Benoeming Hans van Noorden - Directeur Langdurige Zorg

28-12-2022

Op 1 Januari 2023 start Hans van Noorden als Directeur Langdurige Zorg binnen Coöperatie VGZ. Hiermee komt er tevens een einde aan zijn rol als Directeur Zorginkoop voor de curatieve zorg binnen Coöperatie VGZ. Voor Hans is de wereld van ‘Het Zorgkantoor’ geen onbekend terrein. Van 2010 tot 2016 heeft hij de functie van Directeur Langdurige Zorg al in mogen vullen. Hij volgt Marieke Braks op, die in het najaar van 2022 haar functie heeft neergelegd.

 

Goede, betaalbare en toegankelijk Langdurige Zorg voor iedereen

“We hebben allemaal hetzelfde belang, goede en toegankelijke Langdurige Zorg nu, en in de toekomst. Als Zorgkantoor zijn wij slechts één schakel in de keten. De komende periode staat voor mij in het teken van het ‘opnieuw’ leren kennen van de Langdurige Zorg. Ik ga meelopen met de teams binnen het Zorgkantoor en veel gesprekken met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en andere stakeholders voeren. Gesprekken over de dagelijkse taak waar we als Zorgkantoor voor opgesteld staan maar ook gesprekken over gezamenlijke en meer strategische en toekomstgerichte onderwerpen als ‘De Toekomstagenda Gehandicaptenzorg’, WOZO en de beschikbaarheid van zorg voor cliënten met een GGZ-W indicatie.”

Hans zal leiding gaan geven aan het Management Team Langdurige Zorg. Samen met alle collega’s van het Zorgkantoor zal hij zich in gaan zetten voor toekomstbestendige Langdurige Zorg.

Wij wensen Hans veel succes in zijn nieuwe rol.