Wachtlijst

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) maar kunt u niet direct terecht bij de zorginstelling van uw keus? Dan komt u op een wachtlijst. U krijgt dan een ‘wachtstatus’. Op deze pagina leest u welke wachtstatussen er in de langdurige zorg zijn en wat dit voor u betekent.

Wat is een wachtstatus?

Een ‘wachtstatus’ zegt iets over hoe dringend uw situatie is. Het zegt ook iets over waarom u op de wachtlijst staat. Bijvoorbeeld omdat u uit voorzorg wacht op een plekje bij een instelling die uw voorkeur heeft. Of omdat uw situatie ernstig is en u snel moet worden opgenomen. Hoe dringender uw situatie, hoe sneller u een plaats krijgt.

Welke wachtstatussen zijn er? 

Urgent plaatsen
Uw situatie is ernstig. U moet zo snel mogelijk opgenomen worden. Bijvoorbeeld omdat er een crisis is. Of omdat opname in een hospice nodig is. Of omdat u na een ziekenhuisopname echt niet meer terug kunt naar uw eigen huis.

Dit betekent meestal dat u eerst, tijdelijk, ergens wordt opgenomen. Dit kan ook verder weg zijn, als er bij u in de buurt geen plaats is.  U kunt daar wachten tot er een plaats vrijkomt die uw voorkeur heeft.

Actief plaatsen
Uw situatie is zorgelijk. U kunt nog even wachten omdat u al zorg krijgt. U kunt snel terecht op een plek waar u de juiste behandeling krijgt. Of bij de aanbieder die uw voorkeur heeft. Als u dat wilt kunt u tijdelijk ergens opgenomen worden, tot de juiste plek voor u vrijkomt. Dit gaat altijd in overleg met u en uw naasten.

U kunt een aanbod weigeren. U blijft dan gewoon op de wachtlijst staan. Weigert u 2 keer een aanbod? Dan kan het zijn dat uw wachtstatus, in overleg, wordt aangepast. Bijvoorbeeld naar ‘urgent plaatsen’ als uw gezondheid slechter is geworden. Of naar ‘wacht op voorkeur’ als u langer kunt wachten.

Wacht op voorkeur
U woont thuis en u krijgt de zorg die u nodig heeft. U wilt graag binnen een jaar opgenomen worden op een plaats die uw voorkeur heeft. Bijvoorbeeld bij een zorgaanbieder in uw woonplaats. Of die vanwege uw geloof uw voorkeur heeft. Of u heeft voorkeur voor de zorgaanbieder waar uw partner al is opgenomen.

Is het na 9 maanden nog niet duidelijk of er een plaats voor u vrijkomt? Dan neemt de zorgaanbieder waar u op de wachtlijst staat of het zorgkantoor, contact met u op. Wat u wilt is hierbij het belangrijkste.

U kunt een aanbod weigeren. U blijft dan gewoon op de wachtlijst staan. Weigert u 2 keer een aanbod? Dan kan het zijn dat uw wachtstatus wordt aanpast. Bijvoorbeeld naar ‘actief plaatsen’ als uw gezondheid slechter is geworden. Of naar ‘wacht uit voorzorg’ als u langer kunt wachten. Dit gaat altijd in overleg met u en uw naasten.

Wacht uit voorzorg
U woont thuis en u wilt nog niet worden opgenomen. U heeft al wel een indicatie voor de Wet langdurige zorg, de Wlz. U krijgt thuis de zorg die u nodig heeft. U wilt graag uit voorzorg op een wachtlijst staan. Bijvoorbeeld bij een zorgaanbieder in uw woonplaats.

Of die vanwege uw geloof uw voorkeur heeft. Of u wilt alvast bekend zijn bij de zorgaanbieder waar uw partner al is opgenomen. Bij de status ‘wacht uit voorzorg’ bouwt u geen wachttijd op. De zorgaanbieder heeft regelmatig contact met u om te kijken of uw situatie nog hetzelfde is.

Verandert uw situatie? En wilt u toch opgenomen worden? Dan kunt u zelf contact opnemen met de zorgaanbieder om uw wachtstatus te veranderen.

 

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord