Formulier

Formulier pgb beschikbaar om gedeclareerde, niet-geleverde zorg te registreren

30-04-2020
Budgethouders die zorg declareren die niet geleverd is vanwege corona, kunnen vanaf vandaag deze zorguren bijhouden in 2 speciale formulieren. Het gaat om een formulier voor budgethouders op basis van de Wlz, Wmo 2015 en de Jeugdwet, en een formulier voor budgethouders met een Zvw-pgb. Budgethouders registeren de gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener. Het is belangrijk voor de continuïteit van de zorg, nu én na de coronacrisis, dat budgethouders hun zorgverleners blijven betalen. VWS vraagt daarom aan alle budgethouders om zorg die niet wordt geleverd in verband met corona(maatregelen) door te betalen en te registreren. 

 

Deze uitzonderlijke crisis vraagt om bijzondere maatregelen. Daarom heeft VWS op 3 april een aantal maatregelen bekend gemaakt die houders van een persoonsgebonden budget en hun zorgverleners zo goed mogelijk door de coronacrisis moeten krijgen. Zo kunnen budgethouders declaraties van niet-geleverde zorg indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is.   

 

Formulier voor Wlz-zorg

Gedeclareerde, niet-geleverde zorg houdt u bij op: 

Registratieformulier Declaratie niet-geleverde zorg Wlz, Wmo en Jeugdwet

Dit is een hulpmiddel om de registratie voor budgethouders makkelijker te maken. 

 

Formulieren invullen

Let bij het invullen van de formulieren goed op de volgende zaken:

  • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van 1 maart tot 1 juni 2020. In het geval van verlenging van de maatregel, worden budgethouders geïnformeerd via de bekende kanalen.
  • Elke zorgverlener heeft een eigen formulier.
  • Verleent de zorgverlener zorg vanuit de Zvw én Wlz, Wmo en/of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener.
  • Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen.
  • U kiest zelf wat handig is om de uren te registreren: per uur, dagdeel, dag of maand. Zolang het totaalaantal uren maar klopt met de declaraties. 

Lees verder over de maatregelen voor pgb vanwege corona

 

Uren geregistreerd, en dan? 

Het is belangrijk dat budgethouders de niet-geleverde zorg voor zichzelf goed bijhouden. Verstrekkers (zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars) gaan deze informatie bij budgethouders opvragen. Hoe en wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Hoe beter de registratie nu, hoe makkelijker het straks is de totaaluren te verantwoorden. 

Let op! Houden budgethouders de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het overzicht na de crisis niet aangeleverd? Dan gaat de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit consequenties hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat budgethouders:

  • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhouden in de registratieformulieren.
  • de registratieformulieren goed bewaren, óók nadat de gegevens met gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.  

 

Pgb-declaraties voor Jeugdwet, Wmo en Zorgverzekeringswet

Heeft u een pgb voor de Wmo of Jeugdwet? Voor het bijhouden van gedeclareerde, niet-geleverde zorg gebruikt u hetzelfde formulier als voor de Wlz. Let daarbij wel op de aandachtspunten die hierboven staan. Ook kunt u hiervoor de website van uw gemeente raadplegen. 
Heeft u een pgb voor de Zorgverzekeringswet? Daarvoor heeft VWS een ander formulier beschikbaar gesteld. Bezoek hiervoor de website van uw zorgverzekeraar. 
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord