Stoppen met pgb

In een aantal gevallen stopt een pgb. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. Zo kunt u zelf besluiten dat u de zorg liever door ons laat regelen. Dat heet zorg in natura. Ook kan uw situatie wijzigen, waardoor het pgb stopt. 

Wanneer stopt een pgb?

Het pgb eindigt als u:

  • Blijvend bent opgenomen in een Wlz-instelling
  • Langer dan twee maanden bent opgenomen in een Wlz-instelling of ziekenhuis (lees hieronder verder bij 'Wanneer meldt u opname in het ziekenhuis?'
  • Zich niet houdt aan de verplichtingen van de Regeling Langdurige zorg
  • Zelf vraagt om het pgb stop te zetten
  • De zorg waarvoor u een pgb ontvangt in natura krijgt
  • Niet langer een vast woonadres hebt
  • Failliet bent verklaard of als sprake is van schuldsanering op grond van de WSNP
  • Komt te overlijden

Ontvangt u ondersteuning van een gewaarborgde hulp? Dan eindigt het pgb ook als wij vinden dat die ondersteuning niet langer goed georganiseerd is.
Meer informatie hierover vindt u in de Regeling Langdurige zorg, artikel 5.20.  

 

Doorgeven dat het pgb stopt

Geldt voor u één van de situaties waarin een pgb stopt? Dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk per brief of via het contactformulier aan ons doorgeeft dat het pgb stopt

 

 

Overlijden budgethouder

U hoeft het niet aan ons door te geven als de budgethouder is overleden. Wij ontvangen deze informatie van de gemeente.

 

Overlijden doorgeven aan Sociale Verzekeringsbank

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank leest u meer over wat u moet doen bij overlijden van de budgethouder. Bijvoorbeeld vanwege rekeningen die u nog kunt indienen en betalingen die nog moeten worden gedaan.

 

Extra zorgkosten rondom overlijden

Ook kunt u te maken krijgen met zorgkosten rondom het overlijden. Bijvoorbeeld omdat zorgverleners extra zorg hebben geleverd in de laatste levensfase. Hiervoor is het mogelijk dat we het budget verhogen. U vraagt een verhoging van het budget aan met het formulier Onvermijdbare zorgkosten.

 

 

Wanneer meldt u opname in het ziekenhuis?

Wordt u op genomen in het ziekenhuis? In twee situaties neemt u contact met ons op over uw pgb:

  1. Na twee maanden verblijven in het ziekenhuis stopt het pgb. Vermoedt u dat u langer dan twee maanden in het ziekenhuis blijft? Geef dat dan aan ons door. Dat kan zodra u dat weet.
  2. Heeft u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zorg nodig van een zorgverlener die u betaalt met uw pgb? Bijvoorbeeld omdat dat specialistisch is en het ziekenhuis u deze zorg niet kan bieden? Neem contact met ons op om uw situatie te beoordelen. Na deze beoordeling kunnen wij besluiten voor u een uitzondering te maken en het pgb door te laten lopen tijdens de opname zodat u deze zorgverlener kunt blijven inkopen.

 

 

Overstappen naar zorg in natura

Wilt u de zorg of een deel daarvan in natura ontvangen in plaats van met een persoonsgebonden budget? Neem dan contact met ons op. We bespreken samen met u uw zorgwens en nemen de acties die nodig zijn om de zorg te regelen.

 

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord