ik doen?

  Dan kunt u een herindicatie aanvragen. De meeste indicaties zijn echter onbeperkt geldig. 
  Indicaties die beperkt geldig zijn en daarom kunnen verlopen komen voor bij: 

  • Behandeling
  • GGZ-B
  • LVG
  • SGLVG

  Heeft u langer zorg nodig? Vraag dan minimaal acht weken voordat uw indicatie verloopt een nieuwe indicatie aan bij het CIZ. 

   
 • Kan ik mijn Wlz-indicatie stoppen?

  Heeft u een Wlz-indicatie? Dan heeft het CIZ vastgesteld dat u blijvend bent aangewezen op langdurige zorg uit de Wlz. Het CIZ kan dit besluit niet intrekken. Dit kan alleen als uw situatie zodanig is gewijzigd dat u niet meer bent aangewezen op de Wlz.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Melding verbergen