Contractering en inkoop 2019

Alle zorgkantoren in Nederland hebben vorig jaar een driejarig inkoopbeleid vastgesteld. Dit wordt in 2019 uiteraard bestendigd. Voor 2019 zijn er aanvullingen in beleid en in de inkoopprocedure. Deze documenten  weerspiegelen de visie en het beleid die geldig zijn voor alle zorgkantoren, dus ook voor Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Het specifieke VGZ-beleid is omschreven in deel 2 van het inkoopkader. Hieronder vindt u de documenten die relevant zijn voor de inkoop Wlz 2019 van Zorgkantoren Coöperatie VGZ. 

 

Lees verder:

Documenten contractering 2019

Inkoopkader voor bestaande zorgaanbieders

 

Vragen stellen

  U kunt alleen vragen stellen over deel 2 van het inkoopkader en over de aanvulling. 

U kunt geen vragen stellen over deel 1 van het inkoopkader. De reden hiervoor is dat dit vorig jaar is gepubliceerd en niet is gewijzigd. Op vragen die hierover zijn gesteld in 2018 vindt u in deze nota's van inlichtingen antwoorden: 

Inkoopkader voor nieuwe zorgaanbieders

 

Vragen stellen

  U kunt vragen stellen over het gehele inkoopkader en over de aanvulling. 

Let op: deel 1 van het inkoopkader is vorig jaar gepubliceerd en is niet gewijzigd. Op vragen die hierover zijn gesteld in 2018 vindt u in deze nota's van inlichtingen antwoorden. Lees dit door, zodat u alleen nieuwe vragen stelt:

Welke informatie levert u aan bij uw inschrijving via Vecozo?

 • Bestaande zorgaanbieder bij VGZ met doorlopende overeenkomst (2018-2020)
  • Instemmingsverklaring
  • Klantfricties, zinnige zorg en beleidsthema’s als deze van toepassing zijn (als aanvulling op eerdere inschrijving)
 • Bestaande zorgaanbieder bij VGZ met aflopende overeenkomst in 2018
  • Bestuursverklaring
  • Klantfricties, zinnige zorg en beleidsthema’s als deze van toepassing zijn (als aanvulling op eerdere inschrijving)

   

  Geen beknopt ondernemingsplan

  Komt u in Vecozo de vraag tegen een beknopt ondernemingsplan toe te voegen? Dat hoeft u niet te doen. U kunt hiervoor een Word-document uploaden met de volgende tekst:

  ‘Ik ben een bestaande zorgaanbieder met aflopende overeenkomst in 2018. Ik hoef geen ondernemingsplan toe te voegen.’

   
 • Bestaande zorgaanbieder, nieuw bij VGZ
  • Bestuursverklaring
  • Beknopt ondernemingsplan met in ieder geval: missie en visie, organogram, Wlz-doelgroep en te leveren prestaties 
  • Klantfricties, zinnige zorg en beleidsthema’s

   

  Lees ook de informatie voor nieuwe zorgaanbieders met onder meer welke certificaten en codes u nodig heeft omdat u nieuw bent in één van onze regio's.

 • Nieuwe zorgaanbieder
  • Documenten over de organisatie zoals inschrijving KvK, VOG, WTZi toelating etc.
  • Bestuursverklaring
  • Klantfricties, zinnige zorg, beleidsthema’s

  Lees ook de informatie voor nieuwe zorgaanbieders met onder meer welke certificaten en codes u nodig heeft.


  Geef uw e-mailadres door
  In Vecozo krijgt u de vraag uw e-mailadres in te vullen. Dit is ten onrechte geen verplicht veld. Correspondentie vindt plaats via het e-mailadres. Vul het daarom wel in. 

Tijdpad contractering 2019

Fase

Wie 

Datum

Publicatie addendum bij zorginkoopbeleid

Zorgkantoren 

1 juni 2018

Indienen van vragen t.b.v. nota van inlichtingen

Zorgaanbieder

 Uiterlijk 21 juni 2018

Publicatie nota van inlichtingen

Zorgkantoren

 29 juni 2018

Inschrijven

Zorgaanbieder

1 juli - 1 augustus 2018

Ondertekenen instemmingsverklaring door 
bestaande aanbieders en inschrijving nieuwe zorgaanbieders

Zorgaanbieder 

 Uiterlijk 1 augustus 2018

Mogelijkheid tot gesprek over contractering

Zorgkantoor/
zorgaanbieder

 Uiterlijk 3 oktober 2018
afgerond

Voorlopige contractering voor nieuwe zorgaanbieders

Zorgkantoren 

 Uiterlijk 10 oktober 2018

Definitieve indiening budgetformulier bij de NZa

Zorgkantoren 

 1 november 2018

Tussentijds inschrijven Wlz 2019

De reguliere termijn voor inschrijven voor een contract voor 2019 is verstreken. Tussentijds contracteren blijft wel mogelijk. U ontvangt binnen 3 maanden een reactie. 

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord