Contractering en inkoop 2020

Alle zorgkantoren in Nederland hebben samen een driejarig inkoopbeleid vastgesteld voor 2018-2020. Dit wordt in 2020 uiteraard voortgezet. Daarbij hebben wij het inkoopbeleid voor bestaande en nieuwe aanbieders samengevoegd. Voor 2020 zijn wel aanvullingen in beleid en in de inkoopprocedure. 
Daarnaast hebben we als Zorgkantoren Coöperatie VGZ een regionaal beleid. Dit is beschreven in deel 2 van het inkoopbeleid. Wij hebben voor de drie sectoren een apart inkoopbeleid gemaakt. Hieronder vindt u de documenten die relevant zijn voor de inkoop Wlz 2020 van Zorgkantoren Coöperatie VGZ. 

Lees verder over:

 

Documenten contractering 2020

Presentatie inkoopbijeenkomst kwaliteit en V&V juni 2019

 

Inkoopbeleid voor de langdurige zorg

Inkoopbeleid Verpleging & Verzorging 2018-2020 (versie 18-7-2019)
Inkoopbeleid Gehandicaptenzorg 2018-2020 (versie 18-7-2019)
Inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2018-2020 (versie 18-7-2019)
Aanvulling inkoopbeleid langdurige zorg 2020 - bestaande zorgaanbieders
Aanvulling inkoopbeleid langdurige zorg 2020 - nieuwe zorgaanbieders

 

Nota van inlichtingen

U heeft alleen vragen kunnen stellen over deel 2 van het inkoopbeleid en over ‘Aanvulling inkoopbeleid langdurige zorg 2020’. 

Nota van Inlichtingen Aanvulling 2020 bij Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018_2020 bestaande zorgaanbieders
Nota van Inlichtingen Aanvulling 2020 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018_2020 nieuwe zorgaanbieders
Toelichting bij de Aanvulling 2020 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018__2020 n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichting
Nota van Inlichtingen Zorgkantoren Coöperatie VGZ
Correctie bij Aanvulling 2020 bij inkoopkader Wlz 2018_2020 versie 25 juli 2019

U heeft geen vragen kunnen stellen over deel 1 van het inkoopbeleid. De reden hiervoor is dat het landelijke inkoopkader op inhoud niet is gewijzigd ten opzichte van het landelijke inkoopkader welke voor inkoop 2018 en inkoop 2019 is gepubliceerd. Op vragen die hierover zijn gesteld in 2018 vindt u in deze nota's van inlichtingen antwoorden: 
Nota van inlichtingen Deel 1 2018
Nadere nota van inlichtingen 2018

 

Bijlagen

Format Nota van inlichtingen inkoop Wlz 2020
Bijlage 1: Eenjarige overeenkomst
Bijlage 2a : Bestuursverklaring
Bijlage 2b: Instemmingsverklaring
Bijlage 3: Beleidskader Wlz (september 2019)
Bijlage 4 : Voorschrift zorgtoewijzing
Bijlage 5: Declaratieprotocol
Bijlage 6 Addendum Kwaliteitsbudget 2020

Overige documenten

Contouren van het inkoopbeleid voor 2020

Inkoopkader Wlz 2018-2020 bestaande zorgaanbieders
Inkoopkader Wlz 2018-2020 nieuwe zorgaanbieders

 

Regio-analyses

Hier vindt u per sector en per regio een analyse van de regio. 
Regio-analyse Midden-Brabant GHZ
Regio-analyse Midden-Brabant VV
Regio-analyse Midden-Holland GHZ
Regio-analyse Midden-Holland VV
Regio-analyse Nijmegen GHZ
Regio-analyse Nijmegen VV
Regio-analyse Noord- en Midden-Limburg GHZ
Regio-analyse Noord- en Midden-Limburg VV
Regio-analyse Noord-Holland Noord GHZ
Regio-analyse Noord-Holland Noord VV
Regio-analyse Noordoost-Brabant GHZ
Regio-analyse Noordoost-Brabant VV
Regio-analyse Waardenland GHZ
Regio-analyse Waardenland VV

 

Welke informatie levert u aan bij uw inschrijving via Vecozo?

  • Instemmingsverklaring
  • Klantfricties, zinnige zorg en beleidsthema’s als deze van toepassing zijn (als aanvulling op eerdere inschrijving)
  • Bestuursverklaring
  • Klantfricties, zinnige zorg en beleidsthema’s als deze van toepassing zijn (als aanvulling op eerdere inschrijving)

   

  Geen beknopt ondernemingsplan

  Komt u in Vecozo de vraag tegen een beknopt ondernemingsplan toe te voegen? Dat hoeft u niet te doen. U kunt hiervoor een Word-document uploaden met de volgende tekst:

  ‘Ik ben een bestaande zorgaanbieder met aflopende overeenkomst in 2018. Ik hoef geen ondernemingsplan toe te voegen.’

   
  • Bestuursverklaring
  • Beknopt ondernemingsplan met in ieder geval het bedrijfs- en financieelplan
  • Klantfricties, zinnige zorg en beleidsthema’s

   

  Lees ook de informatie voor nieuwe zorgaanbieders met onder meer welke certificaten en codes u nodig heeft omdat u nieuw bent in één van onze regio's.

  • Documenten over de organisatie zoals inschrijving KvK, VOG, WTZi toelating etc.
  • Bestuursverklaring
  • Klantfricties, zinnige zorg, beleidsthema’s

  Lees ook de informatie voor nieuwe zorgaanbieders met onder meer welke certificaten en codes u nodig heeft.

   

  Geef uw e-mailadres door

  In Vecozo krijgt u de vraag uw e-mailadres in te vullen. Dit is ten onrechte geen verplicht veld. Correspondentie vindt plaats via het e-mailadres. Vul het daarom wel in.

Bent u een nieuwe zorgaanbieder of nieuw in één van onze regio's?

Dan is het nodig dat u onder meer een aantal certificaten en code's aanvraagt. 

Volwaardig leven
In de gehandicaptensector werken wij aan het programma Volwaardig leven en de werkagenda Passende zorg is maatwerk. Meer informatie volgt!

Extra kwaliteitsbudget

Het kabinet heeft voor de komende jaren extra middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Tussentijds inschrijven Wlz 2020

Als de reguliere termijn voor inschrijven voor een contract voor 2020 is verstreken, blijft tussentijds contracteren t wel mogelijk. Wij verwijzen naar het inkoopbeleid 2020 voor de termijnen van beoordeling.