X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord

Aanvraag pgb beoordelen

Na het beoordelen van uw aanvraag beslissen we of u een pgb krijgt. Als dat zo is, dan ontvangt u de hoogte van het budget en het verantwoordingsvrije bedrag. Krijgt u geen pgb? Dan heeft u met een indicatie wel recht op Wlz-zorg.

 

U krijgt een pgb

U ontvangt een toekenningsbeschikking. Hierin staan onder andere de hoogte van uw pgb en het verantwoordingsvrije bedrag. U ontvangt elk jaar een nieuwe toekenningsbeschikking. De reden hiervoor is dat de overheid elk jaar de hoogte van het pgb vaststelt. Ook bij een nieuwe indicatie of een verandering in uw situatie kunt u een nieuwe toekenningsbeschikking ontvangen. 

Betaalt u uw zorgverlener(s) al met uw pgb en is er niets aan uw zorgsituatie veranderd? Dan hoeft u geen nieuwe zorgovereenkomst of zorgbeschrijving op te sturen. Uw zorgverleners zijn dan namelijk al goedgekeurd.

 

Hoogte van uw pgb

De hoogte van uw pgb is afhankelijk van uw Wlz-indicatie. Bekijk de tarieven.

 

Verantwoordingsvrij bedrag

Een klein deel van het pgb is het verantwoordingsvrije bedrag. Dit bedrag mag u gebruiken voor bijvoorbeeld telefoonkosten en andere kleine uitgaven. U hoeft niet door te geven waaraan u het uitgeeft. U heeft er alleen recht op als u zorg heeft ingekocht, dus pas nadat de Sociale Verzekeringsbank één van uw zorgverleners heeft betaald. 

Wij adviseren u om het verantwoordingsvrije bedrag pas aan het eind van het jaar op te nemen. De reden hiervoor is dat de hoogte gedurende het jaar kan veranderen. Bijvoorbeeld als u ervoor kiest (een deel van) de zorg in natura te willen ontvangen. Of als u voor langere tijd wordt opgenomen in een zorginstelling. Dan kan de hoogte van het pgb veranderen en daarmee ook de hoogte van het verantwoordingsvrije bedrag. Wanneer u het bedrag aan het eind van jaar opneemt, voorkomt u dat u ten onrechte te veel uitgeeft en dat terug moet betalen.

Vraag aan de Sociale Verzekeringsbank om het verantwoordingsvrije bedrag aan u te betalen. Op de zoekbalk van de website van de Sociale Verzekeringsbank typt u ‘verantwoordingsvrij bedrag’ en u vult daarna het formulier in. 

 

Eigen bijdrage

Ontvangt u een pgb voor de Wlz? Dan betaalt u daarmee het grootste deel van uw zorgkosten. Het kan zijn dat u zelf ook wat moet betalen. Of dat u juist te veel betaalt. Lees verder over onder meer de eigen bijdrage.

 

Verder met inkopen van zorg

Nu u de hoogte van uw pgb kent, kunt u afspraken gaan maken met zorgverleners. U legt de afspraken vast en laat ons de zorg die u wilt gaan inkopen goedkeuren voordat u deze ontvangt. Lees hier verder over het inkopen van zorg.

 

Krijg u geen pgb?

Dan heeft u natuurlijk wel recht op zorg en maakt een keuze uit zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Lees verder over het krijgen van zorg of neem contact met ons op. 

 

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Bel ons voor een toelichting. Wij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u naar een oplossing. En als het nodig is, maken we meteen een correctie. U hoeft dan geen schriftelijk bezwaar meer te maken. Makkelijk en snel.