Zorg krijgen en betalen

Uw zorg met het pgb kan starten als u een indicatie voor langdurige zorg heeft van het CIZ, uw aanvraag voor het pgb is goedgekeurd en u toestemming heeft voor de zorg die u met uw pgb wilt inkopen. 

  

Sociale verzekeringsbank betaalt uw zorgverleners

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uw zorgverleners. U geeft daarvoor het te betalen bedrag door aan de SVB via een factuur, een urenbriefje of een maandelijks afgesproken bedrag.

Lees verder op de website van de Sociale Verzekeringsbank over het laten betalen van de zorgverleners.

 

U bewaakt uw budget

Via 'Mijn pgb' van de SVB kunt u uw budget en alle betalingen online bekijken. Hierin staat welk bedrag u al hebt uitgegeven en welk bedrag u nog over hebt. Het is belangrijk dat u dit goed in de gaten houdt. Daarmee voorkomt u dat uw budget te snel op raakt en u uw zorgverleners met eigen geld moet betalen.

Bezoek de website van de Sociale Verzekeringsbank en log daar in op 'Mijn pgb'.

 

Verandert er iets? Geef dat op tijd door

Geef wijzigingen in uw situatie meteen aan ons door. Bijvoorbeeld als u verhuist of tijdelijk in het buitenland verblijft (vóór vertrek doorgeven!).

Regel dit online via MijnVGZzorgkantoor of neem op een andere manier contact met ons op.

 

Huisbezoek

Jaarlijks gaan we bij een deel van onze budgethouders op huisbezoek. Dit doen we in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees verder over  het huisbezoek.

 

Jaarafrekening

Van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt u een budgetoverzicht. Hierop staat welk bedrag zij hebben betaald aan uw zorgverleners. U controleert dit overzicht en als u ermee akkoord bent, geeft u dat door aan de SVB. De SVB geeft dit vervolgens aan ons door en wij sturen u een jaarafrekening. 

Lees verder over de jaarafrekening.

 

Minderjarige budgethouder wordt 18

Als een budgethouder 18 jaar wordt, is het zelf verantwoordelijk voor het pgb.  

Lees verder over waar u op moet letten als een budgethouder meerderjarig wordt.

 

Stoppen met een pgb

Een pgb kan stoppen omdat u dat zelf wilt, of omdat er een verandering is in uw situatie. 

Lees verder over het stoppen met een pgb.

 

Fraude

Natuurlijk gaan we ervan uit dat u goed met het pgb omgaat. Toch komt er helaas faude voor.

Lees verder wat we doen bij een vermoeden van fraude.

 

'Je moet ook brutaal durven zijn'

BartBart de Bruin (33) heeft een onbekende spierziekte en een gedeeltelijke dwarslaesie. Dankzij een pgb organiseert hij zelf zijn zorg thuis met een team van zo’n vijftien tot twintig medewerkers. Om goede zorg te krijgen, heeft hij de nodige gevechten (en rechtszaken) moeten leveren. Welke lessen kunnen we van hem leren?

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord