Document

Bonus zorgprofessionals COVID-19

21-10-2020
Tot nu toe was het onder de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 voor zorginstellingen, gefinancierd via het persoonsgebonden budget uit de Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz, niet mogelijk voor hun medewerkers een bonus aan te vragen. De regeling wordt aangepast zodat ook deze instellingen gebruik kunnen maken van de regeling. 

Deze aanpassing wordt met terugwerkende kracht van toepassing. Dat betekent dat de pgb instellingen nu op basis van de voorwaarden in de reeds gepubliceerde regeling een aanvraag kunnen indienen, nog voordat de aangepaste regeling is gepubliceerd. Dit geldt voor alle instellingen die met een overeenkomst van opdracht ‘instelling’ zorg leveren aan pgb-houders en waarvan de medewerkers een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de COVID-19 uitbraak. De pgb-Wlz instellingen kunnen een bonus voor de medewerkers aanvragen tot en met 29 oktober 2020 via DUS-I. U vindt het online aanvraagformulier een meer informatie op de website van VWS.

Voor de andere zorgverleners die via een pgb zorg leveren wordt gekeken of er een aanvulling op de regeling nodig is.

 
 
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord