Zorg krijgen en betalen

Heeft u een toekenningsbeschikking pgb gehad van ons zorgkantoor en zijn de zorgovereenkomsten goedgekeurd? Dan kan de zorg met een pgb starten.

Zorgverleners betalen

De snelste en makkelijkste manier om zorgverleners te betalen is digitaal in het PGB Portaal. U kunt zelf de declaraties indienen. U kunt ook de zorgverlener vragen dit voor u te doen. U hoeft de declaratie dan alleen te beoordelen. Bij een maandloon zijn declaraties niet nodig. Een uitgebreide omschrijving leest u in het PGB Portaal.

  • U, als pgb-beheerder, kan een declaratie indienen als er een goedgekeurde zorgovereenkomst is. Het is belangrijk om de gewerkte uren van de zorgverlener goed bij te houden. Of vraag de zorgverlener de declaratie, factuur of het urenbriefje aan u te geven. Heeft u een factuur van de zorgverlener ontvangen? Zorg dan dat deze digitaal klaar staat. U kunt de declaratie in het PGB Portaal uploaden en declareren. Per zorgovereenkomst kunt u per maand één declaratie indienen. Vaak wordt de declaratie nog dezelfde dag verwerkt door de SVB en staat het bedrag na 17.00 uur op de rekening van uw zorgverlener.
  • De zorgverlener kan voor u een declaratie invoeren. Dit kan alleen als er een goedgekeurde zorgovereenkomst is en de zorgverlener het PGB Portaal gebruikt. De zorgverlener voert de declaratie in en verstuurt deze via het portaal. U krijgt hiervan bericht van het PGB Portaal, waarna u de declaratie beoordeelt. Een zorgverlener kan nooit een declaratie indienen zonder dat u deze beoordeeld heeft. Per zorgovereenkomst kunt u per maand één declaratie indienen. Vaak wordt de declaratie nog dezelfde dag verwerkt door de SVB en staat het bedrag na 17.00 uur op de rekening van uw zorgverlener.
  • Heeft u met de zorgverlener een vast maandloon afgesproken, dan hoeft u niet elke maand een declaratie in te dienen. Maandlonen worden automatisch uitbetaald. De  afgesproken maandlonen vindt u bij 'type declaraties' op de pagina 'Overzicht declaraties en maandlonen'.

Budget bewaken

Bekijk regelmatig in het PGB Portaal welke bedragen betaald zijn en hoeveel budget er nog over is. Zo voorkomt u een overschrijding van het budget en een terugvordering. 
Kies voor de tegel ‘Overzicht budget’. Hier staat alle informatie over uw budget. 

  • Totaal budget: De stand van het budget. En wat er nog beschikbaar is als verantwoordingsvrij bedrag.
  • Uitbetaald / verrekend: Een overzicht van uitbetaalde declaraties
  • Ingeplande uitbetalingen: Een overzicht van declaraties die nog uitbetaald moeten worden 

Wijziging doorgeven

Geef wijzigingen meteen aan ons door. Bijvoorbeeld bij een verblijf in het buitenland.

Huisbezoek

Jaarlijks gaan we bij een deel van onze budgethouders op huisbezoek. Dit doen we in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Budgetvaststelling

De SVB stuurt u 1 keer per kwartaal een budgetoverzicht. Hierop kunt u zien wat u heeft uitgegeven en hoeveel geld u nog overheeft. De laatste versie van uw budgetoverzicht staat ook in het PGB Portaal. Na afloop van het kalenderjaar of als uw budget eindigt, stuurt de SVB deze gegevens naar het Zorgkantoor. Wij sturen u dan een (definitieve) budgetvaststelling.

Minderjarige budgethouder wordt 18 jaar

Als een budgethouder 18 jaar wordt, kan er wat veranderen.