Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van cliënten. Hierdoor kan de cliënt weloverwogen keuzes maken over de zorg. Hieronder leest u meer over het contracteren van onafhankelijke cliëntondersteuning, hoe u zich inschrijft en een tijdpad. 

Toelichting contractering

Tijdens de inkoopronde in 2017 zijn voor het inkopen van onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 twee overeenkomsten afgesloten:

 • Voor organisaties die al een overeenkomst hadden zijn er overeenkomsten met een looptijd van 2018-2020 afgesloten;
 • In sommige zorgkantoorregio’s zijn overeenkomsten afgesloten met nieuwe organisaties. Zij ontvingen een eenjarige overeenkomst voor 2019.

In het inkoopbeleid en de overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning 2020 staat (net zoals in 2018 en 2020) welke eisen gesteld worden. Wij vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, voldoen aan bepaalde (kwaliteits)eisen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over deskundigheid op het gebied van cliëntondersteuning van de doelgroepen en toegankelijkheid voor cliënten. In het inkoopkader en de overeenkomst zijn deze eisen nader ingevuld.
Verder willen wij u er op attenderen dat per regio maximaal vier organisaties in aanmerking komen voor een overeenkomst. Het aantal organisaties per regio is beperkt, omdat we willen voorkomen dat het aanbod en de expertise over cliëntondersteuning te veel versnipperd is. Het inkoopkader ‘Inkoop Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020’ blijft gehandhaafd. Er zijn echter enkele ontwikkelingen die vragen om een aanvulling. Die aanvullingen zijn vastgelegd in een Addendum 2020.  

 

Documenten onafhankelijke cliëntondersteuning 2020

Leeswijzer documenten bij Inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2020 
Bijlage 1: Meerjaren inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 
Bijlage 2: Addendum Inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2020
Bijlage 3: Landelijke visie op (onafhankelijke) cliëntondersteuning van zorgkantoren
Bijlage 4: Ontwikkelagenda onafhankelijke cliëntondersteuning
Bijlage 5: Eenjarige overeenkomst 2020
Bijlage 6: Bestuursverklaring 2020
Bijlage 7: Format voor prognose
Bijlage 8: Instemmingsverklaring 2020
Beroepscode (op website www.bmcb.nl) 
Beroepsprofiel (op website www.bmcb.nl)

Een volledig overzicht van de geldende eisen voor onafhankelijke cliëntondersteuning in 2020 vindt u in bijlage 1: Meerjaren inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 en bijlage 2: Addendum Inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2020.

 

Welke informatie levert u aan bij uw inschrijving?

 • Bestaande organisatie onafh. cliëntondersteuning
  met meerjarige overeenkomst bij VGZ (2018-2020)
  Wij sturen organisaties met een meerjarenovereenkomst voor onafhankelijke cliëntondersteuning een brief met het verzoek om de volgende informatie op te sturen: 
  • Instemmingsverklaring 
   
 • Bestaande organisatie onafh. cliëntondersteuning
  met een aflopende overeenkomst 2019 bij VGZ 
  Een bestaande organisatie met een eenjarige overeenkomst voor 2019 kan een verlenging krijgen voor 2020, tenzij u aangeeft voor 2020 niet gecontracteerd te willen worden. U kunt alleen een verlenging krijgen indien u nog steeds voldoet aan de minimumeisen. Wij zullen u hierover per brief informeren. Wij vragen u om de volgende documenten op te sturen: 
  • Instemmingsverklaring 
   
 • Nieuwe organisatie onafhankelijke cliëntondersteuning
  zonder bestaande overeenkomst bij VGZ

  Een nieuwe organisatie kan een eenjarige overeenkomst krijgen tot en met 31 december 2020. Dat kan als u voldoet aan de minimumeisen uit het ‘Inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020’ en het ‘Addendum Inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2020’. Om in aanmerking te komen levert u minimaal de volgende documenten ingevuld aan:

  • Bestuursverklaring
  • Format voor prognose
  • Bewijs van machtiging om voor de organisatie te mogen tekenen
  • Verklaring omtrent gedrag
  • Uittreksel KvK
  • Overzicht van de aantallen cliëntondersteuners
  • In geval van inschrijving als samenwerkingsverband: een verklaring waaruit blijkt dat alle deelnemers hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel aanvaarden
  • Documenten ter onderbouwing van de inschrijving. 

   

  In het inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 staat in detail omschreven welke informatie wij willen ontvangen ter onderbouwing van uw inschrijving. 
  U kunt zich tot en met 1 augustus 2019 17.00 uur inschrijven voor de inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning. Stuur uw inschrijving en bijbehorende documenten naar OCO@vgz.nl

  In het inkoopkader staat welke criteria wij hanteren in de beoordeling van uw inschrijving. Op basis van de aangeleverde documenten beoordelen wij welke organisaties we contracteren. Heeft u zich op tijd ingeschreven? Dan ontvangt u uiterlijk 17 september 2019 bericht van ons. Daarin geven we aan of u in aanmerking komt voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak wij met u willen maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2020.

   

Welke beleidsmatige ontwikkelingen verwachten we?

Onderstaande ontwikkelingen worden door zorgkantoren verwacht, maar zullen pas op een later moment uitgekristalliseerd zijn. Indien deze ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen zorgkantoren tijdig (uiterlijk 1 oktober 2019) een addendum op de Overeenkomst 2020 publiceren. 

 1. Resultaten ontwikkeling van het kwaliteitskader onafhankelijke cliëntondersteuning.
 2. Resultaten meer bekendheid geven aan (onafhankelijke) cliëntondersteuning.
 3. Resultaten vanuit overige prioriteiten ontwikkelagenda.
 4. Resultaten Pilots Volwaardig leven.
 5. Resultaten Experimenten persoonsvolgende zorg.
 6. Landelijke ontwikkelingen en rapporten inzake onafhankelijke cliëntondersteuning.
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord