X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord

Coronavirus

Zorgaanbieders in de langdurige zorg organiseren zorg voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. We begrijpen dat de impact van het coronavirus voor u zeer groot is. Zeker als het gaat om besmettingen met het virus gaat en het voorkomen daarvan. Hieronder leest u meer over maatregelen voor zorgaanbieders.

Heeft u er vragen over? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij onze organisatie. 

Lees hieronder verder over

 

Nieuws

 

 

Maatregelen

 

 • Steunmaatregelen langdurige zorg voor zorg in natura

Zorgkantoren zien een enorme extra inzet, toewijding en flexibiliteit van zorgverleners in de langdurige zorg. De impact van het coronavirus op het werk van deze zorgprofessionals is erg groot. Zij verlenen zorg aan een van de meest kwetsbare groepen mensen van onze samenleving. Zorgkantoren vinden het belangrijk dat aanbieders van langdurige zorg zich in deze bijzondere omstandigheden maximaal kunnen richten op het veilig leveren van deze zorg. De zorgkantoren hebben daarom samen met het ministerie van VWS, het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit verder uitgewerkt hoe de financiële gevolgen voor aanbieders in de langdurige zorg opgevangen kunnen worden. De maatregelen zien toe op: 

 1. het op peil houden van de liquiditeit (bevoorschotting)
 2. het compenseren van omzetderving
 3. het vergoeden van extra kosten als gevolg van de coronacrisis
 4. het versoepelen van de verantwoordingseisen

Verlenging Steunmaatregelen

Op 12 juni is bekend gemaakt dat er een verlenging is van de steunmaatregelen:

 • Intramurale gehandicaptenzorg inclusief extramurale dagbesteding, en intramurale ggz zijn verlengd tot 1/8
 • Intramurale ouderenzorg is verlengd tot 1/9
 • Overige onderdelen langdurige zorg gestopt per 1/7

Lees de brief met steunmaatregelen.
Lees de brief met de verlenging van de steunmaatregelen. 

 

 • Intensieve afstemming VWS, zorgverzekeraars, zorgkantoren en ROAZ

Zorgverzekeraars en zorgkantoren willen zorgorganisaties en zorgprofessionals optimaal faciliteren in het belangrijke werk dat zij doen. We zijn daarom ook betrokken bij overleg en afstemming in de Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ). Daar komen alle vragen samen met betrekking tot onder meer capaciteit, beschikbaarheid hulpmiddelen of faciliteiten en eventuele financiële knelpunten. Wij houden nauw contact met onder meer ZN, de Rijksoverheid, toezichthouders, vertegenwoordigers van patiënten en zorgverleners.

 

 • Tijdelijke beleidslijnen zorgkantoren tijdens coronacrisis

De verspreiding van het coronacrisis vraagt veel van zorgaanbieders in de langdurige zorg. Zorgkantoren zien de enorme inzet, toewijding en flexibiliteit van zorgaanbieders en spreken daarvoor waardering uit. In de langdurige zorg wordt veilige zorg geleverd aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Zorgkantoren willen waar mogelijk ondersteunen om die zorg te kunnen blijven bieden.

Zorgkantoren hebben daarom tijdelijke beleidslijnen opgesteld voor zorgaanbieders van langdurige zorg (Wlz). De tijdelijke beleidslijnen geven een antwoord op vragen die momenteel veel door zorgverleners en brancheverenigingen aan de zorgkantoren worden gesteld. De beleidslijnen worden voortdurend geactualiseerd met nieuwe vragen en antwoorden.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij onze organisatie. 

Bekijk deze tijdelijke beleidslijnen op de website van ZN.

 

 • Maatregelen Nza

De NZa heeft begrip voor het feit dat zorgaanbieders door de gevolgen van de coronacrisis niet altijd in staat zullen zijn om hun verantwoording (voor beschikbaarheidsbijdragen bijvoorbeeld) of hun nacalculatiegegevens (bijvoorbeeld ambulancezorg en langdurige zorg) binnen de termijnen in de betreffende beleidsregels aan te leveren bij de NZa.

Extra kosten

Als zorgaanbieder maakt u de komende periode mogelijk extra kosten, bijvoorbeeld voor het isoleren en verplegen van besmette mensen en extra inzet van personeel. De NZa maakt daarvoor een regeling die vergelijkbaar is met de al bestaande BRMO-regel. Met de nieuwe regeling kunnen deze extra kosten in de langdurige zorg worden vergoed. In verband met de ernst van de coronasituatie kan hier ook achteraf een beroep op worden gedaan. Zijn dergelijke kosten al bekend. Binnenkort leest u hier hoe u dat doet. Houdt tot die tijd op cliëntniveau bij welke extra kosten u maakt.

 

 • Klantwens zorg in natura 

We begrijpen dat u voor grote uitdagingen wordt gesteld deze periode. Toch is het belangrijk ook nu de klantwensen voor zorg zoveel  mogelijk te respecteren. Zo willen we maximaal tegemoet komen aan klanten die zorg in natura willen ontvangen. We vragen u dan ook om u in te spannen deze leveringsvormen voor deze klanten in te zetten.  
Leidt dit voor u tot knelpunten in de financiering? Neem dan contact op met uw zorginkoper bij het zorgkantoor. 

 
 • Hulp nodig?

Wij waarderen alle maatregelen die jullie nemen om de zorg voor juist deze groep mensen te kunnen blijven verlenen. Daarbij vaak ook aangevuld met additionele maatregelen om hen extra te beschermen. Waij danken jullie hiervoor. Daarbij willen wij tevens, mocht die behoefte er zijn, onze hulp aanbieden. Waar we kunnen staan we klaar om met u mee te denken.
Wilt u daar gebruik van maken? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon binnen onze organisatie.

 

 

Veel gestelde vragen en antwoorden

 

Verantwoording kwaliteitsbudget

 • Komt er uitstel voor het indienen van het kwaliteitsbudget 2020 per 1 april aanstaande?

  Ja. Alle zorgaanbieders zijn druk met het coronavirus. De NZa verleent daarom uitstel tot 1 mei 2020. 
 • Het lukt mijn organisatie niet om op 1 april het rondrekenmodel in te dienen. Is uitstel mogelijk?

  In verband met alle maatregelen vanwege het coronavirus wordt de planning voor het kwaliteitsbudget 2019 zoals genoemd in het accountantsprotocol aangepast.
  Voor het rondrekenmodel is de betrokkenheid van de accountant nodig. Dit is in de huidige situatie niet altijd mogelijk en daarom stellen wij de datum van 1 april uit. Een nieuwe deadline is nog niet bekend. Hierover hebben wij contact met Actiz en de accountants. De definitieve inleverdatum van het Rondrekenmodel volgt dus zodra wij hierover overeenstemming hebben.
 • Wordt de indieningsdatum van de verantwoording van het kwaliteitsbudget 2019 in het Vektis portaal uitgesteld? Of blijft dit 1 april 2020?

  Hiervoor is de inzet van de accountant niet nodig. Wij zien dat al een groot aantal zorgaanbieders het portaal heeft gevuld. Mede daarom houden wij deze datum aan. De realisatiecijfers die u aanlevert zijn de basis voor de rapportage over het kwaliteitsbudget 2019 naar VWS. Daar waar het voor een specifieke zorgaanbieder nu toch niet mogelijk is om de realisatiecijfers vóór 1 april in te dienen neemt deze contact op met het zorgkantoor.
 • Worden andere aanleverdata voor kwaliteitsbudget 2019 uitgesteld?

  Deadline voor het aanleveren van de nacalculatie

  • voor zorgaanbieders met een productieafspraak voor het kwaliteitsbudget is verlengd naar 30 juni 2020.
  • voor zorgaanbieder zonder een productieafspraak voor het kwaliteitsbudget blijft de oorspronkelijke deadline van 31 mei 2020.

  Lees de volledige bericht van de NZa hierover. 


Rekenmodule

 • Hoe kan ik de cliënt een rekenmodule laten ondertekenen, terwijl bezoeken aan cliënten nu niet mogelijk zijn?

  Hiervoor passen we het proces tijdelijk aan. Bij het aanleveren van een ondertekende rekenmodule is de handtekening van de cliënt tijdelijk niet nodig. In plaats daarvan kunt u een  kopie van een e-mail van de cliënt (of zijn/haar vertegenwoordiger) meesturen, waarin deze aangeeft akkoord te gaan met de nieuwe verdeling tussen zorg in natura en pgb. 
  We begrijpen dat bezoeken aan cliënten die niet strikt noodzakelijk zijn, nu niet worden afgelegd en hopen u hiermee een goed alternatief te bieden.


Mobiliteitshulpmiddelen

 • Moet ik mobiliteitshulpmiddelen blijven leveren?

  Het streven is dat klanten gebruik kunnen blijven maken van mobiliteitshulpmiddelen. Dit om te voorkomen dat zij door een gebrek aan een hulpmiddel onnodig op bed moeten blijven, vallen of andere ongemakken krijgen. Daarom willen we het aanvragen, leveren en ophalen van de mobiliteitsmobiliteitshulpmiddelen zoveel mogelijk door laten gaan.

 • Mobiliteitshulpmiddelen laten ophalen vind ik lastig. Moet dit doorgaan en hebben jullie tips?

  Van onze depots ontvingen wij signalen dat er instellingen zijn die gebruikte mobiliteitsmobiliteitshulpmiddelen niet willen laten ophalen. Het is belangrijk dat dit wel gebeurt: 
  • Het leveren van mobiliteitshulpmiddelen blijft hierdoor op peil
  • Middelen worden schoongemaakt
  • Middelen gaan niet zwerven 
  U kunt afspreken waar de mobiliteitshulpmiddelen afgehaald kunnen worden. Depothouders en leveranciers nemen bij het ophalen en leveren de benodigde voorzorgsmaatregelen in acht om ieders veiligheid te waarborgen. Zij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. 
   
 • Moet ik passingen door laten gaan?

  Hoewel het lastig is, vragen wij u ook de passingen door te laten gaan. Met uw leverancier kunt u bespreken welke mogelijkheden er zijn om dit praktisch op te lossen. Komt u er samen niet uit, neem dan contact met ons op.

 

Verder lezen

 

 • Maatregelen Zorgverzekeraars Nederland

ZN publiceert actuele informatie over wat zorgkantoren doen om verzekerden cliënten en zorgaanbieders te helpen bij het krijgen en verlenen van veilige en tijdige zorg. Daar vindt u ook de tijdelijke beleidslijnen. 

 

 • Informatie voor klanten

Steeds meer klanten stellen ons vragen over de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen voor de eigen situatie. We proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden en hebben hierover ook landelijk afstemming. Lees de informatie voor klanten

 

Vragen?

Het coronavirus roept bij velen van u vragen op. We proberen deze zoveel mogelijk te beantwoorden in landelijke afstemming: met alle zorgkantoren samen in ZN-verband en/of met het ministerie van VWS. Op deze pagina vindt u verwijzingen naar deze landelijke afspraken.


Heeft u er vragen over?
Neem dan contact op met uw contactpersoon bij onze organisatie.