Contractering en inkoop 2019

In 2017 hebben zorgkantoren het landelijke inkoopkader opgesteld voor 2018-2020. Dit geldt nog steeds. Op 1 juni 2018 publiceren we een addendum op het inkoopbeleid.

Voorlopig tijdpad contractering 2019 (uit Contouren Zorginkoop 2019)

Fase

Wie 

Datum

 

Publicatie addendum bij zorginkoopbeleid

 

 

Zorgkantoren 

 

1 juni 2018

 

Indienen van vragen t.b.v. nota van inlichtingen

 

 

Zorgaanbieder

 

 Uiterlijk 21 juni 2018

 

Publicatie nota van inlichtingen

 

Zorgkantoren

 29 juni 2018

 

Ondertekenen instemmingsverklaring door 
bestaande aanbieders en inschrijving nieuwe zorgaanbieders

 

Zorgaanbieder 

 Uiterlijk 1 augustus 2018

 

Mogelijkheid tot gesprek over contractering

 

Zorgkantoor/

zorgaanbieder

 Uiterlijk 3 oktober 2018

afgerond


Voorlopige contractering voor nieuwe zorgaanbieders

 

Zorgkantoren 

 Uiterlijk 10 oktober 2018

 

Definitieve indiening budgetformulier bij de NZa

 

Zorgkantoren 

 1 november 2018

 

 

 

Documenten Zorginkoop 2019

Contouren Zorginkoop 2019

 

  

Bij de contractering voor 2018 vindt u onder meer het inkoopkader 2018-2020.

 

 

 

 

 

Contact
Hebt u een vraag?
Zorggids
Hoe staat u vermeld in de zorggids?