Niet-geleverde Wlz-zorg doorgeven aan de SVB

21-09-2020

Door het coronavirus kon uw zorgverlener misschien niet komen werken. Om uw zorgverlener niet in financiële problemen te brengen, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) u gevraagd om uw zorgverlener tot 1 juli 2020* toch door te betalen als hij niet kon werken. Dit noemen wij niet-geleverde zorg. Hierbij is aangegeven dat u zelf de niet-geleverde zorg bijhoudt zodat u deze gegevens kunt doorgeven. Niet-geleverde zorg doorgeven aan de SVB

Heeft u uw zorgverlener in deze periode betaald uit het pgb-Wlz terwijl er geen zorg is geleverd? Via svb.nl/pgb/ngz geeft u uiterlijk 16 oktober 2020 uw betalingen voor niet-geleverde Wlz-zorg door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Maakt u gebruik van het pgb portaal? Dan downloadt u het formulier van svb.nl/pgb/ngz en stuurt dit per post op naar de SVB.

Heeft u de niet geleverde zorg niet op tijd doorgegeven? Zorg dat u het formulier niet-geleverde zorg volledig heeft ingevuld, en neem deze op in uw administratie. Het Zorgkantoor kan dit formulier op een later moment opvragen. Registreert u niets? Dan gaan wij ervanuit dat alle gedeclareerde Wlz-zorg geleverd is.

Al uw Wlz-zorg is geleverd

Heeft u niet te maken gehad met niet-geleverde zorg? Dan hoeft u niets te doen.

*Periode doorbetalen niet-geleverde Wlz-zorg

Tussen 1 maart en 1 juli 2020 mocht u alle niet-geleverde zorg met uw PGB-Wlz doorbetalen aan uw zorgverlener. Vanaf 1 juli 2020 zijn de maatregelen gestopt. Bij dagbesteding in de gehandicapten- en ouderenzorg en bij kleinschalige wooninitiatieven mocht u de niet-geleverde zorg nog doorbetalen tot 1 augustus 2020.