Zorg krijgen en betalen

Uw zorg met het pgb kan starten als u een indicatie voor langdurige zorg heeft van het CIZ, uw aanvraag voor het pgb is goedgekeurd en u toestemming heeft voor de zorg die u met uw pgb wilt inkopen. 

  

Sociale verzekeringsbank betaalt uw zorgverleners

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uw zorgverleners. U geeft daarvoor het te betalen bedrag door aan de SVB via een factuur, een urenbriefje of een maandelijks afgesproken bedrag.

Lees verder op de website van de Sociale Verzekeringsbank over het laten betalen van de zorgverleners.

 

 

U bewaakt uw budget

Via 'Mijn pgb' van de SVB kunt u uw budget en alle betalingen online bekijken. Hierin staat welk bedrag u al hebt uitgegeven en welk bedrag u nog over hebt. Het is belangrijk dat u dit goed in de gaten houdt. Daarmee voorkomt u dat uw budget te snel op raakt en u uw zorgverleners met eigen geld moet betalen.

Bezoek de website van de Sociale Verzekeringsbank en log in op 'Mijn pgb'.

 

 

Verandert er iets? Geef dat op tijd door

Geef wijzigingen in uw situatie meteen aan ons door. Bijvoorbeeld als u verhuist of tijdelijk in het buitenland verblijft (vóór vertrek doorgeven!).

Wijzigingen geeft u online door via MijnVGZzorgkantoor of u neemt op een andere manier contact met ons op.

 

 

Toekenningsbeschikking

In de toekenningsbeschikking staan onder andere de hoogte van uw pgb en het verantwoordingsvrije bedrag. U ontvangt elk jaar een nieuwe toekenningsbeschikking. De reden hiervoor is dat de overheid elk jaar de hoogte van het pgb vaststelt. Ook bij een nieuwe indicatie of een verandering in uw situatie kunt u een nieuwe toekenningsbeschikking ontvangen. 
Betaalt u uw zorgverlener(s) al met uw pgb en is er niets aan uw zorgsituatie veranderd? Dan hoeft u geen nieuwe zorgovereenkomst of zorgbeschrijving op te sturen. Uw zorgverleners zijn dan namelijk al goedgekeurd.

 

 

Verder lezen


Huisbezoek

Jaarlijks gaan we bij een deel van onze budgethouders op huisbezoek. Dit doen we in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees verder over  het huisbezoek.

 

Jaarafrekening

Van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt u een budgetoverzicht. Hierop staat welk bedrag zij hebben betaald aan uw zorgverleners. U controleert dit overzicht en als u ermee akkoord bent, geeft u dat door aan de SVB. De SVB geeft dit vervolgens aan ons door en wij sturen u een jaarafrekening. 

Lees verder over de jaarafrekening.

 

Minderjarige budgethouder wordt 18

Als een budgethouder 18 jaar wordt, is het zelf verantwoordelijk voor het pgb.  

Lees verder over waar u op moet letten als een budgethouder meerderjarig wordt.

 

Fraude

Natuurlijk gaan we ervan uit dat u goed met het pgb omgaat. Toch komt er helaas fraude voor.

Lees verder wat we doen bij een vermoeden van fraude.

 

Portret van Bart in zijn rolstoel

'Je moet ook brutaal durven zijn'

Bart de Bruin (33) heeft een onbekende spierziekte en een gedeeltelijke dwarslaesie. Dankzij een pgb organiseert hij zelf zijn zorg thuis met een team van zo’n vijftien tot twintig medewerkers. Om goede zorg te krijgen, heeft hij de nodige gevechten (en rechtszaken) moeten leveren. Welke lessen kunnen we van hem leren?