Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van cliënten. Hierdoor kan de cliënt weloverwogen keuzes maken over de zorg.

Lees verder over

 

Toelichting contractering

Tijdens de inkoopronde in 2017 zijn voor het inkopen van onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 twee overeenkomsten afgesloten:
Voor organisaties die al een overeenkomst hadden zijn er overeenkomsten met een looptijd van 2018-2020 afgesloten;
In sommige zorgkantoorregio’s zijn overeenkomsten afgesloten met nieuwe organisaties. Zij ontvingen een eenjarige overeenkomst voor 2019.
In het inkoopbeleid en de overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning 2020 staat (net zoals in 2018 en 2020) welke eisen gesteld worden. Wij vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, voldoen aan bepaalde (kwaliteits)eisen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over deskundigheid op het gebied van cliëntondersteuning van de doelgroepen en toegankelijkheid voor cliënten. In het inkoopkader en de overeenkomst zijn deze eisen nader ingevuld.
Verder willen wij u er op attenderen dat per regio maximaal vier organisaties in aanmerking komen voor een overeenkomst. Het aantal organisaties per regio is beperkt, omdat we willen voorkomen dat het aanbod en de expertise over cliëntondersteuning te veel versnipperd is.
Het inkoopkader ‘Inkoop Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020’ blijft gehandhaafd. Er zijn echter enkele ontwikkelingen die vragen om een aanvulling. Die aanvullingen zijn vastgelegd in een Addendum 2020.  

Contact
Heeft u een vraag?

Welke informatie levert u aan bij uw inschrijving?

 • Bestaande organisatie onafh. cliëntondersteuning met meerjarige overeenkomst bij VGZ (2018-2020)
  Wij sturen organisaties met een meerjarenovereenkomst voor onafhankelijke cliëntondersteuning een brief met het verzoek om de volgende informatie op te sturen: 
  Instemmingsverklaring 
   
 • Bestaande organisatie onafh. cliëntondersteuning met een aflopende overeenkomst 2019 bij VGZ 
  Een bestaande organisatie met een eenjarige overeenkomst voor 2019 kan een verlenging krijgen voor 2020, tenzij u aangeeft voor 2020 niet gecontracteerd te willen worden. U kunt alleen een verlenging krijgen indien u nog steeds voldoet aan de minimumeisen. Wij zullen u hierover per brief informeren. Wij vragen u om de volgende documenten op te sturen: 
  Instemmingsverklaring 
   
 • Nieuwe organisatie onafhankelijke cliëntondersteuning zonder bestaande overeenkomst bij VGZ

  Een nieuwe organisatie kan een eenjarige overeenkomst krijgen tot en met 31 december 2020 als u voldoet aan de minimumeisen uit het ‘Inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020’ en het ‘Addendum Inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2020’. Om in aanmerking te komen levert u minimaal de volgende documenten ingevuld aan:
  Bestuursverklaring 
  Format voor prognose 
  Bewijs van machtiging om voor de organisatie te mogen tekenen;
  Verklaring omtrent gedrag voor;
  Uittreksel KvK;
  Overzicht van de aantallen cliëntondersteuners;
  In geval van inschrijving als samenwerkingsverband: een verklaring waaruit blijkt dat alle deelnemers hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel aanvaarden;
  Documenten ter onderbouwing van de inschrijving. 


  In het inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 staat in detail omschreven welke informatie wij willen ontvangen ter onderbouwing van uw inschrijving. 
  U kunt zich tot en met 1 augustus 2019 17.00 uur inschrijven voor de inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning. Stuur uw inschrijving en bijbehorende documenten naar OCO@vgz.nl


  In het inkoopkader staat welke criteria wij hanteren in de beoordeling van uw inschrijving. Op basis van de aangeleverde documenten beoordelen wij welke organisaties we contracteren. Als u zich tijdig heeft ingeschreven, ontvangt u uiterlijk 17 september 2019 bericht van ons waarin we aangeven of u in aanmerking komt voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak wij met u willen maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2020.

   

Tijdpad contractering onafhankelijke cliëntondersteuning 2020

Fase

Datum

Publicatie van het Inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning en bijlagen op de websites van de zorgkantoren en start inschrijving

Woensdag 29 mei 2019

Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning 

Donderdag 1 augustus 2019 om 17.00 uur

Beoordeling door zorgkantoren

Vanaf vrijdag
2 augustus 2019

Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen

Maandag
16 september 2019

Mogelijkheid voor bezwaar 

Tot maandag
30 september 2019 17.00 uur

Beantwoording bezwaren door zorgkantoor Maandag 14 oktober
17:00 uur
Sluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning  Gedurende oktober 2019 
Ingangsdatum overeenkomst Woensdag
1 januari 2020
 

 

Welke beleidsmatige ontwikkelingen verwachten we?

Onderstaande ontwikkelingen worden door zorgkantoren verwacht, maar zullen pas op een later moment uitgekristalliseerd zijn. Indien deze ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen zorgkantoren tijdig (uiterlijk 1 oktober 2019) een addendum op de Overeenkomst 2020 publiceren. 
1. Resultaten ontwikkeling van het kwaliteitskader onafhankelijke cliëntondersteuning.
2. Resultaten meer bekendheid geven aan (onafhankelijke) cliëntondersteuning.
3. Resultaten vanuit overige prioriteiten ontwikkelagenda.
4. Resultaten Pilots Volwaardig leven.
5. Resultaten Experimenten persoonsvolgende zorg
6. Landelijke ontwikkelingen en rapporten inzake onafhankelijke cliëntondersteuning.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord