Zorgovereenkomst

In de zorgovereenkomst legt u de afspraken met de zorgverlener vast. Het is een contract. U beschrijft onder meer de zorg die u krijgt, de werktijden en het loon. 

 

Waarom is een zorgovereenkomst nodig?

De Sociale Verzekeringsbank betaalt namens u uw zorgverleners vanuit het pgb. Dat kan pas als alle formulieren zijn goedgekeurd.

 

Gebruik een lege zorgovereenkomst

Lege zorgovereenkomsten vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Het is verplicht deze te gebruiken. U weet dan zeker dat de afspraken die u met uw zorgverlener maakt goed zijn vastgelegd. Ook zijn hiermee uw rechten als budgethouder goed beschermd.

Er zijn verschillende zorgovereenkomsten:

 • Zorgovereenkomst met een instelling
 • Zorgovereenkomst met een partner of familielid
 • Zorgovereenkomst van opdracht
 • Zorgovereenkomst: arbeidsovereenkomst 

Let erop dat u de juiste invult. Kijk op www.svb.nl/pgb/formulieren voor de juiste zorgovereenkomst. Als u de vragen op het scherm invult, komt u vanzelf bij de juiste zorgovereenkomst terecht.

 

Derdenbeding in de zorgovereenkomst

Het derdenbeding staat in de verplicht te gebruiken zorgovereenkomst. Dit zorgt er voor dat wij een zorgverlener direct aan kunnen spreken om in het geval van fraude onterecht verkregen geld terug te betalen. Hiermee bent u zelf beter beschermd omdat u het geld dan niet zelf hoeft terug te betalen. 

 

Zorg door onderaannemers

Met uw pgb mag u alleen zorgverleners betalen die een goedgekeurde zorgbeschrijving en zorgovereenkomst met u hebben. Deze zorgverleners mogen geen onderaannemers inschakelen. Dit betekent dat de zij de zorg aan u zelf moeten leveren. Zij mogen dat niet door anderen laten doen. Hierdoor is duidelijk waaraan u uw budget besteedt.

Uitzondering: ouderinitiatieven

Ouderinitiatieven maken vaak gebruik van onderaannemers. We ondersteunen ouderinitiatieven van harte. Daarom staan wij hier wel onderaannemers toe. Neem contact met ons op als u een ouderinitiatief wil starten of hier vragen over heeft. 

 

 

Aandachtspunten bij het invullen van een zorgovereenkomst

Vul het volledig in

 • Sluit met elke zorgverlener een zorgovereenkomst af
 • Onderteken de zorgovereenkomst zelf en laat ook uw zorgverlener ondertekenen

 

Werkzaamheden

 • Kruis op de zorgovereenkomst bij ’werkzaamheden’ Wlz aan en vul in welke zorg u van deze zorgverlener krijgt. Met een pgb-Wlz kunt u voor de volgende functies zorg inkopen: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, begeleiding groep, vervoer, huishoudelijke hulp en logeeropvang. Vermeld één of meerdere van deze functies bij ‘Werkzaamheden’.
 • Licht de werkzaamheden vervolgens toe in de zorgbeschrijving. 
 • In de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving moeten altijd dezelfde werkzaamheden staan (moeten overeen komen).
 • Krijgt u verschillende zorg op verschillende momenten? Bijvoorbeeld: op woensdagochtend begeleiding groep en op donderdagavond begeleiding individueel? Vermeld dan duidelijk op de zorgovereenkomst en in de zorgbeschrijving op welke momenten u welke zorg krijgt.

 

Tarieven

 • Werkt uw zorgverlener variabele uren? Neem dan een uurtarief op. Een uurtarief kan alleen bij onregelmatige werktijden. Bij variabele uren is het niet mogelijk om een maandtarief in te vullen.   
 • Betaalt u uw zorgverlener een maandtarief? Dan moet duidelijk zijn hoeveel uren zorg of dagdelen dagbesteding er worden geleverd. Een vast maandloon kan alleen met een vast aantal uren.
 • Is uw zorgverlener een natuurlijk persoon? Dan mag hij of zij niet meer dan 40 uur werken. Dit geldt voor de uren dat uw zorgverlener besteedt aan het leveren van zorg en eventueel ander werk. Het totaal mag niet meer zijn dan 40 uur per week.
 • Verwijst u in de zorgovereenkomst naar een tarievenlijst? Geef dan duidelijk aan welke tarieven uit deze lijst van toepassing zijn.
 • Bij het inkopen van zorg moet u rekening houden met het minimum loon. Dat geldt óók voor familieleden waar u zorg bij inkoopt. Meer informatie over het minimum loon en vakantiegeld vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.
 • Begeleiding groep betekent dat u met een groep dagbesteding krijgt en hiervoor een bedrag per dagdeel betaalt. Dit is een totaalbedrag. Dat betekent inclusief de kosten voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of verpleging.
 • Betaal uw zorgverlener niet méér dan het maximumbedrag.

  Bekijk de maximumtarieven vanaf 1 januari 2021     

 

Vervoer

 • Vervoer van en naar de dagbesteding (begeleiding groep) mag u met uw pgb betalen. Let op: u mag alleen vervoer aanvinken als uw zorgverlener u vervoert van- en naar dagbesteding (begeleiding groep). In alle andere gevallen is vervoer niet van toepassing of is er feitelijk sprake van reiskosten. 
 • Reiskosten zijn kosten van het woon-werkverkeer of werk-werkverkeer van de zorgverlener. Reiskosten kunt u niet met uw pgb betalen als de zorgverlener op hetzelfde adres woont als u. Vul de reiskosten onder het kopje ‘Reiskosten’ en vul bij ‘Afwijkende vergoedingen’ een ritprijs of een prijs per kilometer.

 

Kwaliteit

Let op dat u met uw pgb zorg van goede kwaliteit inkoopt: 

 • Informeer of uw zorgverlener een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft en vraag hiervan een kopie. Uit de VOG blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak of baan in de samenleving. Meer informatie over de VOG vindt u op www.justis.nl. Het is niet verplicht om deze verklaring te vragen aan uw zorgverlener. Toch adviseren wij dit wel te doen. Het is ter bescherming van uw eigen belangen, omdat u op deze manier weet met wie u in zee gaat.
 • Denk voordat u zorg inkoopt goed na wat u precies van een zorgverlener verwacht.
 • Vraag of uw zorgverlener diploma’s en referenties kan laten zien. Referenties zijn ervaringen van andere mensen die hij/zij zorg heeft gegeven.  

 

Logeeropvang

Bij logeeropvang verblijft de budgethouder korte tijd ergens anders. De zorg wordt daarmee tijdelijk op een verantwoorde manier overgenomen van de mantelzorger. Het is doel is dan ook de mantelzorger te ontlasten.

 • Met uw pgb mag u maximaal 156 etmalen logeeropvang inkopen. Dit kan voor maximaal drie etmalen per week. U kunt de dagen ook opsparen voor een langere logeerperiode.
 • De zorgaanbieder waar u logeeropvang inkoopt, zorgt voor een beschermende logeerplek. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een veilige woon- en leefomgeving en van samenhangende zorg. U krijgt dan alle zorg die nodig is om veilig te logeren;
 • Logeeropvang  is inclusief maaltijden, drinken en het schoonmaken van de ruimte;
 • Tijdens het etmaal logeeropvang kunt u geen andere zorg inkopen of een andere zorgverlener inzetten;Logeeropvang kunt u alleen binnen de Europese Unie inkopen.

Logeeropvang aanvragen

 • U maakt samen met uw zorgaanbieder een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. In de zorgovereenkomst spreekt u een tarief per etmaal af;
 • U stuurt de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving naar ons op;
 • Wij beoordelen of logeeropvang die u inkoopt voldoet aan de voorwaarden en informeren u daarover.

Stuur zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten op

Stuur de zorgbeschrijving en zorgovereenkomst tegelijkertijd naar ons op. Daardoor kunnen we alles in één keer afhandelen en kan de Sociale Verzekeringsbank uw zorgverleners sneller betalen. Wij sturen uw documenten door naar de Sociale Verzekeringsbank. U hoeft dat dus niet zelf te doen. Opsturen kan op twee manieren:

 1. Online via MijnVGZzorgkantoor.
 2. Per post door de documenten te sturen naar:
  Zorgkantoren Coöperatie VGZ
  T.a.v. PGB-afdeling / ZOZB
  Postbus 676
  5600 AR  Eindhoven

 

 

Hulp nodig bij de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving? 
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord