Dame en heer

Cliëntenraden belangrijke gesprekspartner zorgkantoren bij inkoop langdurige zorg

17-12-2018

Zorgkantoren gaan op locatie gesprekken voeren met cliëntenraden om te horen wat hun ervaringen met en wensen zijn voor de kwaliteit van langdurige zorg, bijvoorbeeld in verpleeghuizen. Op het jaarlijkse congres voor cliëntenraden in de ouderenzorg ‘Lef op locatie’, op 10 december jongstleden, gaven zorgkantoren CZ en VGZ hierover de workshop ‘Zorgkantoor in Zicht’. Conclusie: cliëntenraden kunnen veel voor zorgkantoren betekenen in het bespreken van kwaliteitsplannen van zorgaanbieders in de langdurige zorg.

In de workshop kwamen vragen aan de orde als: hoe gaan zorgkantoren om met de kwaliteitskaders en welke rol zien zij hier weggelegd voor de cliëntenraden? Cliëntenraden reageerden enthousiast op deze nieuwe benadering door zorgkantoren. Ze gaven aan het waardevol te vinden dat zorgkantoren de dialoog aangaan met zorgaanbieders, cliënten en cliëntenraden. Om zo in een open, gelijkwaardige sfeer van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld: welke punten vinden klanten het belangrijkste en is hier voldoende aandacht en tijd voor? Komen deze thema’s voldoende in de plannen aan bod? “Goede gesprekken die naar meer smaken,” zegt Willemijn Peters, beleidsadviseur langdurige zorg bij VGZ. “We zien cliëntenraden dan ook graag terug op locatie bij de aanbieder en bovendien op de themasessie die zorgkantoren iedere jaar organiseren voor cliëntenraden. Samen gaan we op weg naar meer kwaliteit!”

Tijdens de workshop presenteerden de zorgkantoren een korte animatie: Waarom de cliëntenraad belangrijk is voor het zorgkantoor.

 

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord