Zorgverlener

Corona: verlenging steunmaatregelen VWS

29-06-2020

We kennen al enige tijd specifieke vergoedingen voor de kosten die u maakt in verband met Corona. Recent is besloten deze te verlengen en gelden de volgende nieuwe termijnen:

  • Intramurale gehandicaptenzorg inclusief extramurale dagbesteding, en intramurale ggz zijn verlengd tot 1/8
  • Intramurale ouderenzorg is verlengd tot 1/9
  • Overige onderdelen langdurige zorg gestopt per 1/7

Eerder hebben we aangegeven de extra kosten corona nog niet te vergoeden, tenzij deze kosten een extreem negatief effect op de liquiditeitspositie hebben. Besloten is om hier soepeler mee om te gaan. De kosten die onder de beleidsregel vallen gaan wij komende perioden vergoeden.  De kosten die (nog) niet onder de beleidsregel vallen worden op een later moment bekeken en besproken. Het kan zijn dat deze op een later moment alsnog vergoed worden.

Binnenkort ontvangt u bericht om te inventariseren wat de extra kosten corona voor uw organisatie tot op heden betreffen en wat u de komende maanden hiervoor nog verwacht.

Lees ook de brief van VWS hierover

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord