X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord
Naar elkaar reikende handen

Oog voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving

24-04-2020
De meest kwetsbare mensen in onze samenleving worden het hardst geraakt door het coronavirus dat onze samenleving in de greep houdt. Zij hebben de grootste kans ernstig ziek te worden van COVID-19 of zelfs te overlijden. Dagelijks informeert het RIVM over het aantal opnames in ziekenhuizen en op de intensive care en het aantal sterfgevallen. Hoewel de berichten voorzichtig positief zijn over de ontwikkelingen hierin, zien we tegelijkertijd dat zich achter de deuren van zorginstellingen, waaronder verpleeghuizen, een stille ramp afspeelt. En dat mensen die zorg thuis ontvangen alle zeilen bij moeten zetten om de nodige zorg te kunnen krijgen. Met alle risico’s van dien.

 

Zorg van naasten

Het besluit het bezoek aan verpleeghuizen en zorginstellingen voor gehandicaptenzorg te verbieden, had de meest kwetsbare bewoners moeten beschermen tegen het virus. Inmiddels weten we dat het virus desondanks toch rondwaart in ongeveer 900 van de 2500 zorginstellingen en dat het daar fors toeslaat. We zien de machteloosheid van naasten die er niet mogen zijn voor hun dierbaren. En dat het voor mensen met dementie of verstandelijke beperkingen niet of nauwelijks te bevatten is dat zij geen contact mogen hebben met de mensen die zo belangrijk voor hen zijn. Hoe leg je dit aan hen uit?

 

Trots op zorgverleners

Zorgverleners laten ondertussen hun enorme betrokkenheid zien. Ondanks de beperkte beschermingsmiddelen, de angst het virus op te lopen en naasten of bewoners te besmetten, blijven zij zich met hart en ziel inzetten om het leven voor de bewoners draaglijk te maken. Zorginstellingen en wij hebben er bij VWS specifiek aandacht voor gevraagd hen te betrekken bij het verspreiden van adequate beschermingsmiddelen. Zodat zij hun zo belangrijke werk goed beschermd kunnen voortzetten. We zijn trots op de wijze waarop zij zich al weken inzetten! En op de mooie initiatieven die zij nemen, de stappen die zij extra zetten, waardoor zij voor lichtpuntjes zorgen bij bewoners en de zorg bij naasten wat wegnemen.

 

Liefdevolle zorg

Een greep uit deze lichtpuntjes, voorbeelden van liefdevolle zorg:

  • Zorgorganisatie Present heeft in Ameide door het inzetten van een hoogwerker, veertig bewoners een bezoek op afstand kunnen laten afleggen voor één dierbare per bewoner. Het zorgde voor emotionele ontmoetingen, duimpjes omhoog, mooie gesprekken en soms zelfs een muzikaal intermezzo.
  • ZZG Zorggroep maakte een hartverwarmende video van ‘Mag ik dan bij jou’ met een passende tekst om cliënten en familieleden een hart onder de riem te steken.
  • De Wever in Tilburg heeft ongebruikte telefoons voorzien van simkaarten en deze verdeeld over de verschillende locaties. Op alle telefoons is WhatsApp geïnstalleerd waardoor beeldbellen met familie en mantelzorgers mogelijk werd. Cliënten kunnen ondersteuning krijgen van medewerkers bij het beeldbellen.
  • Lelie Zorggroep, ‘Welzijnswerk doen we in de gezamenlijke huiskamer. Onze welzijnmedewerkers hebben voor bewoners net een pannenkoekendag gehouden. We proberen alle activiteiten, zij het op kleinere schaal, wel gewoon door te laten gaan. Verder wandelen we veel in de tuin, zolang het nog kan.’
  • Woonzorgcentrum Hushoven (Stichting Land van Horne) zoekt naar de beste oplossing: ‘Zo hebben we een met corona besmette bewoner die veel ronddwaalt. Die kun je niet op haar kamer houden. Gelukkig hebben we haar kunnen plaatsen op een leegstaand, ruim appartement, met een-op-een zorg. Het is maatwerk.’
  • Vivent in Rosmalen huurde een aantal mimespelers in die door het raam contact maakten met de bewoners. Veilig en zeer vermakelijk.
  • Thebe heeft een babbelbox, Elisabeths tuinhuisje, de kletsraam en zo zijn er nog meer namen voor de mooie initiatieven om via het raam contact te maken met familie. Door middel van een raam en een geluidsinstallatie kunnen bewoners toch even bijkletsen met hun naasten. Veilig op afstand, maar toch dichtbij. Zo ontmoette een bewoner voor het eerst haar achterkleinkind!

Om de pijn van de eenzaamheid iets te verzachten heeft Coöperatie VGZ tablets beschikbaar gesteld aan ziekenhuizen en Wlz-instellingen. Hiermee kunnen mensen die door COVID-19 in afzondering verblijven toch via beeldbellen contact onderhouden met hun naasten.


Verder lezen over het coronavirus