Extra zorg thuis voor periode tot opname in zorginstelling

Dit is extra zorg die u thuis ontvangt en die duurt tot u bent opgenomen in een zorginstelling. Hiermee overbrugt u de periode tot opname. Het heet overbruggingszorg. U kunt deze extra zorg maximaal 13 weken ontvangen.

Voor wie is het

Deze extra zorg thuis is er voor wie de gezondheidssituatie zo ernstig is, dat opname in een zorginstelling nodig is. U kunt er echter nog niet terecht en blijft daardoor langer thuis wonen. Om ervoor te zorgen dat thuis wonen verantwoord blijft, kan extra zorg nodig zijn.

 

Voorwaarden

Deze extra zorg is er voor uitzonderlijke situaties:

  • Uw gezondheidssituatie is zo ernstig, dat opname op korte termijn noodzakelijk is
  • U kunt nog niet in een zorginstelling terecht en staat ongewild op een wachtlijst
  • De zorg die u thuis ontvangt of de reguliere zorg die u kunt krijgen is niet toereikend waardoor de situatie thuis niet verantwoord meer is
  • Afhankelijk van uw situatie en/of de extra kosten voor de in te regelen overbruggingszorg accepteert u dat u (tijdelijk) wordt opgenomen bij een zorginstelling die niet uw voorkeur heeft
 

Vragen over extra zorg

Bespreek met uw zorgverlener wat in uw situatie de beste oplossing is of neem telefonisch contact met ons op. We adviseren u graag over de beste zorg in uw eigen situatie. 


Heeft u een pgb en heeft u extra zorg nodig? Kijk hier voor meer informatie.