Leven met zorg


Hoe beleven anderen de zorg en hoe past dit bij het leven dat zij leiden? Regelmatig verschijnen hier nieuwe artikelen met ervaringen belicht vanuit klant, zorgaanbieder en zorgkantoor. Over hoe zorg impact heeft op het leven. Of hoe die impact zo klein mogelijk wordt gehouden. Klanten vertellen over hun leven. Met zorg.

Zinnige zorg

Initiatieven in de zorg die beter zijn voor de cliënt en de de zorg betaalbaar houden.
Is het iets voor u?

'Als mantelzorger ga je maar door'
Frans en MirjamBegin 2016 werd bij Mirjam de diagnose frontotemporale dementie (FTD) vastgesteld.

Voor haar partner Frans de Jel een bevestiging van een vermoeden. Zijn rol als partner veranderde in die van mantelzorger. De zorg doet hij graag en goed, maar leert door eigen gezondheidsklachten gaandeweg zijn eigen grenzen kennen. 

'Dementie zet je leven op z'n kop'
Dementie zet je leven op zn kop

Paul Kuijpers (70) heeft al drieëntwintig jaar Parkinson. ‘Mensen denken dan vaak alleen maar aan traagheid, stijfheid en het beven, maar de ziekte tast je hele lichaam aan’, vertelt zijn vrouw Bernadette Kuijpers-Bakker (67). ‘Soms gaat hij ineens achteruit, op andere dagen gaat het weer iets beter. Ruim een jaar geleden is dementie vastgesteld’. Ook dat hoort bij de ziekte van Parkinson.

Lees ook:

Ik ben zorgmanager

Anna (35) kan niet zelfstandig ademhalen. Ze woont zelfstandig en heeft haar zorg zelf georganiseerd. 

 

We gingen met zo'n smile naar buiten

De ouders van Tos (20) hebben een PGB en organiseren zelf de zorgverlening voor Tos. 


Het zonnetje in huis

De ouders van Daniël (bijna 14 jaar) hebben de taken thuis goed verdeeld. 

Zinnige zorg: 'Een droom komt uit'

Zinnige zorg gaat over initiatieven die de zorg beter en simpeler maken. 

Bijvoorbeeld door intensieve verpleegzorg thuis, waardoor een cliënt langer thuis kan blijven wonen. Of door een multidisciplinair team dat intensieve begeleiding biedt in de eigen omgevingBekijk de video's waarin klanten vertellen wat dit voor hen betekent. 

 

      

'Als ik het voor het zeggen had in de zorg...'

De klant aan het roer!


Klanten gaven hun persoonlijke mening in:

Bekijk de video's!

Betere service aan klanten
Zorgkantoren Coöperatie VGZ wil de service aan de klant verbeteren. Dit doet VGZ door écht naar klanten te luisteren en te ervaren wat zij van het zorgkantoor verwachten.
De spiegelgesprekken zijn een mooie manier om elkaar te ontmoeten en het gesprek aan te gaan.
 
'Uitgaan van kracht'
Annette Furnemont heeft een periode van verslaving en opnames achter zich gelaten. Nu helpt ze cliënten van GGZ Noord-Holland-Noord bij hun herstel. Als ervaringsdeskundige kent zij hun situatie. Iets betekenen voor anderen, bevorderde ook haar eigen herstel. Zij vertelt haar verhaal.