Contractering en inkoop 2017

Alle zorgkantoren in Nederland hebben samengewerkt om het inkoopbeleid voor 2017 en de inkoopprocedure verder te uniformeren. Dit heeft geresulteerd in een landelijk inkoopkader Wlz.

Deze documenten  weerspiegelen de visie en het beleid die geldig zijn voor alle zorgkantoren, dus ook voor Zorgkantoren Coöperatie VGZ.
Echter, op enkele punten hebben wij specifieke toevoegingen. Deze vindt u onder het kopje Zorgkantoren Coöperatie VGZ inkoopprocedure 2017. Daar weer onder vindt u de sectorale inkoopplannen waarin per sector en regio van Zorgkantoren Coöperatie VGZ onder meer de specifieke inkoopdoelstellingen staan.

 
Contractering en Inkoop 2017


Inkoopbeleid schoonmaak en logeren

Inkoopbeleid schoonmaak en logeren
Publicatie beleidsaanpassingen mei 2017

Nota van inlichtingen

Hieronder vindt u de antwoorden die in het kader van de nota van inlichtingen zijn opgesteld op de door aanbieders ingediende vragen. Indien stukken gewijzigd zijn zijn de aangepaste versies hieronder opgenomen.
Nota van Inlichtingen Wlz 2017 ZN stukken
Nota van inlichtingen Zorgkantoren Coöperatie VGZ 2017

Landelijke inkoopkader Langdurige zorg en bijlagen 

Publieksversie zorginkoopbeleid Wlz 2017 GGZ
Publieksversie zorginkoopbeleid Wlz 2017 GZ
Publieksversie zorginkoopbeleid Wlz 2017 VV
Inkoopkader GGZ Wlz 2017 na NVI
Inkoopkader GZ Wlz 2017 na NVI
Inkoopkader VV Wlz 2017 na NVI
Bijlage 1 Programma van Eisen Wlz 2017
Bijlage 2 Ovk Wlz 2017 na NVI
Bijlage 3 Bestuursverklaring Wlz 2017 na NVI
Bijlage 3a Bestuursverklaring onderaannemers Wlz 2017
Bijlage 4a - Zelfanalyse GGZ Wlz 2017
Bijlage 4a - Zelfanalyse GZ Wlz 2017
Bijlage 4a - Zelfanalyse VV Wlz 2017
Bijlage 4b_Format ontwikkelplan GGZ Wlz 2017
Bijlage 4b Format ontwikkelplan GZ Wlz 2017
Bijlage 4b Format ontwikkelplan VV Wlz 2017
Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe aanbieders Wlz 2017 na NVI
Bijlage 6 Protocol crisiszorg Wlz 2017 na NVI
Bijlage 7 Protocol Meerzorg 2017
Invulbestand Meerzorg 
Bijlage 8a Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2017
Bijlage 8b Belangrijkste wijzigingen Voorschrift Zorgtoewijzing
Bijlage 8c Adviesformulier en rekenmodule 2017 met macros
Bijlage 8c Aviesformulier en rekenmodule 2017
Bijlage 9 Declaratieprotocol Wlz 2017 na NVI
Instemmingsverklaring meerjarenovereenkomst Wlz 2017

Zorgkantoren Coöperatie VGZ inkoopprocedure 2017

VGZ inkoopprocedure Wlz 2017 (gerectificeerd nav NVI)

Sectorale inkoopplannen

VGZ Inkoopplan Wet Langdurige Zorg 2017 sector GGZ
VGZ Inkoopplan Wet Langdurige Zorg 2017 sector Gehandicaptenzorg
VGZ Inkoopplan Wet Langdurige Zorg 2017 sector Verpleging en Verzorging
Format voorstellen voor doelstellingen uit het inkoopplan&betaalbaarheid

 

Bijeenkomsten juli 2016

Presentatie VGZ bijeenkomst zorgaanbieders inkoop 2017

 

Documenten Contractering & Inkoop 2016 

Landelijk inkoopkader Langdurige zorg en bijlagen
Contouren inkoopkader Wlz 2017 GGZ
Contouren inkoopkader Wlz 2017 V&V
Contouren inkoopkader Wlz 2017 GZ

Contact
Heeft u een vraag?
Zorggids
Hoe staat u vermeld in de zorggids?
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Melding verbergen