Cookie melding
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Aandachtspunten zorgovereenkomst en zorgbeschrijving

Op deze pagina leest u de aandachtspunten bij het invullen van een zorgbeschrijving en zorgovereenkomst zoals derdenbeding, zorg door onderaannemers, tarieven, vervoer, kwaliteit en logeeropvang. 

 • Dezelfde werkzaamheden op de zorgovereenkomst en in de zorgbeschrijving

  De werkzaamheden in de zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving moeten altijd hetzelfde zijn. Voorbeeld: uw zorgverlener helpt u in de ochtend met uw persoonlijke verzorging. Op de zorgbeschrijving beschrijft u waar de zorg uit bestaat. In de zorgovereenkomst vermeldt u ‘persoonlijke verzorging’ bij de werkzaamheden.
 • Maandloonspecificatie en weekschema

  Maandloonspecificatie

  Het tarief dat u een zorgverlener betaalt, hangt af van de soort zorg dat u krijgt. Zo is er een ander uurtarief voor bijvoorbeeld groepsbegeleiding of voor persoonlijke verzorging. Vooral als één zorgverlener meerdere soorten zorg geeft, is het fijn om een goed overzicht te hebben van wat de maandelijkse kosten zijn en hoe deze zijn opgebouwd.Vul dan de maandloonspecificatie in. U kunt dan direct controleren of de declaratie van uw zorgverlener klopt. Soms komt het voor, bijvoorbeeld bij een wooninitiatief of groepsbegeleiding, dat het zorgkantoor u vraagt om een maandloonspecificatie op te sturen. Het document heeft een automatische rekenfunctie zodat het weekbedrag direct wordt omgezet in een maandbedrag.

  Weekschema

  Heeft u meerdere zorgverleners? Of maakt u gebruik van verschillende soorten zorg? Dan is het fijn om het weekschema in te vullen. Zo heeft u goed overzicht van de zorg die aan u geleverd wordt.

 • Derdenbeding in de zorgovereenkomst

  Het derdenbeding staat in de verplicht te gebruiken zorgovereenkomst. Dit zorgt ervoor dat wij een zorgverlener direct aan kunnen spreken om in het geval van fraude onterecht verkregen geld terug te betalen. Hiermee bent u zelf beter beschermd omdat u het geld dan niet zelf hoeft terug te betalen.
 • Zorg door onderaannemers

  Met uw pgb mag u alleen zorgverleners betalen die een goedgekeurde zorgbeschrijving en zorgovereenkomst met u hebben. Deze zorgverleners mogen geen onderaannemers inschakelen. Dit betekent dat de zij de zorg aan u zelf moeten leveren. Zij mogen dat niet door anderen laten doen. Hierdoor is duidelijk waaraan u uw budget besteedt.

  Uitzondering: ouderinitiatieven

  Ouderinitiatieven maken vaak gebruik van onderaannemers. We ondersteunen ouderinitiatieven van harte. Daarom staan wij hier wel onderaannemers toe. Neem contact met ons op als u een ouderinitiatief wil starten of hier vragen over heeft.

 • Tarieven

  • Werkt uw zorgverlener variabele uren? Neem dan een uurtarief op. Een uurtarief kan alleen bij onregelmatige werktijden. Bij variabele uren is het niet mogelijk om een maandtarief in te vullen
  • Betaalt u uw zorgverlener een maandtarief? Dan moet duidelijk zijn hoeveel uren zorg of dagdelen dagbesteding er worden geleverd. Een vast maandloon kan alleen met een vast aantal uren
  • Verwijst u in de zorgovereenkomst naar een tarievenlijst? Geef dan duidelijk aan welke tarieven uit deze lijst van toepassing zijn
  • Bij het inkopen van zorg moet u rekening houden met het minimumloon. Dat geldt óók voor familieleden waar u zorg bij inkoopt. Meer informatie over het minimumloon en vakantiegeld vindt u op de website van de SVB
  • Begeleiding groep betekent dat u met een groep dagbesteding krijgt en hiervoor een bedrag per dagdeel betaalt. Dit is een totaalbedrag. Dat betekent inclusief de kosten voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging en maaltijden
  • Betaal uw zorgverlener niet méér dan het maximumbedrag
 • Vervoer

  • Vervoer van en naar de dagbesteding (begeleiding groep) mag u met uw pgb betalen. Let op: u mag alleen vervoer aanvinken als uw zorgverlener u vervoert van- en naar dagbesteding (begeleiding groep). In alle andere gevallen is vervoer niet van toepassing of is er feitelijk sprake van reiskosten
  • Reiskosten zijn kosten van het woon-werkverkeer of werk-werkverkeer van de zorgverlener. Reiskosten kunt u niet met uw pgb betalen als de zorgverlener op hetzelfde adres woont als u. Vul de reiskosten onder het kopje ‘Reiskosten’ en vul bij ‘Afwijkende vergoedingen’ een ritprijs of een prijs per kilometer
 • Kwaliteit

  Let op dat u met uw pgb zorg van goede kwaliteit inkoopt:  

  • Informeer of uw zorgverlener een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft en vraag hiervan een kopie. Uit de VOG blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak of baan in de samenleving. Kijk hier voor meer informatie over de VOG. Het is niet verplicht om deze verklaring te vragen aan uw zorgverlener. Toch adviseren wij dit wel te doen. Het is ter bescherming van uw eigen belangen, omdat u op deze manier weet met wie u in zee gaat
  • Denk voordat u zorg inkoopt goed na wat u precies van een zorgverlener verwacht en leg de afspraken goed vast in de zorgbeschrijving. Zo voorkomt u discussie achteraf met uw zorgverlener 
  • Vraag of uw zorgverlener diploma’s en referenties kan laten zien. Referenties zijn ervaringen van andere mensen die hij/zij zorg heeft gegeven  
 • Logeeropvang

  Bij logeeropvang verblijft de budgethouder korte tijd ergens anders. De zorg wordt daarmee tijdelijk op een verantwoorde manier overgenomen van de mantelzorger. Het is doel is dan ook de mantelzorger te ontlasten. 

  • Met uw pgb mag u maximaal 156 etmalen logeeropvang inkopen. Dit kan voor maximaal drie etmalen per week. U kunt de dagen ook opsparen voor een langere logeerperiode
  • De zorgaanbieder waar u logeeropvang inkoopt, zorgt voor een beschermende logeerplek. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een veilige woon- en leefomgeving en van samenhangende zorg. U krijgt dan alle zorg die nodig is om veilig te logeren
  • Logeeropvang is inclusief maaltijden, drinken en het schoonmaken van de ruimte
  • Tijdens het etmaal logeeropvang kunt u geen andere zorg inkopen of een andere zorgverlener inzetten
  • Logeeropvang kunt u alleen binnen de Europese Unie inkopen
  • Voldoet uw zorgverlener niet aan bovenstaande eisen, maar gaat u wel logeren bij uw zorgverlener? Dan is het geen logeeropvang, maar andere zorg. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging en individuele begeleiding. Vul deze soorten zorg dan in op de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. U kunt alleen de actieve zorgmomenten achteraf declareren onder begeleiding individueel of persoonlijke verzorging. Bij actieve zorgmomenten gaat het om de zorg die uw zorgverlener levert wanneer u gedurende de dag of nacht zorg nodig heeft. Dus niet wanneer u bijvoorbeeld slaapt

  Logeeropvang aanvragen

  • U maakt samen met uw zorgaanbieder een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
  • In de zorgovereenkomst spreekt u een tarief per etmaal af
  • U stuurt de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving naar ons op
  • Wij beoordelen of logeeropvang die u inkoopt voldoet aan de voorwaarden en informeren u daarover
 • Ziekenhuisopname

  Een ziekenhuisopname terwijl u een pgb heeft

  Op het moment dat er sprake is van een definitieve opname dan stopt het pgb één dag na opnamedatum. Bij ziekenhuis opname hoeft u zich pas te melden als de twee maanden in zicht komt en u weet dat u over deze maanden heen gaat. Echter, kan het voorkomen dat u specialistische zorg nodig heeft en het ziekenhuis dit niet kan leveren.
  Neem dan contact op met het zorgkantoor. Uw situatie wordt dan bekeken door een klantadviseur. Naar aanleiding van deze beoordeling kan het zorgkantoor besluiten voor u een uitzondering te maken en het pgb door te laten lopen tijdens de opname zodat u uw zorgverleners mee kan nemen naar de ziekenhuisopname.

Contract afsluiten met uw zorgverlener

Een contract met een zorgverlener bestaat uit een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving.