Subsidieregeling extramurale behandeling

In 2021 stopt de tijdelijke Subsidieregeling extramurale behandeling voor cliënten zonder Wlz-indicatie. De zorg wordt in fases overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet.

Vanaf 2020 gaat een deel van de Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) naar de Zorgverzekeringswet:

 • Zorg door de specialist ouderengeneeskunde (SO)
 • Arts verstandelijk gehandicapten (AVG)
 • Reiskosten die bij deze zorg horen

In 2021 volgt de overheveling van de andere zorg uit deze subsidieregeling. 

Wat betekent dit voor 2020?
 • De SO en de AVG mogen vanaf 1 januari 2020 zelf de zorg bij de Zorgverzekeraar declareren
 • Wordt op verzoek van de SO of AVG een gedragswetenschapper voor diagnostiek en beeldvorming ingezet? Dan is hiervoor vanaf 2020 geen CIZ-indicatie nodig. De gedragswetenschapper declareert nog via de subsidieregeling. Er is voor verzekeraars op dit moment nog te veel onduidelijk over de afbakening met de GGZ en de Wmo
 • Het CIZ blijft in 2020 nog de indicaties afgeven voor patiënten voor de extramurale behandeling vanuit de subsidieregeling. Behalve dan voor prestaties van de SO en AVG

De subsidieregeling blijft in 2020 bestaan voor alle overige geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. De uitvoering en de bekostiging blijft bij de Zorgkantoren. Met zorgaanbieders sluiten we hiervoor een overeenkomst af. De volgende zorgaanbieders komen in aanmerking: 

 • Zorgaanbieders die in 2019 een contract hebben voor Wlz-zorg voor gelijknamige prestaties, òf
 • Samenwerkingsverbanden die voldoen aan de vastgestelde inkoop- en kwaliteitscriteria. Deze staan in ‘Beleid contractering subsidieregeling extramurale behandeling 2019

   

 • Meer informatie

  Kijk voor meer informatie over Eerstelijns verblijf en Geriatrische revalidatiezorg en het inkoopbeleid op de website van Coöperatie VGZ.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord