Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van cliënten. Hierdoor kan de cliënt weloverwogen keuzes maken over de zorg.

Tijdens de inkoopronde in 2017 zijn voor het inkopen van onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 twee overeenkomsten afgesloten:
  • Voor organisaties die al een overeenkomst hadden zijn er overeenkomsten met een looptijd van 2018-2020 afgesloten;
  • In sommige zorgkantoorregio’s zijn er overeenkomsten afgesloten met nieuwe organisaties. Zij ontvingen een eenjarige overeenkomst voor 2018.

In het inkoopkader en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden. Wij vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, voldoen aan bepaalde (kwaliteits)eisen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over deskundigheid op het gebied van cliëntondersteuning van de doelgroepen en toegankelijkheid voor cliënten. In het inkoopkader en de overeenkomst zijn deze eisen nader ingevuld.

Het inkoopkader Inkoop Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 blijft gehandhaafd en kent voor 2019 geen aanpassingen in beleid en tarief.  

 

Bestaande organisaties

Bent u een bestaande organisatie voor het aanbieder van onafhankelijke cliëntondersteuning?

Organisaties met een meerjarenovereenkomst hebben een brief ontvangen met hierin het verzoek om de Instemmingsverklaring en het format offerte onafhankelijke cliëntondersteuning in te vullen. Heeft u een overeenkomst voor alleen 2018, dan bent u geïnformeerd over de eventuele verlenging van de overeenkomst.
Organisaties met een eenjarige overeenkomst hebben een brief ontvangen over eventuele verlenging van de overeenkomst voor 2019-2020. Daarin staat ook het verzoek tot het indienen van de Instemmingsverklaring en het Format offerte 2019. 

Financiële afspraak 

De organisaties OCO die een overeenkomst hebben, ontvangen de (voorlopige) financiële afspraak uiterlijk 17 september 2018.

Tijdschema voor afspraken onafhankelijke cliëntondersteuning 

Fase

Datum

Sluiting indienen Instemmingsverklaring 2019

 1 augustus 2018
17.00 uur

Sluiting indienen format offerte onafhankelijke cliëntondersteuning 2019

1 augustus 2018
17.00 uur

Beoordeling door zorgkantoren

1 augustus tot

17 september 2018

Bekendmaking van de (voorlopige) financiële afspraak

17 september 2018

Mogelijkheid tot bezwaar

 tot 1 oktober 2018
17.00 uur

 

Nieuwe organisaties


Wilt u een overeenkomst afsluiten binnen één van onze regio’s waar nog ruimte is voor contractering?

U kunt zich tot en met 1 augustus 2018 17.00 uur inschrijven voor de inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning.
Voldoet u aan de voorwaarden en u wilt in 2019 onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan onze cliënten? Dan kunt u zich inschrijven. In het inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 staat welke informatie de zorgkantoren willen ontvangen als onderbouwing van uw inschrijving. Stuur uw inschrijving en bijbehorende documenten naar OCO@vgz.nl.

Duur overeenkomst

Met nieuwe organisaties worden overeenkomsten gesloten voor één jaar. Daarin is de mogelijkheid opgenomen deze te verlengen tot en met 31 december 2020.

De zorgkantoren maken uiterlijk 17 september 2018 bekend met welke organisaties zij een contract afsluiten 
In het inkoopkader staat welke criteria van belang zijn voor de beoordeling van de inschrijvingen. Op basis van de aangeleverde documenten beoordelen de zorgkantoren welke organisaties zij contracteren. Organisaties die ingeschreven hebben, ontvangen uiterlijk 17 september 2018 bericht. Daarin staat of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak het zorgkantoor wil maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2019.
 

Tijdschema voor inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning 

Fase

Datum

Verwijzing naar reeds gepubliceerde inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 en start inschrijving. 

1 juni 2018

Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

 1 augustus 2018
17.00 uur

Beoordeling door zorgkantoren 

1 augustus tot

17 september 2018

Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen 

17 september 2018

Mogelijkheid tot bezwaar

 tot 1 oktober 2018
17.00 uur

Afsluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

oktober 2018

Ingangsdatum overeenkomst 

1 januari 2019

 

 

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Melding verbergen