Gemeente en zorgverzekeraar

Zorg en ondersteuning zijn in diverse wetten geregeld. U kunt ervoor bij uw gemeente of uw zorgverzekeraar terecht. Dat hangt samen met de zorg of ondersteuning die nodig is. 

Gemeenten - Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die zich niet op eigen kracht kunnen redden. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Het gaat onder meer om:

  • begeleiding en dagbesteding
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis

Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze ondersteuning voor de burgers regelt.
Lees verder over de Wmo 2015 op de website van de rijksoverheid, of vraag het aan uw gemeente.

Gemeenten - Jeugdwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, het uitvoeren van maatregelen voor kinderbescherming en reclassering voor de jeugd.
Lees  verder over de Jeugdwet op de website van de rijksoverheid of vraag het aan uw gemeente.

 

Zorgverzekeraars - Zorgverzekeringswet

Wie in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de zorg van onder meer huisarts, ziekenhuis of apotheek en sinds 2015 ook de wijkverpleging. Ook kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt.
Lees verder over de zorgverzekering op de website van de rijksoverheid of vraag het aan uw zorgverzekeraar.

 

Zorgwetten in eenvoudig Nederlands

Wetten waarmee mensen met een (verstandelijke) beperking te maken kunnen krijgen voor zorg en ondersteuning bij wonen, leven en werken.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt vanaf 1 januari 2020 wat wel en niet mag bij onvrijwillige zorg. Deze wet zorgt er ook voor dat iedereen die met onvrijwillige zorg te maken krijgt terecht kan bij een cliëntvertrouwenspersoon. 

Bij wie moet u zijn voor welke zorg?

De overheid heeft een digitale wegwijzer voor wie zorg of ondersteuning zoekt. U brengt stap voor stap uw situatie in kaart. Daarna ziet u wat het beste bij u past.