Onafhankelijke clientondersteuning

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van cliënten, zodat de cliënt weloverwogen keuzes kan maken over de zorg. Hieronder lichten wij toe hoe wij onafhankelijke cliëntondersteuning contracteren voor 2018 en verder.

 

In het inkoopkader en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden

Wij vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, voldoen aan bepaalde (kwaliteits)eisen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over deskundigheid op het gebied van cliëntondersteuning van de doelgroepen en toegankelijkheid voor cliënten. In het inkoopkader en de overeenkomst zijn deze eisen nader ingevuld. 

 

U kunt zich tot 1 augustus 2017 aanmelden voor de inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

Als u voldoet aan de voorwaarden en u wilt in 2018 onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan onze cliënten, dan kunt u zich aanmelden. Dit geldt zowel voor de huidige (bestaande) organisaties als nieuwe organisaties. In het inkoopkader staat welke informatie wij willen ontvangen als onderbouwing van uw aanmelding. Stuur uw aanmelding en bijbehorende documenten naar OCO@vgz.nl.

Duur overeenkomst

Huidige (bestaande) organisaties kunnen een overeenkomst krijgen voor 2018-2020. Met nieuwe organisaties worden overeenkomsten gesloten voor één jaar, met de mogelijkheid deze te verlengen tot 31 december 2020. 

 

Wij maken uiterlijk 15 september 2017 bekend welke organisaties wij contracteren 

In het inkoopkader staat welke criteria van belang zijn voor de beoordeling van de aanmeldingen. Op basis van de aangeleverde documenten beoordelen wij welke organisaties wij contracteren. Organisaties die zich aangemeld hebben, ontvangen uiterlijk 15 september 2017 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak wij willen maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2018. 

 

Tijdschema voor inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

Publicatie van het inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning en bijlagen op de websites van de zorgkantoren en start inschrijving.

1 juni 2017

Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

1 augustus 2017 17.00 uur

Beoordeling door zorgkantoren

1 augustus tot 15september 2017

Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen

15 september 2017

Mogelijkheid tot bezwaar

tot 29 september 2017 17.00 uur

Afsluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

oktober 2017

Ingangsdatum overeenkomst

1 januari 2018

 
Contact
Hebt u een vraag?
Zorggids
Hoe staat u vermeld in de zorggids?