Boosterprik corona

23-11-2021

De eerste 80-plussers in Nederland hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een Boosterprik. Daarnaast worden ook deze keer personen in de risicogroepen en zorgverleners weer met voorrang gevaccineerd.

Uitgangspunt is dat cliënten bij hun eigen aanbieder gevaccineerd worden. Ook cliënten en zorgverleners met een pgb krijgen uiteraard weer voorrang. Op dit moment worden door het ministerie van VWS de voorbereidingen getroffen om deze groep uit te nodigen.

Gelukkig zien we nog steeds dat wanneer iemand 2 keer gevaccineerd is, het risico op ziekenhuisopname na corona klein is. Zodra er meer bekend is over de oproep voor de Boosterprik voor pgb budgethouders en hun zorgverleners zullen wij dat op deze website vermelden.