Zorgbeschrijving

De zorgbeschrijving helpt u om afspraken te maken met uw zorgverlener. Bijvoorbeeld over welke zorg u precies nodig heeft en hoe die zorg geleverd wordt. De zorgbeschrijving is dan ook een hulpmiddel voor uzelf en voor uw zorgverlener. U kunt het vergelijken met een functiebeschrijving. 

 

Waarom is een zorgbeschrijving nodig?

De Sociale Verzekeringsbank betaalt namens u uw zorgverleners vanuit het pgb. Dat kan pas als alle formulieren zijn goedgekeurd. 

 

Gebruik een lege zorgbeschrijving

Het is verplicht deze te gebruiken. Dan weet u zeker dat u alle informatie opstuurt die wij nodig hebben en niets vergeet. 

 

Aandachtspunten bij het invullen van een zorgbeschrijving

 • Stel voor elke zorgverlener een zorgbeschrijving op
 • Onderteken de zorgbeschrijving zelf en laat ook uw zorgverlener ondertekenen
 • In de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving moeten altijd dezelfde werkzaamheden staan (moeten overeen komen). Voorbeeld: uw zorgverlener helpt u in de ochtend met uw persoonlijke verzorging. Op de zorgbeschrijving vinkt u dit aan en beschrijft u waar de zorg uit bestaat. In de zorgovereenkomst vermeldt u ‘persoonlijke verzorging’ bij de werkzaamheden. 

Wel betalen met een pgb

 

1. Zorg die valt onder de Wet langdurige zorg

Met uw pgb mag u alleen zorg betalen die valt onder de Wet langdurige zorg. In de vergoedingenlijst staat welke zorg u mag betalen.

 

2. Boven-gebruikelijke zorg 

Gebruikelijke zorg is normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten aan elkaar geven. Kinderen hebben bijvoorbeeld altijd verzorging en toezicht nodig, ook als zij geen ziekte, aandoening of beperking hebben. Ook schoonmaak van de woning valt hieronder. Dit mag u niet met uw pgb betalen. 

Is er echter substantieel meer en intensievere zorg nodig dan voor iemand die geen beperking heeft? Dat heet boven-gebruikelijke zorg en mag u wel met uw pgb betalen.

 

Niet betalen met een pgb

 

1. Zorg die uw gemeente of zorgverzekeraar betaalt

Voorbeelden hiervan zijn een maaltijdvoorziening, een klussendienst, inloopactiviteiten voor mensen die zich eenzaam voelen, therapie of behandeling. Dit noemen we ‘voorliggende mogelijkheden’ en deze kunt u niet met uw pgb betalen. Het is belangrijk dat u contact opneemt met uw gemeente of uw zorgverzekeraar en vraagt of de zorg die u krijgt door hun wordt betaald. Als dat niet zo is, kunt u de zorgbeschrijving en zorgovereenkomst invullen. Wij gaan na of u dit met uw pgb kunt betalen.

2. Extra kosten vanwege een beperking bij laag inkomen

Voorbeelden zijn kosten vanwege extra slijtage van kleding of beddengoed of voor speciale dieetvoeding. Worden deze kosten niet vergoed door een andere instantie? Dan kunt u aan de gemeente vragen of u bijzondere bijstand kunt krijgen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

 

 

Stuur zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten op

Stuur de zorgbeschrijving en zorgovereenkomst tegelijkertijd naar ons op. Daardoor kunnen we alles in één keer afhandelen en kan de Sociale Verzekeringsbank uw zorgverleners sneller betalen. Wij sturen uw documenten door naar de Sociale Verzekeringsbank. U hoeft dat dus niet zelf te doen. Opsturen kan op twee manieren:

 1. Online via MijnVGZzorgkantoor.
 2. Per post door de documenten te sturen naar:
  Zorgkantoren Coöperatie VGZ
  T.a.v. PGB-afdeling / ZOZB
  Postbus 676
  5600 AR  Eindhoven

 

 

Hulp nodig bij de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving? 
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord