Maximumtarieven

03-12-2020

Maximumtarieven voor het pgb-Wlz vanaf 1 januari 2021 

  • Niet professionele zorgverlener maximaal 21,14 per uur

  • Professionele zorgverlener maximaal 66,60 per uur

  • Begeleiding groep maximaal 61,32 per dagdeel

 

Tarief van uw zorgverlener aanpassen 

Wilt u het tarief van uw zorgverlener aanpassen? Gebruik hiervoor een wijzigingsformulier. U vindt dit wijzigingsformulier op de website van de SVB
Let op: u kunt alleen het tarief van uw zorgverlener verhogen als u hiervoor ruimte in uw budget heeft. U kunt het formulier alvast invullen, maar het nieuwe maximumtarief gaat pas per 1 januari 2021 in. Vul daarom 1 januari 2021 in als ingangsdatum van de wijziging.


Meer informatie 

Kijk dan op www.svb.nl/pgb. Via de MijnPGB-omgeving van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u nagaan of het maximumtarief is aangepast.
 

Handige links

2021

2022