Extra zorg: Palliatief terminale zorg

Palliatief terminale zorg omvat de zorg in de laatste levensfase. U kunt hierbij denken aan verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en van zijn of haar naasten. Ontvangt u Wlz-zorg? Dan kunt u palliatief terminale zorg thuis, in een verpleeghuis of in een hospice ontvangen.

Voorwaarden

Is palliatief terminale zorg nodig en is de levensverwachting korter dan drie maanden? Dan kan de zorgaanbieder deze extra zorg direct inzetten. Daarvoor is een terminaliteitsverklaring nodig. De behandelend arts van de cliënt kan deze verklaring geven. De extra zorg blijft beschikbaar tot het overlijden. Dus ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht of tot de cliënt zodanig verbetert dat er geen sprake meer is van een terminale levensfase.  Vragen over extra zorg

Bespreek met uw zorgverlener wat in uw situatie de beste oplossing is of neem telefonisch contact met ons op. We adviseren u graag over de beste zorg in uw eigen situatie. 


Heeft u een pgb en heeft u extra zorg nodig? Kijk hier voor meer informatie.