Contractering en inkoop 2022

Foto van man met mobiele telefoon

Inkoopbeleid 2022

 • Sectoren V&V, GZ en GGZ
Op deze pagina vindt u alles over het inkoopbeleid langdurige zorg voor de jaren 2021-2023.  Alle zorgkantoren hebben gezamenlijk een landelijk inkoopkader opgesteld. Daarnaast heeft VGZ Zorgkantoor een aanvullend regionaal inkoopbeleid opgesteld.  
 • Landelijk inkoopbeleid; opgesteld door alle zorgkantoren samen met als doel om u binnen de Wlz duidelijkheid te geven over waar we als zorgkantoren de focus op leggen en hoe u in aanmerking komt voor een overeenkomst voor het leveren van Wlz-zorg in 2021-2023. Het landelijke inkoopbeleid is 1 document wat van toepassing is op elke sector (V&V, GZ, GGZ)
 • Inkoopbeleid VGZ Zorgkantoor; per sector beschrijven we de regionale uitdagingen en aandachtspunten. Dit vormt de basis voor ons gesprek met u. Hoe geeft u invulling aan deze uitdagingen in uw regio? De focus ligt de aankomende jaren op 5 thema’s: Informeren van klanten, Voldoende beschikbare goede zorg, Zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg & innovatie en Duurzaam betaalbare zorg. Ook leest u in dit deel meer over hoe wij regionaal invulling hebben gegeven aan de landelijke tariefsystematiek en hoe u in aanmerking kunt komen voor maatwerk.

 • Inkoopproces VGZ Zorgkantoor; informatie zoals de inschrijfprocedure, bepaling van het budget en de clicksystematiek
  Het regionale inkoopbeleid VGZ Zorgkantoor én het inkoopproces is beschreven in een apart document per sector. 

 • Aanvulling transitiemiddelen 2022-2023; in het coalitieakkoord en de voorlopige kaderbrief van 7 juli jongstleden zijn extra transitiemiddelen beschikbaar gesteld om een omslag naar anders werken mogelijk te maken. Welke plannen gaat u, samen met collega-zorgaanbieders, indienen? Klik hier voor meer informatie.
Verduidelijking hardheidsclausule

Zorgkantoren hebben naar aanleiding van de zitting van 28 september jl. gemerkt dat zorgaanbieders het begrip onvoorzien in relatie tot de hardheidsclausule verschillend interpreteren. Hierbij verduidelijken wij daarom hoe dit begrip moet worden gelezen.

Extra informatie inkoopbeleid 2022

Inschrijven via Vecozo

Hieronder leest u hoe zich kunt inschrijven voor 2022. Verwacht u pas in de loop van 2022 te kunnen starten? Dan kunt u ook tussentijds een contract afsluiten. U kunt zich tussentijds inschrijven tot 1 mei 2022. Wij beoordelen een tussentijdse inschrijving op twee vaste momenten in het jaar, op 1 februari 2022 en 1 mei 2022. Wij streven ernaar om uw inschrijving binnen twee maanden, na de genoemde data, te beoordelen. Voor het tussentijds inschrijven volgt u de reguliere procedure die hoort bij het type zorgaanbieder waar u onder valt. 

  • Instemmingsverklaring

  • Vragenlijst VECOZO; inclusief uw bijdrage aan de verschillende thema’s. In het inkoopkader is beschreven of en hoe u in aanmerking kunt komen voor een tariefsaanpassing en wat u daarvoor dient toe te voegen per thema.
  • Bestuursverklaring

  • Vragenlijst VECOZO; inclusief uw bijdrage aan de verschillende thema’sIn het inkoopkader is beschreven of en hoe u in aanmerking kunt komen voor een tariefsaanpassing wat u daarvoor dient toe te voegen per thema.  

  • Bestuursverklaring

  • Beknopt ondernemingsplan met in ieder geval het bedrijfs- en financieel plan

  • Vragenlijst VECOZO; inclusief uw bijdrage aan de verschillende thema’s. In het inkoopkader is beschreven of en hoe u in aanmerking kunt komen voor een tariefsaanpassing en wat u daarvoor dient toe te voegen per thema.

  Lees ook de informatie voor nieuwe zorgaanbieders met onder meer welke certificaten en codes u nodig heeft omdat u nieuw bent in één van onze regio's.

   

  • Documenten over de organisatie zoals inschrijving KvK, VOG, WTZi toelating etc.

  • Bestuursverklaring

  • Vragenlijst VECOZO; inclusief uw bijdrage aan de verschillende thema’s.  In het inkoopkader is beschreven of en hoe u in aanmerking kunt komen voor een tariefsaanpassing en wat u daarvoor dient toe te voegen per thema.

  Lees ook de informatie voor nieuwe zorgaanbieders met onder meer welke certificaten en codes u nodig heeft.


  Let op: geef uw e-mailadres door

  In VECOZO krijgt u de vraag uw e-mailadres in te vullen. Dit hoort een verplicht veld te zijn. Vul het e-mailadres altijd in, correspondentie vindt plaats via het e-mailadres.