Coronavirus

Zorgaanbieders in de langdurige zorg organiseren zorg voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. We begrijpen dat de impact van het coronavirus voor u groot is. Hieronder informeren wij u over de laatste ontwikkelingen en maatregelen.  

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij onze organisatie. 

  • Ook in 2022 vergoeding coronakosten

Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen ook dit jaar een vergoeding krijgen voor kosten die zij maken als gevolg van de coronapandemie. Het gaat om extra kosten waar u geen invloed op hebt. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht op de site van de NZa.

  • Geen landelijke regeling doorlopende kosten

Voor 2022 is er geen nieuwe landelijke regeling voor doorlopende kosten (omzetderving). Als deze beschikbaar komt, dan vermelden wij dit direct op deze website. Ook zult u conform eerdere jaren per brief/e-mail geïnformeerd worden.