Pgb: advies nodig?

Hebt u advies of hulp nodig bij het aanvragen van een pgb? Bijvoorbeeld bij het:

 • bepalen of een pgb iets voor u is;
 • aanvragen van een pgb;
 • opstellen van een budgetplan;
 • doorgeven van een gewaarborgde hulp;
 • invullen van het aanvraagformulier, de zorgbeschrijving de of zorgovereenkomsten?

Of hebt u een andere vraag over het pgb? Bel ons gerust voor advies. Wij helpen u graag verder. 

Regel uw zaken pgb-online via MijnVGZzorgkantoor

Hebt u een pgb? Dan kunt u via MijnVGZzorgkantoor:

 • vragen stellen via het contactformulier
 • documenten digitaal naar ons opsturen
 • op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens bekijken
 • wijzigingen in uw persoonlijke gegevens doorgeven

Hebt u onlangs een pgb aangevraagd en een brief ontvangen met een persoonsnummer en pincode? Dan kunt u een persoonlijk account aanmaken en MijnVGZzorgkantoor gebruiken. 

Regel uw pgb-zaken online
Verder lezen over pgb
In de folder Een pgb, en dan? leest u wat er komt kijken bij het hebben van een pgb.

Wilt u een toeslag aanvragen? Bel eerst even

Denkt u dat u recht hebt op één van de andere toeslagen? Neem dan telefonisch contact met ons op. We vertellen of u in uw situatie een aanvraag kunt doen en hoe u dat doet. U ontvangt van ons het juiste aanvraagformulier en u hoort wat er daarna gebeurt. 

 

 

Hebt u een formulier nodig?

Ze staan overzichtelijk bij elkaar bij formulieren en brochures.


Geef wijzigingen op tijd door

Geef wijzigingen in uw situatie meteen aan ons door.

 • Verhuist u naar een andere zorgkantoorregio? Dan krijgt u uw pgb via een ander zorgkantoor. Geef uw nieuwe adres aan ons door. Wij zorgen er dan voor dat het nieuwe zorgkantoor alle gegevens krijgt. We dragen over per het volgende kalenderjaar.
 • Verblijft u tijdelijk in het buitenland? Geef dat dan voor vertrek aan ons door. 

Geef een wijziging door.

 


Wordt de budgethouder 18 jaar?

Meerderjarige budgethouders zijn zelf verantwoordelijk voor het pgb. Lees verder over wat u eventueel vooraf kunt regelen en waarmee u rekening moet houden. 

  

 

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Bel ons dan op voor een toelichting. Wij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u naar een oplossing. En als het nodig is kunnen we meteen een correctie maken. U hoeft dan geen schriftelijk bezwaar meer te maken. Makkelijk en snel.

Brief SVB over overeenkomsten

De SVB stuurt een deel van de budgethouders (pgb) een brief over vernieuwen van oude zorgovereenkomsten. Heeft u deze brief ontvangen en heeft u er vragen over?

 • In deze gevallen kunt u schriftelijk bezwaar maken

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met:

  • de toekenningsbeschikking: die krijgt u als wij het pgb aan u hebben toegekend;
  • de jaarafrekening: die ontvangt u als uw pgb stopt of na afloop van het kalenderjaar;
  • een beslissing over afwijzing van uw pgb;
  • een beslissing over stopzetting, beëindiging van uw pgb;
  • onze reactie (beschikking) op de zorgovereenkomsten en de zorgbeschrijvingen;
  • een ander besluit van ons waarin staat dat u bezwaar kunt indienen. 
 • Hoe dient u een bezwaarschrift in?

  Dit kan alleen schriftelijk. Let op dat u het volgende in het bezwaarschrift zet:

  • uw naam
  • uw adres
  • de datum
  • het onderwerp waartegen u bezwaar maakt
  • een toelichting op uw bezwaren
  • ondertekening

  Het is belangrijk dat al deze gegevens in uw bezwaarschrift staan, anders kunnen wij dit niet in behandeling nemen. Als iemand anders namens u bewaar maakt, vul dan het machtigingsformulier voor bezwaarprocedure in en stuur het samen met het bezwaarschrift op.

   
 • Reactietermijn

  U krijgt van ons:

  • binnen acht werkdagen een ontvangstbevestiging;
  • binnen zes weken een reactie op uw bezwaarschrift.
 • Wilt u bezwaar maken tegen uw indicatie?

  Bent u het niet eens met uw indicatie voor Wlz-zorg? Dan kunt u contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

Heeft u vragen over het pgb?

Wij helpen u graag verder.

Waar kunt u nog meer terecht?
Naast het zorgkantoor kunt u voor advies ook terecht bij andere organisaties. In de folder Cliëntondersteuning leest u er meer over.
Past een pgb bij u?

Doe de test ‘Een pgb iets voor mij?’ en ontvang tips en advies. 

Formulier invullen lastig?
We houden speciale inloopspreekuren om u te helpen bij het invullen van zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten.
Wat mag u betalen? 
Uw budget goed bewaken
Via 'Mijn pgb' van de SVB kunt u uw budget en alle betalingen online bekijken. Hierin staat welk bedrag u al hebt uitgegeven en welk bedrag u nog over hebt. Het is belangrijk dat u dit goed in de gaten houdt. Daarmee voorkomt u dat uw budget te snel op raakt en u uw zorgverleners met eigen geld moet betalen.
Waar kunt u nog meer terecht?
Per Saldo  Landelijke belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget
Per Saldo Hulpgids  Zorgverleners die werken via het pgb
CAK  Informatie over uw eigen bijdrage
Sociale Verzekeringsbank  Informatie over het pgb van de Sociale Verzekeringsbank
Servicecentrum pgb  Informatie over arbeidsrecht en belastingrecht van de Sociale Verzekeringsbank
Regelhulp  Informatie over de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet en de Wia
'Dementie zet je leven op z'n kop'
Dementie zet je leven op zn kop

Paul Kuijpers (70) heeft al drieëntwintig jaar Parkinson. ‘Mensen denken dan vaak alleen maar aan traagheid, stijfheid en het beven, maar de ziekte tast je hele lichaam aan’, vertelt zijn vrouw Bernadette Kuijpers-Bakker (67). ‘Soms gaat hij ineens achteruit, op andere dagen gaat het weer iets beter. Ruim een jaar geleden is dementie vastgesteld’. Ook dat hoort bij de ziekte van Parkinson.

'Handel op basis van vertrouwen'
Zorgkantoren Coöperatie VGZ wil de service aan de klant verbeteren. Dit doet VGZ door écht naar onze klanten te luisteren en te ervaren wat zij van het zorgkantoor verwachten. De spiegelgesprekken zijn een mooie manier om elkaar te ontmoeten en het gesprek aan te gaan.