Subsidieregeling extramurale behandeling

Verlenging inschrijftermijn voor samenwerkingsverbanden van SO artsen.

Zorgkantoren hebben signalen ontvangen dat de periode tussen het definitief worden van de subsidieregeling extramurale behandeling 2017 en de aanmeldingstermijn t/m 15 december 2016 voor samenwerkingsverbanden van SO artsen erg kort was. Daarom hebben de zorgkantoren besloten de inschrijving voor samenwerkingsverbanden van SO artsen te verlengen t/m 31 januari 2017. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst en de wijze van aanmelding blijven ongewijzigd. 

Hier vindt u de definitieve documenten ten behoeve van de contractering voor subsidieregeling extramurale behandeling 2017. Zorgaanbieders die een overeenkomst hebben voor Wlz zorg in 2017 èn in 2016 al beschikken over een overeenkomst voor de subsidieregeling EB hoeven niets te doen. 

In het kader van continuïteit van zorg krijgen deze zorgaanbieders zonder aanmelding een overeenkomst EB 2017 aangeboden. Hoe de hoogte van de afspraak 2017 wordt bepaald kunt u lezen in het beleidsdocument. Overige aanbieders kunnen in het Beleidsdocument lezen wat van hen verwacht wordt om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.