Op vakantie met een Wlz-indicatie

19-07-2021

Heeft u plannen voor een vakantie in Nederland of in het buitenland? Dan wilt u natuurlijk onbezorgd genieten. Een goede voorbereiding is dan ook noodzakelijk. Op deze pagina leest u meer over zorg vanuit de Wlz tijdens uw vakantie.

Vakantie in Nederland

U woont in een zorginstelling 

Een zorgaanbieder mág bijdragen aan de zorg op uw vakantieadres. Dit mag voor maximaal 14 aaneengesloten dagen. De kosten hiervoor brengt de zorgaanbieder bij het zorgkantoor in rekening. Houd er rekening mee dat uw zorginstelling niet verplicht is om de zorg op uw vakantieadres te leveren of de kosten voor vervangende zorg op het vakantieadres te dragen.

U woont thuis

Ontvangt u de zorg via een volledig pakket thuis (VPT) of een modulair pakket thuis (MPT) dan kunt u tijdens het verblijf op uw vakantieadres de zorg door een andere zorgaanbieder over laten nemen. Deze mag de kosten rechtstreeks of via uw huidige zorgaanbieder in rekening brengen bij het zorgkantoor.  

Bent u nog op zoek naar een zorgaanbieder op uw vakantieadres en kan uw bestaande zorgaanbieder u niet helpen? Neem dan contact op met het zorgkantoor. We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden. 

Vakantie in het buitenland

Gaat u tijdelijk naar het buitenland? Dan heeft u recht Wlz-zorg of een vergoeding daarvoor. Uw zorgverzekeraar  beoordeelt of u in aanmerking komt voor (een vergoeding van) Wlz-zorg in het buitenland. U kunt maximaal voor 13 weken per jaar zorg in het buitenland inkopen. Ontvangt u palliatieve zorg en wilt u naar het buitenland? Dan kunt u maximaal 1 jaar zorg in het buitenland inkopen.

Vergoeding 

Het is mogelijk dat niet alle kosten van Wlz-zorg in het buitenland worden vergoed. De kosten voor Wlz-zorg in het buitenland mogen nooit hoger zijn dan het bedrag waarvoor u de zorg in Nederland krijgt. Ook in het buitenland betaalt u een eigen bijdrage vanaf 18 jaar. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Aanvraag

Neem op tijd contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Informeer hoe u Wlz-zorg of een vergoeding voor Wlz-zorg in het buitenland aanvraagt. En naar de benodigdheden voor een aanvraag voor (een vergoeding van) Wlz-zorg in het buitenland.

Met een pgb op vakantie

Heeft u langdurige zorg met een  persoonsgebonden budget (pgb)? Dan gelden er andere voorwaarden. Lees meer