Extra zorg: meerzorg bij intensieve zorgvraag

Meerzorg bij intensieve zorgvraag is extra zorg. U kunt deze krijgen als u minimaal 25% meer zorg per week nodig heeft dan in uw indicatiebesluit staat. 

Voor wie is meerzorg?

Meerzorg is er voor mensen die niet voldoende Wlz-zorg krijgen. Het moet dan ook niet mogelijk zijn de Wlz-zorg binnen de indicatie uit te breiden. Onder andere als er in uw leven iets is veranderd, waardoor u tijdelijk of voor langere tijd meer zorg nodig hebt. Zo kunnen er vanwege een aandoening veel momenten van zorg nodig zijn. Of veel één-op-één begeleiding.

 

Voorwaarden voor meerzorg

 

 • Minimaal 25% méér zorg nodig

Om deze extra zorg te ontvangen heeft u minimaal 25% méér Wlz-zorg nodig dan u krijgt en in het indicatiebesluit staat. Samen met uw zorgverlener bespreekt u of dat in uw situatie het geval is. Uw zorgverlener kan u hierover adviseren.

 • Indicatie voor een specifiek zorgprofiel of zorgzwaartepakket

Daarnaast heeft u een indicatie voor één van deze zorgprofielen (of de zorgzwaartepakketten die tussen haakjes vermeld zijn):

 • Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (5 LG)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (6 LG)
 • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (7 LG)
 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (7 VV)
 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (8 VV)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (5 VG)
 • (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (7 VG)
 • Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (8 VG)
 • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (5 ZGvis)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (3 ZGaud)

 

Bent u Wlz-indiceerbaar?

Valt u onder de regeling  voor Wlz-indiceerbaren? Dan kunt u deze extra zorg aanvragen.  U moet dan wel minimaal 25% méér zorg nodig hebben dan binnen uw indicatie mogelijk is. 

 

Vragen over extra zorg

Bespreek met uw zorgverlener wat in uw situatie de beste oplossing is of neem telefonisch contact met ons op. We adviseren u graag over de beste zorg in uw eigen situatie. 


Heeft u een pgb en heeft u extra zorg nodig? Kijk hier voor meer informatie.