Stoppen met pgb

In een aantal gevallen stopt een pgb. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. U kunt u zelf besluiten dat u de zorg liever door ons laat regelen. Dat heet zorg in natura. Ook kan uw situatie wijzigen, waardoor, waardoor het pgb stopt. 

Wanneer stopt een pgb?

Het pgb eindigt:

  • als u blijvend bent opgenomen in een Wlz-instelling;
  • als u langer dan twee maanden bent opgenomen in een Wlz-instelling of ziekenhuis (lees hieronder verder bij 'Wanneer meldt u opname in het ziekenhuis?';
  • als u zich niet houdt aan de verplichtingen van de Regeling Langdurige zorg;
  • als u zelf vraagt om het pgb stop te zetten;
  • als u de zorg waarvoor u een pgb ontvangt in natura krijgt;
  • als u niet langer een vast woonadres hebt;
  • als u failliet bent verklaard of als sprake is van schuldsanering op grond van de WSNP;
  • als u komt te overlijden;

Ontvangt u ondersteuning van een gewaarborgde hulp? Dan eindigt het pgb ook als wij vinden dat die ondersteuning niet langer goed georganiseerd is.
Meer informatie hierover vindt u in de Regeling Langdurige zorg, artikel 5.20.  

 

Doorgeven dat het pgb stopt

Geldt voor u één van de situaties waarin een pgb stopt? Dan is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk per brief of via het contactformulier aan ons doorgeeft.

 

Wanneer meldt u opname in het ziekenhuis?

Wordt u op genomen in het ziekenhuis? In twee situaties neemt u contact met ons op over uw pgb:

  1. Na twee maanden verblijven in het ziekenhuis stopt het pgb. Vermoedt u dat u langer dan twee maanden in het ziekenhuis blijft? Geef dat dan aan ons door. Dat kan zodra u dat weet.
  2. Heeft u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zorg nodig van een zorgverlener die u betaalt met uw pgb? Bijvoorbeeld omdat dat specialistisch is en het ziekenhuis u deze zorg niet kan bieden? Neem dan contact met ons op om uw situatie te beoordelen. Na deze beoordeling kunnen wij besluiten voor u een uitzondering te maken en het pgb door te laten lopen tijdens de opname zodat u deze zorgverlener kunt blijven inkopen.

Overstappen naar zorg in natura

Wilt u de zorg of een deel daarvan in natura ontvangen in plaats van met een persoonsgebonden budget? Neem dan contact met ons op. We bespreken samen met u uw zorgwens en nemen de acties die nodig zijn om de zorg te regelen.

 

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord