Kwaliteit van de zorg

Eén van de taken van zorgkantoren is het inkopen van kwalitatief goede zorg. We kijken daarbij steeds meer naar de kwaliteit van die zorg en de wensen van cliënten. We moedigen zorgverleners aan de kwaliteit van de zorg te verbeteren en luisteren daarvoor naar ervaringen van cliënten. We doen dit samen met cliëntenraden: wat vinden zij belangrijk, hoe kan het voor hen beter.

Bezoek op locatie

Wij bezoeken diverse locaties van zorginstellingen om goed zicht te krijgen op de kwaliteit. We gaan dan in gesprek met:

  • klanten
  • naasten van de klant
  • vertegenwoordigers van de cliëntenraad
  • medewerkers in de zorg
  • manager van de locatie

We willen op die manier een beeld krijgen van de dagelijkse gang van zaken. Met de zorgverlener en cliëntenraad bespreken we manieren om de zorg verder te verbeteren. Ook hebben we het over wat hiervoor nodig is.

Lees verder over de rol van de cliëntenraad.

 

Informatie over de kwaliteit

Informatie over de kwaliteit van de zorg kunt u vinden op verschillende websites:

 

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland bevat reviews per zorgverlener van anderen, ervaringen van patiënten en hun naasten. U kunt zelf ook uw ervaring en waardering achterlaten. Daarmee helpt u anderen bij het maken van een keuze. Ook kunt u zorgverleners met elkaar vergelijken.

Bezoek de website Zorgkaart Nederland voor ervaringen en waarderingen

 

KiesBeter

Zorgverleners hebben verschillende manieren om de kwaliteit te meten. Zo zetten zij vragenlijsten uit onder patiënten en hun naasten en zijn er onafhankelijke bureaus die onderzoek doen.

Bekijk het resultaat van de kwaliteitsmetingen op de website van KiesBeter.

 

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. Door middel van toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten bewaken en bevorderen  zij de veiligheid en kwaliteit van zorg.

Bezoek de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Kwaliteit in de Zorggids

In de Zorggids vindt u bij de zorgverleners de waardering die klanten deze zorgverlener hebben gegeven in Zorgkaart Nederland.