Extra zorg: meerzorg bij intensieve zorgvraag

Meerzorg bij intensieve zorgvraag is extra zorg die u kunt ontvangen als u minimaal 25% meer zorg per week nodig hebt dan in uw indicatiebesluit staat. 

Voor wie is meerzorg?

Meerzorg is bestemd voor wie niet voldoende Wlz-zorg krijgt en waarbij het niet mogelijk is de Wlz-zorg binnen de indicatie uit te breiden. Bijvoorbeeld als er in uw leven iets is veranderd, waardoor u tijdelijk of voor langere tijd meer zorg nodig hebt. Zo kunnen er vanwege een aandoening veel zorgmomenten of veel één-op-één begeleiding op een dag nodig zijn.

 

Voorwaarden voor meerzorg

 

  • Minimaal 25% méér zorg nodig

Om deze extra zorg te ontvangen heeft u minimaal 25% méér Wlz-zorg nodig dan u op dit moment krijgt en in het indicatiebesluit staat. Samen met uw zorgverlener bespreekt u of dat in uw situatie het geval is. Uw zorgverlener kan u hierover adviseren.

  • Indicatie voor een specifiek zorgprofiel of zorgzwaartepakket

Daarnaast heeft u een indicatie voor één van deze zorgprofielen of zorgzwaartepakketten: 

 Zorgprofiel Zorgzwaartepakket 
 Wonen met begeleiding en intensieve verzorging  5 LG
 Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging  6 LG
 Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging   7 LG
 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding   7 VV
 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging  8 VV
 Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging   5 VG
 (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering   7 VG
 Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging   8 VG
Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging   5 ZGvis
Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging   3 ZGaud

 

Bent u Wlz-indiceerbaar?

Valt u onder de vangnetregeling  Wlz-indiceerbaar? Ook dan kunt u deze extra zorg aanvragen, als u minimaal 25% méér zorg nodig hebt dan binnen uw indicatie mogelijk is. 

 
Vragen over extra zorg

Bespreek met uw zorgverlener wat in uw situatie de beste oplossing is of neem telefonisch contact met ons op. We adviseren u graag over de beste zorg in uw persoonlijke situatie. 

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord