Toeslag pgb: Meerzorg

Meerzorg kunt u aanvragen als u minimaal 25% meer zorg per week nodig heeft dan in uw indicatiebesluit staat. Dat kan bijvoorbeeld als de zorg die u op dit moment krijgt niet voldoende is. Of als er iets in uw leven is veranderd, waardoor u tijdelijk of voor langere tijd meer zorg nodig heeft. Er zijn voorwaarden voor het aanvragen van meerzorg.

Voorwaarden voor meerzorg

Wij toetsen uw aanvraag aan artikel 2.2 van de Regeling langdurige zorg en aan de voorwaarden in het protocol Meerzorg. Wij toetsen in ieder geval op deze twee voorwaarden:  

 1. U heeft 25% méér zorg nodig dan u op dit moment krijgt. Kijk samen met een zorgverlener of dit in uw situatie het geval is. Uw zorgverlener kan ook meedenken over andere oplossingen, zoals het op een andere manier besteden van uw huidige pgb. Of misschien kunt u met uw zorgverlener afspreken dat u minder gaat betalen voor de zorg die hij/zij u geeft.  
 2. U heeft een indicatie voor één van deze zorgprofielen of zorgzwaartepakketten:
 • Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 LG)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 6 LG)
 • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 7 LG)
 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (zorgzwaartepakket 7 VV)
 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (zorgzwaartepakket 8 VV)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 VG)
 • (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (zorgzwaartepakket 7 VG)
 • Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (zorgzwaartepakket 8 VG)
 • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 ZGvis)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 3 ZGaud)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging  (zorgzwaartepakket 4 GGZ-W)

 

Controleer of u in aanmerking komt

Controleer of u in aanmerking komt voor meerzorg in Mijn VGZ Zorgkantoor. Ook kunt u in Mijn VGZ Zorgkantoor een nieuw aanvraagformulier hiervoor opvragen. Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u terecht bij een onafhankelijk cliĆ«ntondersteuner. Deze helpt u en de zorgverlener bij uw aanvraag. Binnen 8 weken na het indienen van de volledige aanvraag ontvangt u een besluit van ons. Daarin staat of u deze toeslag krijgt. 

Lisa kijkt je vrolijk aan

'Ik ben een knokker, anders was ik er niet meer'

Toen Lisa zeven jaar geleden bij Pluryn kwam, was haar leven een drama. Maar ze heeft grote stappen gemaakt. ‘Als je drie jaar geleden had gezegd: zij gaat op zichzelf wonen en naar school, hadden mensen je vierkant uitgelachen.’

Toch kreeg ze het voor elkaar. En toen maakte ze ook nog een rapnummer dat nu veel aandacht krijgt.