Sector ggz

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Landelijk gaat het hierbij naar verwachting om 10.000 cliënten. We sluiten hiervoor overeenkomsten af met zorgaanbieders. Heeft u daar interesse in? Maak dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek. 

Overeenkomst voor leveren ggz aan Wlz-cliënten

Voor deze nieuwe groep cliënten sluiten we overeenkomsten met zorgaanbieders. Heeft u interesse om ggz te bieden aan Wlz-cliënten? Geef uw gegevens door. We nemen contact met u op om een afspraak te maken. 
 

 

 

Landelijke eisen voor een overeenkomst

 • Formele eisen


  • Bestuursverklaring 2020
  • Inschrijving KvK
  • WTZi-toelating
  • Verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen (VOG RP)
  • Statuten van de inschrijvende zorgaanbieder
  • Aanwezigheid, tenaamstelling en samenstelling cliëntenraad
  • Voldoen aan vigerende Governance code Zorg
  • Kwaliteitskader van de sector/ werkend landelijk erkend kwaliteitssysteem met externe toetsing. Bij de GGZ gaat het om multidisciplinaire richtlijnen en standaarden die betrekking hebben op klanten in de Wlz.
  • Gedegen bedrijfsadministratie
  • Privacybeleid
  • Klachtenregeling
  • Regeling AO/IC
  • Polisblad van bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
  • Bijlage 2 Onderaanmerschap en/of 3 Lijst met Zorgkantoren bij de bestuursverklaring
  • Vragenlijst IGJ voor nieuwe zorgaanbieders
  • Organisatie-inrichting
  • Missie en strategie
  • Bedrijfsplan
  • Financieel plan 
 • Uitgangspunten kwaliteit

  Bekijk de voorlopige uitgangspunten voor kwaliteit in de ggz. Deze zijn een voorloper van het kwaliteitskader dat ggz-zorgaanbieders zelf opstelt. 

  We gaan met u in gesprek over de kwaliteit van de zorg. 


 

Inschrijven nieuwe zorgaanbieders

Zorgaanbieders die voor het eerst Wlz-zorg gaan leveren doorlopen een aantal stappen. Dat is bijvoorbeeld nodig om te kunnen declareren.

 

Behandelvormen en financiering

Gaat u verblijf en behandeling leveren? Dan betaalt de Wlz verblijf en behandeling.
Gaat u verblijf leveren zonder behandeling? Dan vergoedt de Zorgverzekeringswet in ieder geval in 2021 de behandeling. De Wlz vergoedt dan wel het verblijf. 

3 behandelvormen

 
 • Specifieke behandeling

  Een behandeling waarbij de behandelaar specifieke kennis en/of vaardigheden nodig heeft van mensen met een psychische stoornis. Bijvoorbeeld een orthopedagoog of een specialist ouderengeneeskunde.

 • Ggz-behandeling

  Geneeskundige zorg zoals klinisch psychologen en psychiaters bieden in verband met de psychische stoornis van de cliënt. Het gaat om dezelfde psychiatrische zorg als de cliënten in de Zorgverzekeringwet kregen.

 • Aanvullende zorgvormen

  Deze bestaan hoofdzakelijk uit geneeskundige zorg van algemeen medische aard, zoals de huisartsenzorg. Maar ook farmaceutische zorg, hulpmiddelen (in de instelling) en tandheelkundige zorg vallen onder de aanvullende zorgvormen.


Ggz-informatie voor cliënten

Cliënten informeren we over:

 • Veranderingen in de ggz
 • Situatie in 2020 en 2021
 • Het belang van het aanvragen van een indicatie bij het CIZ
 • Contactgegevens

Lees de informatie over de ggz voor cliënten.

In zichzelf gekeerd meisje, kijkt naar beneden, armen over haar gebogen knieën
Met ggz naar de Wlz

Informatie over de overgang naar Wlz:
dit betekent het voor u en uw cliënten.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord