Cookie melding
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Clientenraad en kwaliteit van zorg

Zorgverleners stellen plannen op over kwaliteit. Hiervoor zijn kwaliteitskaders opgesteld. Cliëntenraden hebben rol in het beoordelen van kwaliteitsplannen van zorgverleners. Hieronder staan aandachtspunten voor het beoordelen van de kwaliteitsplannen en handige websites en hulpmiddelen. 

Belangrijke aandachtspunten bij toetsen kwaliteit


1. Profiel zorgorganisatie

  • Kunt u zich vinden in het verhaal?
  • Herkent u zich in de visie?

2. Profiel personeelsbestand/samenstelling van het personeel

  • Als dit de samenstelling van het personeel is, is dit dan voldoende om de organisatiedoelen te behalen?
  • Past de samenstelling van het personeel bij de samenstelling van de cliënten?

3. Beschrijving situatie van het nu

  • Kunt u zich vinden in de beschrijving van de situatie, maar vooral ook in de waardering?
  • In hoeverre kan de cliëntenraad invloed op de beschrijving uitoefenen?

4. Verbeterparagraaf op locatie

  • Gaan de verbeterplannen over onderwerpen waarvan u ook vindt dat daar verbetering nodig is?
  • Passen de plannen bij de locaties?
  • Is er ruimte om te leren?


Op Zeggenschap.nu vindt u meer informatie over deze aandachtspunten

 

Handreiking van LOC

Het LOC heeft een handreiking voor cliëntenraden ontwikkeld. Deze is gericht op het beoordelen van kwaliteitsplannen.

Deze handreiking en meer handige informatie voor cliëntenraden vindt u op www.clientenraad.nl.

 

Netwerkbijeenkomsten NCZ

De Stichting Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) organiseerde netwerkbijeenkomsten voor cliëntenraden. Op de website van de NCZ leest u meer over deze netwerkbijeenkomsten.

 

Cliëntenraad spreekt zorgkantoor over kwaliteit

Ook het zorgkantoor heeft een taak in het letten op de kwaliteit van de zorg. Wij bezoeken daarvoor diverse locaties van zorginstellingen. Tijdens deze bezoeken gaan we graag in gesprek met cliënten en leden van de cliëntenraad. We willen op die manier een beeld krijgen van de dagelijkse gang van zaken. Met de zorginstelling en cliëntenraad bespreken we mogelijkheden om de zorg verder te verbeteren en wat hiervoor nodig is. We plannen ons bezoek samen met de zorginstelling in. We vragen hen ervoor te zorgen dat ook de cliëntenraad aanwezig is. 

 

Portret van Cor, binnen

'Toen ik een paar dingen vertelde, keken ze echt verbaasd'

Na een turbulent leven is Cor van Veen (54) in rustiger vaarwater terechtgekomen, nu hij sinds elf jaar bij zorgorganisatie ’s Heeren Loo in een groep woont. Vroeger was hij actief in de Cliëntenraad. Nu neemt hij deel aan de interne projectgroep ‘Samen werken aan kwaliteit van zorg’. Wat zou hij graag willen verbeteren? 

Lees de informatie voor zorgverleners over: