Contractering en inkoop 2021

Op deze pagina vindt u alles over het inkoopbeleid langdurige zorg voor de aankomende jaren; 2021 tot en met 2023. De verwachting is dat de impact van de Coronacrisis op de langdurige zorg groot is. Daarom wordt het meerjarig inkoopbeleid gefaseerd ingevoerd waarbij we 2021 als overgangsjaar zien.

Het inkoopbeleid langdurige zorg voor de 3 sectoren (V&V, GZ, GGZ) staat in 1 document. Het inkoopbeleid bestaat uit 3 onderdelen:
 • Landelijk inkoopkader; dit kader is door alle zorgkantoren samen opgesteld en heeft als doel om u binnen de Wlz duidelijkheid te geven over waar we als zorgkantoren de focus op leggen en hoe u in aanmerking komt voor een overeenkomst voor het leveren van Wlz-zorg in 2021 (- 2023)
 • Inkoopbeleid VGZ Zorgkantoor;  hierin staan per sector de regionale uitdagingen en aandachtspunten. Dit vormt de basis voor ons gesprek met u. Hoe geeft u invulling aan deze uitdagingen in uw regio? De focus ligt de aankomende jaren op 5 thema’s: informeren van klanten, voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg & innovatie en duurzaam betaalbare zorg
 • Inkoopproces VGZ Zorgkantoor; hierin staat informatie over de inschrijfprocedure, bepaling van het budget en de clicksystematiek
Inkoopbeleid V&V, GZ en GGZ 2021 tot en met 2023

Het landelijk inkoopkader in het inkoopbeleid 2021-2023 is aangepast naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen. Deze aanpassingen zijn in het document grijs gearceerd. 

Welke informatie levert u aan bij uw inschrijving via Vecozo?

  • Bestuursverklaring
  • Welke thema’s dan wel klantfricties voeren de boventoon in uw regio en wilt u samen met ons oppakken? Lever hiervoor een beknopt plan aan. U kunt het plan toevoegen bij uw VECOZO-inschrijving. Of het plan met uw inkoper bespreken tijdens het inkoopgesprek. Is het door omstandigheden niet mogelijk om uw plan te bespreken met de inkoper of in te dienen bij VECOZO? Dan kunt u het plan ook mailen naar uw inkoper.

  In het plan staan de volgende punten

  • Aan welke thema’s levert u in 2021 een bijdrage? Beschrijf de situatie en de omgeving
  • Wat wilt u hieraan doen?
  • Hoe gaat u dit doen? Welke acties zet u in aankomend jaar? En welke middelen gebruikt u hiervoor?
  • Wat zijn de resultaten die u in 2021 wilt opleveren?
  • Hoe wordt het resultaat meetbaar gemaakt en met welke frequentie zijn er resultaten beschikbaar?

  Geen beknopt ondernemingsplan

  Komt u in Vecozo de vraag tegen een beknopt ondernemingsplan toe te voegen? Dat hoeft u niet te doen. U kunt hiervoor een Word-document uploaden met de volgende tekst: 
  ‘Ik ben een bestaande zorgaanbieder met aflopende overeenkomst in 2021. Ik hoef geen ondernemingsplan toe te voegen.’

  • Bestuursverklaring
  • Beknopt ondernemingsplan met in ieder geval het bedrijfs- en financieel plan
  • Welke thema’s dan wel klantfricties voeren de boventoon in uw regio en wilt u samen met ons oppakken? Lever hiervoor een beknopt plan aan. U kunt het plan toevoegen bij uw VECOZO-inschrijving. Of het plan met uw inkoper bespreken tijdens het inkoopgesprek. Is het door omstandigheden niet mogelijk om uw plan te bespreken met de inkoper of in te dienen bij VECOZO? Dan kunt u het plan ook mailen naar uw inkoper.

  In het plan staan de volgende punten

  • Aan welke thema’s levert u in 2021 een bijdrage? Beschrijf de situatie en de omgeving
  • Wat wilt u hieraan doen?
  • Hoe gaat u dit doen? Welke acties zet u in aankomend jaar? En welke middelen gebruikt u hiervoor?
  • Wat zijn de resultaten die u in 2021 wilt opleveren?
  • Hoe wordt het resultaat meetbaar gemaakt en met welke frequentie zijn er resultaten beschikbaar?

  Lees ook de informatie voor nieuwe zorgaanbieders met onder meer welke certificaten en codes u nodig heeft omdat u nieuw bent in één van onze regio's.

  • Documenten over de organisatie zoals inschrijving KvK, VOG, WTZi toelating etc.
  • Bestuursverklaring
  • Welke thema’s dan wel klantfricties voeren de boventoon in uw regio en wilt u samen met ons oppakken? Lever hiervoor een beknopt plan aan. U kunt het plan toevoegen bij uw VECOZO-inschrijving. Of het plan met uw inkoper bespreken tijdens het inkoopgesprek. Is het door omstandigheden niet mogelijk om uw plan te bespreken met de inkoper of in te dienen bij VECOZO? Dan kunt u het plan ook mailen naar uw inkoper
  • Mocht u bij het invullen van de vragenlijst de melding krijgen dat melden op dat moment nog niet mogelijk is, waardoor u de vragenlijst niet kunt afronden, dan voegt u het bewijs daarvan (bijvoorbeeld een printscreen) bij uw inschrijving toe 

  In het plan staan de volgende punten

  • Aan welke thema’s levert u in 2021 een bijdrage? Beschrijf de situatie en de omgeving
  • Wat wilt u hieraan doen?
  • Hoe gaat u dit doen? Welke acties zet u in aankomend jaar? En welke middelen gebruikt u hiervoor?
  • Wat zijn de resultaten die u in 2021 wilt opleveren?
  • Hoe wordt het resultaat meetbaar gemaakt en met welke frequentie zijn er resultaten beschikbaar?

  Lees ook de informatie voor nieuwe zorgaanbieders met onder meer welke certificaten en codes u nodig heeft.

  Let op: geef uw e-mailadres door

  In VECOZO krijgt u de vraag uw e-mailadres in te vullen. Dit hoort een verplicht veld te zijn. Vul het e-mailadres altijd in, correspondentie vindt plaats via het e-mailadres.

Bijeenkomsten

Op 9, 10 en 11 juni zijn er online bijeenkomsten geweest met zorgaanbieders. Hieronder vindt u de presentatie die tijdens de bijeenkomst is gegeven. En een opname van de bijeenkomst. 

presentatie bijeenkomst inkoopbeleid VV
film bijeenkomst inkoopbeleid VV

 

presentatie bijeenkomst inkoopbeleid GGZ
film bijeenkomst inkoopbeleid GGZ

 

presentatie bijeenkomst inkoopbeleid GZ
film bijeenkomst inkoopbeleid GZ

Bent u een nieuwe zorgaanbieder of nieuw in één van onze regio's?

Dan is het nodig dat u onder meer een aantal certificaten en code's aanvraagt. 

Extra kwaliteitsbudget

Het kabinet heeft voor de komende jaren extra middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Tussentijds inschrijven 2021

Verwacht u pas in de loop van 2021 te kunnen starten? Dan kunt u ook tussentijds een contract afsluiten. U kunt zich inschrijven tot 1 februari 2021 of tot 1 mei 2021. Wij streven ernaar om uw inschrijving binnen twee maanden te beoordelen. Voor het tussentijds inschrijven volgt u de procedure voor nieuwe zorgaanbieders of bestaande zorgaanbieders in een andere regio.