Pgb: zo werkt het

Hebt u recht op langdurige zorg? En wilt u dat zelf regelen? Dat kan met een persoonsgebonden budget (pgb).
Stap voor stap

Hebt u een indicatie gekregen voor langdurige zorg? Dan doorloopt u daarna voor het pgb de volgende stappen:

 1. Pgb aanvragen (formulieren, gewaarborgde hulp en gesprek)
 2. Zorg inkopen en laten goedkeuren
 3. Zorg krijgen
 4. Zorg betalen

Hebt u nog geen indicatie gevraagd voor langdurige zorg?
Lees dan hoe u een indicatie aanvraagt.

Wat betekent het om een pgb te hebben?


Met een pgb hebt u meer vrijheid:
 • u kiest zelf uw zorgverlener(s)
 • u bepaalt wanneer zij langskomen
 • u spreekt met hen af welke zorg zij leveren
U regelt meer zelf:
 • u levert een budgetplan in bij het aanvragen van een pgb
 • u maakt met alle zorgverleners een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
 • u stuurt de rekeningen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die vervolgens de betaling doet
 • u houdt zelf uw administratie bij en zorgt dat deze op orde is
 • u bewaakt uw budget, zodat u het hele jaar zorg kunt krijgen
 • u bewaart alle documenten zoals zorgovereenkomsten, zorgbeschrijvingen en rekeningen vijf jaar.

Kies daarom alleen voor een pgb als het bij u past.

 

Hulp nodig bij het pgb?
Voor veel houders van een persoonsgebonden budget is het lastig om volledig regie te voeren over de ingekochte zorg, de administratie en de financiële afhandeling van het pgb. In dat geval neemt de gewaarborgde hulp de werkzaamheden van het pgb over van de budgethouder. Bij het aanvragen van een pgb leest u meer over de gewaarborgde hulp. 


Hoe komt u aan een pgb?

Voor het krijgen van een pgb is het nodig dat u dit bij ons aanvraagt. Lees verder over het aanvragen van een pgb.


Hebt u vragen over het pgb?

Wilt u weten of het pgb iets voor u is? En hoe het aanvraagt? Neem contact met ons op. We helpen u graag verder.

Verder lezen over pgb
In de folder Een pgb, en dan? leest u wat er komt kijken bij het hebben van een pgb.
Past een pgb bij u?

Doe de test ‘Een pgb iets voor mij?’ en ontvang tips en advies. 

Goed om te weten als u een pgb wilt aanvragen

 • Wanneer hebt u geen recht op een pgb?

  Situaties 

  U hebt geen recht op een pgb bij de volgende situaties:

  • u hebt het budgetplan en het aanvraagformulier niet volledig of niet op tijd ingevuld 
  • uw indicatie is korter dan 1 jaar geldig (u hebt volgens het indicatieorgaan geen langdurige zorg nodig) 
  • op de dag waarop u een pgb zou krijgen verblijft u voor langere tijd in een instelling zoals bedoeld in de Wet langdurige zorg of zorgverzekeringswet. 
  • u ontvangt vanuit een andere wet een vergoeding voor de kosten 
  • bij uitstel van betaling of faillissement 
  • bij schuldsanering 
  • u hebt geen woonadres volgens de gemeentelijke basisadministratie  
  • u hebt al eerder een pgb gehad en zich toen niet gehouden aan de verplichtingen
  • u zit in detentie (artikel 3.3.3. lid 5 Wlz)
  • u koopt geen kwalitatief goede zorg in

  Meer informatie hierover vindt u in de Regeling langdurige zorg, artikel 5.9.

   

  Zorgzwaartepakketten

  U hebt geen recht op een pgb bij de volgende zorgzwaartepakketten:

  • VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
  • LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
  • LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum
  • En wanneer u op 31 december 2014 recht had op zorgzwaartepakket 9b VV, 3 LVG, 4 LVG, 5 LVG of 1 SGLVG.

  Meer informatie hierover vindt u in de Regeling langdurige zorg, artikel 5.5.

   

  Hebt u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Het zonnetje in huis
Het zonnetje in huis
Daniël (bijna 14 jaar) is geboren met een spina bifida, misschien wel beter bekend als ‘open ruggetje’. Ook heeft hij autisme. Zijn ouders Jolanda en Leo Timmer hebben de taken thuis goed verdeeld. Jolanda (van huis uit verpleegkundige) richt zich vooral op de zorg. Leo voert de pgb-administratie.