Zorg inkopen

Contractering en inkoop 2018
Oudere man en vrouw

Met onder meer het inkoopbeleid en de inkoopprocedure voor Wlz-zorg voor 2018.

Inschrijving overeenkomst
Kind en man

Met de stappen die u doorloopt voor het indienen van een offerte.

Contractering en inkoop 2017
Met onder meer het inkoopbeleid en de inkoopprocedure voor Wlz-zorg voor 2017.