Summer Course leren van Corona

Dit jaar werden we geconfronteerd met het COVID-19 virus. Er volgde een periode met veel impact op de Langdurige Zorg. Een periode waarin iedere aanbieder zich voor de volle 100% ingezet heeft om hun bijdrage te leveren aan het beperken van de verspreiding van het virus, om daarmee onze kwetsbare cliënten te beschermen. Strikte regelgeving leidde zelfs tot een bezoekverbod in de ouderenzorg, maar ook tot het stopzetten van de dagbesteding. Sommige locaties werden hard geraakt en kenden veel besmettingen.

Tijdens de Summer Course - Leren van Corona, kijken we terug. Wat hebben we geleerd? Hoe bereiden we ons voor op een (eventueel) tweede golf of een mogelijk ander virus? Ook vragen we ons af welke ontwikkelingen we structureel mee willen nemen. Een aantal van deze bijeenkomsten kunt u hieronder terugkijken. 

Summer Course bijeenkomsten 

Angst bij medewerkers - Prisma

Prisma vertelt over het Omgaan met angst van medewerkers en omgaan met communicatie naar medewerkers. Een goede communicatie naar medewerkers helpt ook om angsten (deels) weg te nemen. Michael de Nijs, manager zorg, vertelt welke stappen er zijn gezet en met welke successen en leerpunten Prisma aan de slag gaat.
Bekijk de video.

Voortzetten dagbesteding - ASVZ

ASVZ vertelt over de invulling van de dagbesteding in de GZ tijdens Corona. Wouter Faasse laat zien hoe tijdens Corona aan de fysieke behoefte van cliënten om te sporten, via een digitaal platform, gehoor is gegeven. Gawla Saleh en Davey (een cliënt van ASVZ) vertellen over de digitale try-outs en hun ervaringen daarmee. 
Bekijk de video.

Leren van Mookerhof - ZZG

Mookerhof opende net de deuren van een nieuwe locatie toen Corona uitbrak. Mookerhof werd zwaar getroffen door Corona en de bewoners werden verhuisd naar een andere locatie. Hans Voss van ZZG groep deelt de tijdslijn met de gebeurtenissen en geeft een reflectie op deze gebeurtenissen en welke leerpunten hieruit naar voren zijn gekomen.
Bekijk de video.

Stel in verpleegzorg het cliëntperspectief voorop - WilgaerdenLeekerweideGroep

Iris van Bennekom, bestuurder van de WilgaerdenLeekerweideGroep vertelt over de borging van het cliëntenperspectief tijdens Corona. Wat heeft ze gezien, ervaren en beleefd. Wat gebeurde er met cliënten en wat zijn de gevolgen voor de zorg.
Bekijk de video. 

Dementie en digitalisering tijdens Corona – van Neynsel

Jorie Akkermans vertelt over de digitale ontwikkelingen die tijdens Corona in sneltreinvaart zijn uitgerold. Met ‘sociale benadering dementie’ wordt uitgegaan van het welbevinden van cliënten. De zorg voor de cliënt is een onderdeel van het welbevinden. Ook het sociale netwerk speelt hierin een grote rol. Maar hoe pas je deze benadering toe tijdens Corona? Als er geen bezoek meer mag komen?
Bekijk de video. 

Leren van Parkhuis – Parkhuis

Parkhuis is zwaar getroffen door het Coronavirus. Paul van Gennip neemt ons mee wat vooraf ging aan de uitbraak, het plan van aanpak tijdens de uitbraak en hoe werd omgegaan met de kwaliteit van de zorg en de veiligheid. Wat hebben we geleerd?
Bekijk de video. 

 

Informatie nieuwe bijeenkomsten

Wilt u bericht van ons ontvangen als het VGZ Zorgkantoor een (digitale) bijeenkomst organiseert? Vul uw gegevens in en wij sturen u een e-mail als het zover is.