Contractering en inkoop 2018

Alle zorgkantoren in Nederland hebben samengewerkt om het inkoopbeleid voor 2018 en de inkoopprocedure verder te uniformeren. Dit heeft geresulteerd in een landelijk inkoopkader Wlz. Deze documenten  weerspiegelen de visie en het beleid die geldig zijn voor alle zorgkantoren, dus ook voor Zorgkantoren Coöperatie VGZ.

Hieronder vindt u de  documenten die relevant zijn voor de inkoop Wlz 2018 van de VGZ zorgkantoren. Een belangrijke wijziging is dat wij ons eigen inkoopbeleid en de daarbij behorende doelstellingen in één document hebben samengevoegd met het landelijke inkoopkader. Er is dus niet zoals voorgaande jaren een apart document dat de VGZ-inkoopprocedure beschrijft en er zijn ook geen losse sectorale inkoopplannen meer.

Vragen over het inkoopbeleid

Tijdens de informatiebijeenkomsten voor zorgaanbieders (kijk voor data en locaties bij Actueel) ontvangt u een toelichting. Als u naar aanleiding van het gepubliceerde inkoopbeleid vragen heeft, kunt u deze tot en met 21 juni stellen door het ingevulde format nota van inlichtingen te sturen naar Inkoopwlz2018@vgz.nl. Maak daarbij de keuze voor het juiste format; het één is bestemd voor zorgaanbieders die al een overeenkomst hebben met een zorgkantoor en het ander is voor nieuwe zorgaanbieders. Wij beantwoorden deze vragen uiterlijk op 30 juni via de nota van inlichtingen.

Documenten zorginkoop

Publieksversie inkoopkader 2018-2020

Publieksversie Zorginkoopbeleid Wlz 2018-2020

Nota van inlichten

Hieronder vindt u de antwoorden die in het kader van de nota van inlichtingen zijn opgesteld op de door aanbieders ingediende vragen. Indien stukken gewijzigd zijn worden de aangepaste versies hieronder opgenomen.
Nota van inlichtingen deel I 2018
Nota van inlichtingen deel II 2018
Nadere nota van inlichtingen 2018
 

Inkoopkader langdurige zorg en bijlagen

Inkoopkader Wlz 2018-2020 bestaande zorgaanbieders voor zorgaanbieders die over het jaar 2017 een overeenkomst hebben met één van de zorgkantoren in Nederland (aangepast 30 juni 2017)
Inkoopkader Wlz 2018-2020 nieuwe zorgaanbieders voor zorgaanbieders die over het jaar 2017 geen overeenkomst hebben met één van de zorgkantoren in Nederland (aangepast 30 juni 2017)
Bijlage 1 eenjarige overeenkomst (aangepast 29 juni 2017)
Bijlage 1 meerjarige overeenkomst (aangepast 29 juni 2017)
Bijlage 2a Bestuursverklaring (aangepast 29 juni 2017)
Bijlage 2b Instemmingsverklaring
Bijlage 3 Beleidskader Wlz (versie 13 december 2017)
Bijlage 4 Voorschrift zorgtoewijzing (aangepast 4-1-2018)
Bijlage 5 Declaratieprotocol
Vragenlijst Vecozo
Zorginkoopkader WLZ 2018-2020


Presentaties van bijeenkomsten

Presentatie informatiebijeenkomst 2018 VV
Presentatie informatiebijeenkomst 2018 GZ GGZ 
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord